Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

NIEMIECKIE DEBATY

 • Data wydania: 28 kwietnia 2014
 • Numer: 1/2014

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Piotr Kubiak, Wybory do Bundestagu z 22 września 2013 roku – analiza i konsekwencje
 • Ewa Bojenko-Izdebska, "Wschód głosuje inaczej" – preferencje wyborcze w nowych krajach federacji po 1990 roku
 • Maria Wagińska-Marzec, Pisarze wschodnioniemieccy po przełomie
 • Maria Tomczak, Między wielokulturowością a kulturą wiodącą. Niemieckie debaty wokół imigracji
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polska wobec przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej
 • Klaus Bachmann, On the Margins of German Vergangenheitsbewältigung. Germany’s Colonial Past Revisited
 • Kirsten Dyck, Situating the Herero Genocide and the Holocaust among European Colonial Genocides
 • Timothy Musima Okia, Social Developments in Bakundu during German Colonial Rule in Cameroon 1884-1914
 • Jeremiah Garsha, Picturing German Colonialism: „Simplicissimus” 1904 Special Issue
 • Simon Goebel, Die Konstruktion neokolonialen Wissens in deutschen Dokumentarfilmen über die deutsche Geschichte

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Krzysztof A. Kuczyński, Marcel Reich-Ranicki in memoriam
 • Joanna Bartnik, Eichstätter Dienste jako instytucja wspierająca bezrobotnych
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Władysław Bartoszewski, Pisma wybrane, t. 6, 2002-2012 (omów. Jadwiga Kiwerska)
 • Dorota Danielewicz, Berlin. Przewodnik po duszy miasta (omów. Hubert Orłowski)
 • Jadwiga Kiwerska, Bogdan Koszel, Maria Tomczak,
 • Stanisław Żerko, Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec (omów. Malwina Księżniakiewicz)
 • Krzysztof Miszczak, Polityka zagraniczna bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD-Sojusz’90/Zieloni w okresie 1998-2005 (omów. Bogdan Koszel)
 • Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała (red.), Poland’s
 • Security. Contemporary Domestic and International Issues (omów. Jakub Kłoszewski)
 • Dieter Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej (omów. Olaf Bergmann)
 • Michał Białkowski (red.), Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II (omów. Zbigniew Wanat)
 • Marek Fijałkowski (red.), Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000 (omów. Andrzej Choniawko)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu OCENY i OMÓWIENIA

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Jakub Kłoszewski, Rola Niemiec w Unii Europejskiej i świecie
 • Izabela Głowacka, Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze
 • Ewa Sońta-Drączkowska, Nowe trendy w gospodarce Niemiec oraz polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych
 • Tomasz Budnikowski, Sesja o życiu i działalności arcybiskupa Jerzego Stroby
 • Anna Tomaszczyk, Polskie i niemieckie wyobrażenia o roli obu państw w Europie
 • Urszula Kieżun, Katarzyna Jeż, Platforma internetowa Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

CONTENTS

GERMAN DEBATES

 • Anna Wolff-Powęska, To the Editor Dr. Hanka Dmochowska with Thanks
 • Piotr Kubiak, Elections to the Bundestag of 22 September 2013 – Analysis and Consequences
 • Ewa Bojenko-Izdebska, "The East Votes Differently" – Voting Preferences in the New Federal States after 1990
 • Maria Wagińska-Marzec, East German Writers after the Breakthrough
 • Maria Tomczak, Between Multiculturalism and the Leading Culture. German Debates on Immigration
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski, Poland towards German Leadership in the European Union
 • Klaus Bachmann, On the Margins of German Vergangenheitsbewältigung. Germany’s Colonial Past Revisited
 • Kirsten Dyck, Situating the Herero Genocide and the Holocaust among European Colonial Genocides
 • Timothy Musima Okia, Social Developments in Bakundu during German Colonial Rule in Cameroon 1884-1914
 • Jeremiah Garsha, Picturing German Colonialism: "Simplicissimus" 1904 Special Issue
 • Simon Goebel, Die Konstruktion neokolonialen Wissens in deutschen Dokumentarfilmen über die deutsche Geschichte 

 

INHALT

DEUTSCHE DEBATTEN

 • Anna Wolff-Powęska, Mit herzlichem Dank an Redakteurin Dr Hanka Dmochowska
 • Piotr Kubiak, Die Bundestagswahl vom 22 September 2013 – Analyse und Schlussfolgerungen
 • Ewa Bojenko-Izdebska, "Im Osten stimmt man anders" – Wahlpräferenzen in den neuen Bundesländern nach 1990
 • Maria Wagińska-Marzec, Ostdeutsche Schriftsteller nach dem Umbruch Maria Tomczak, Zwischen Multikulturalität und Leitkultur. Deutsche Debatten über die Immigration
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski, Polens Haltung zu einer Führungsrolle Deutschlands in der Europäischen Union
 • Klaus Bachmann, On the Margins of German Vergangenheitsbewältigung. Germany’s Colonial Past Revisited
 • Kirsten Dyck, Situating the Herero Genocide and the Holocaust among European Colonial Genocides
 • Timothy Musima Okia, Social Developments in Bakundu during German Colonial Rule in Cameroon 1884-1914
 • Jeremiah Garsha, Picturing German Colonialism: "Simplicissimus" 1904 Special Issue
 • Simon Goebel, Die Konstruktion neokolonialen Wissens in deutschen Dokumentarfilmen über die deutsche Geschichte

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640