Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

NAUKA - POLITYKA - TRANSFORMACJA, 70 LAT INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 • Data wydania: 3 grudnia 2014
 • Numer: 3/2014

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

MATERIAŁY

 • Jolanta Miluska, Beata Pająk-Patkowska, Aksjologiczne podstawy aktywności politycznej studentów w procesie transformacji ustrojowej w Polsce
 • Magdalena Izabella Sacha, Z biegiem Piaśnicy. Miejsca pamięci wokół "granicy fantomowej" na Północnych Kaszubach
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Ewangelicy i katolicy na dawnym pograniczu polsko-pruskim 
 • Łukasz Bugalski, Kwestia odbudowy zabytkowych zespołów staromiejskich na Ziemiach Odzyskanych
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu MATERIAŁY
   

Z DZIEJÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 • Maria Rutowska, Dom Pracy Naukowej Osieczna
 • Małgorzata Waller, Słownik serdeczny
 • Teresa Otto, Mój drugi dom
 • Bilans I roku pracy Instytutu Zachodniego, "Przegląd Zachodni" nr 3 z 1946 r. (reprint)
 • Pobierz wszystkie artykuły (część I, część II) z działu Z DZIEJÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 

 OCENY I OMÓWIENIA

 • Andrzej Kobus, My i oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku. Kontakty, współpraca, podobieństwa (omów. Michał Białkowski)
 • Aleksander Hall, Osobista historia III Rzeczypospolitej (omów. Marek Mikołajczyk)
 • Piotr Brzeziński, Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945-1990. Szkice biograficzne (omów. Marek Andrzejewski)
 • Sebastian Wojciechowski i Anna Potyrała (red.), Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania i zagrożenia (omów. Bogdan Koszel)
 • Kornelia Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej (omów. Roman Dziergwa)
 • Biblioteka Ślężańska: 1. Joanna Smereka, Kościół św. Jakuba w Sobótce; 2. Moritz Sadebeck, Góra Ślęża i jej okolice; 3. Wojciech Kunicki, Joanna Smereka (red.), Ślężańskie Światy; 4. Gottfried Heinrich Burghart, Podróż na Górę Ślężę; 5. Wojciech Kunicki (red.), Od patriotyzmu do nacjonalizmu. Rok 1813 w Sobótce i jego rola w świadomości narodowej Niemców (omów. Hubert Orłowski)
 • Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS (omów. Olaf Bergmann)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu OCENY I OMÓWIENIA
   

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Dieter Bingen, Andrzej Kaluza, Działalność Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
 • Hubert Owczarek, Debaty Civitas Christiana w Pałacu Działyńskich
 • Maria Wagiñska-Marzec, Die Kunst rettet die Welt!/Sztuka ratuje świat
 • Krystian Kratiuk, Wobec siebie. Polityczne koncepcje relacji wzajemnych, rywalizacja, koegzystencja oraz idee wspólnoty w 25-leciu III RP
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

CONTENTS

SCIENCE - POLITICS - TRANSFORMATION
SEVENTY YEARS OF THE INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS

 • Jerzy Strzelczyk, The Science of History at  the Beginning of the Twenty-First Century. An Essay
 • Anna Wolff-Powęska, Science and Politics. A Difficult Partnership
 • Maria Zmierczak, The Image of Germans and Germany in “Przegląd Zachodni” in the Years 1945-1990
 • Michał Nowosielski, On the Inevitability of Change and the Need of Continuity. Seventy Years of the Institute for Western Affairs
 • Stanisław Jankowiak, The Road to Freedom - Reflections on the Round Table
 • Paweł Stachowiak, The Critical Years 1988-1989 in the Politics of Memory of the Church
 • Marek Nowak, Civil Society in Poland after Twenty-Five Years
 • Jolanta Miluska, Beata Pająk-Patkowska, Axiological Basis of Political Activity
 • University Students in the Process of Political and Economic System Transformation in Poland
 • Magdalena Izabella Sacha, Downstream the Piaśnica River. Places of Remembrance along the “Phantom Border” in Northern Kashubia
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Evangelicals and Catholics on the Former Polish-Prussian Borderlands
 • Łukasz Bugalski, The Issue of Reconstruction of Monumental Old Town Complexes on the Recovered Territories
 • From the History of Instytut Zachodni

 

INHALT

WISSENSCHAFT – POLITIK – TRANSFORMATION
70 JAHRE INSTYTUT ZACHODNI

 • Jerzy Strzelczyk, Geschichtswissenschaft am Anfang des XXI Jahrhunderts. Essay
 • Anna Wolff-Powęska, Wissenschaft und Politik. Eine schwierige Partnerschaft
 • Maria Zmierczak, Das Bild der Deutschen und Deutschlands im „Przegląd Zachodni“ in den Jahren 1945-1990
 • Michał Nowosielski, Über den unaufhaltsamen Wandel und die Notwendigkeit der Beständigkeit. 70 Jahre Instytut Zachodni
 • Stanisław Jankowiak, Der Weg zur Freiheit – Gedanken über den Runden Tisch
 • Paweł Stachowiak, Die Jahre des Umbruchs 1988-1989 in der Erinnerungspolitik der Kirche in Polen
 • Marek Nowak, Die Zivilgesellschaft in Polen nach 25 Jahren
 • Jolanta Miluska, Beata Pająk-Patkowska, Axiologische Grundlagen der politischen Aktivität von Studenten bei dem
 • Prozess der Transformation des Staatswesens in Polen
 • Magdalena Izabella Sacha, Am Lauf des Piaśnica-Flusses. Gedenkstätten um die „Phantomgrenze” in der Nordkaschubei
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Protestanten und Katholiken im früheren polnisch-preußischen Grenzgebiet
 • Łukasz Bugalski, Die Frage des Wiederaufbaus von altstädtischen Denkmalskomplexen in den Wiedergewonnenen Gebieten
 • Aus der Geschichte des Instytut Zachodni

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640