Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

NOWY UKŁAD SIŁ W ŚWIECIE

 • Data wydania: 13 lutego 2013
 • Numer: 4/2012

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Janusz T. Hryniewicz, Światowe przywództwo USA i pozycja Europy Wschodniej
 • Jadwiga Kiwerska, Stany Zjednoczone w Świecie zróżnicowanych potęg
 • Paulina Matera, Relacje transatlantyckie w czasie prezydentury Baracka Obamy. Koniec "specjalnych stosunków"?
 • Katarzyna Klatka-Urbaniak, USA – Rosja w XXI wieku. Wielka gra o strefy wpływów
 • Aleksandra Łopińska, Chiny w XXI wieku – potęga regionalna czy mocarstwo światowe?
 • Radosław Grodzki, Rosja na przełomie XX i XXI wieku – rekonstrukcja pozycji mocarstwowej
 • Jakub Koralewski, Międzynarodowy i geopolityczny status Ukrainy
 • Myroslav Kashchuk, Wyborcze protesty na Ukrainie w 2004 roku
 • Maria Tomczak, Niemcy wobec terroryzmu z zewnątrz
 • Karolina Kawczyńska, Rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
 • Miron Lakomy, Cyberzagrożenia na początku XXI wieku
 • Marek Rewizorski, Od G-7 do L-20 – ewolucja zarządzania na poziomie globalnym
 • Tomasz Budnikowski, Rynki pracy państw wysoko rozwiniętych na początku XXI wieku

 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Pięćdziesiąty numer „Borussi” (omów. Maria Tomczak)
 • Wojciech Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych (omów. Stanisław Sierpowski)
 • Ernest Kuczyński, Michał Tomczyk (red.), Niemcy – Austria – Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku (omów. Bogdan Koszel)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Hubert Owczarek, Polsko-niemieckie rozmowy wokółksiążki o Wilmie Hosenfeldzie "Staram się ratowaćkaćdego"
 • Witold Nowak, Przywództwo Niemiec w Europie – polskie oczekiwania, obawy i potrzeby
 • Hubert Owczarek, Wystawa "Nauka – planowanie – wypędzenie. Generalny Plan Wschodni narodowychsocjalistów"
 • Krzysztof Borodako, Bożena Piaścik, Nauka i biznes – partnerstwo dla innowacji

WSPOMNIENIA

 • Hubert Orłowski, Hubert Owczarek, Albert Riechers (17.7.1939 – 25.8.2012)

 

LISTY DO REDAKCJI

 •  Anna Wolff-Powęska, Uwagi do artykułu o Instytucie Zachodnim

 

 

CONTENTS

THE NEW ORDER IN THE WORLD

 • Janusz T. Hryniewicz, World Leadership of the USA and the Position of Eastern Europe
 • Jadwiga Kiwerska, The United States in a World of Diversified Powers
 • Paulina Matera, Transatlantic Relations during the Presidency of Barack Obama. The End of "Special Relations"?
 • Katarzyna Klatka-Urbaniak, The USA–Russia in the 21st Century. AGreat Game for Spheres of Influence
 • Aleksandra Łopińska, China in the 21st Century – A Regional or World Power?
 • Radosław Grodzki, Russia at the Turn of the 21st Century – Reconstructing a Power Position
 • Jakub Koralewski, The International and Geopolitical Status of Ukraine
 • Myroslav Kashchuk, Electoral Protests in Ukraine in 2004
 • Maria Tomczak, Germany towards External Terrorism
 • Karolina Kawczyńska, The Collapse of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia
 • Miron Lakomy, Cyber Threats at the Beginning of the 21st Century
 • Marek Rewizorski, From G-7 to L-20 – The Evolution of Global Governance
 • Tomasz Budnikowski, The Job Markets of Highly Developed Countries at the Beginning of the 21st Century

 

INHALT

DIE NEUE ORDNUNG IN DER WELT

 • Janusz T. Hryniewicz, Die weltweite Führungsmacht USA und die Stellung Osteuropas
 • Jadwiga Kiwerska, Die Vereinigten Staaten in einer Welt unterschiedlicher Mächte
 • Paulina Matera, Die transatlantischen Beziehungen während der Präsidentschaft Barack Obamas. Ein Ende der "Sonderbeziehungen"?
 • Katarzyna Klatka-Urbaniak, USA – Russland im 21. Jahrhundert. Das hohe Spiel um Einflusszonen
 • Aleksandra Łopińska, China im 21. Jhd. – eine Regional – oder eine Weltmacht?
 • Radosław Grodzki, Russland an der Wende vom 20. zum 21. Jhd. – der Wiederaufbau einer Weltmachtposition
 • Jakub Koralewski, Der internationale und geopolitische Status der Ukraine
 • Myroslav Kashchuk, Wählerproteste in der Ukraine im Jahr 2004
 • Maria Tomczak, Deutschland und der Terrorismus von außen
 • Karolina Kawczyńska, Der Zerfall der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien
 • Miron Lakomy, Cyberbedrohungen am Beginn des 21. Jahrhunderts
 • Marek Rewizorski, Von G-7 zu L-20 – Die Evolution der Verfügungsgewalt auf globaler Ebene
 • Tomasz Budnikowski, Der Arbeitsmarkt in den hochentwickelten Staaten zu Beginn des 21. Jahrhunderts

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640