Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI

 • Data wydania: 13 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2011

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Jerzy Strzelczyk, Gerard Labuda (1916-2010)
 • Zbigniew Mazur, Neue Wache – niemiecka pamięć
 • Anna Wolff-Powęska, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec nazistowskiej przeszłości
 • Bartosz Korzeniewski, 8/9 maja 1945 roku w pamięci Niemców i Polaków
 • Marceli Kosman, Bitwa pod Grunwaldem – sześć wieków w narodowej pamięci
 • Andrzej Kwilecki, O Powstaniu Warszawskim
 • Sylwia Czubaj-Kuźmin, Pamięć zbiorowa jako wspornik tożsamości łemkowskiej
 • Dagmara Margiela, Filip Pazderski, Łukasz Rogowski, Procesy negocjowania i zmiany pamięci społecznej na pograniczu kulturowym na przykładzie wsi Purda

 

MATERIAŁY

 

 • Beata Halicka, Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków – przekaz międzypokoleniowy
 • Zbigniew Mazur, Topografia Terroru
 • Amelia Korzeniewska, Edyta Stein w pamięci Niemców, Żydów i Polaków
 • Piotr Grzelczak, Poznański Czerwiec 1956 w polityce historycznej PZPR w latach 1980-1989
 • Eliza Kania, Rosyjskie media o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w kontekście 70. rocznicy zbrodni katyńskiej

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Bogumił Grott, Idee mają konsekwencje. Na marginesie recenzji książki "Nacjonalizm czy nacjonalizmy? – funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych"
 • Maria Zmierczak, W odpowiedzi na uwagi Bogumiła Grotta
 • Teresa Astramowicz-Leyk, O książce Tomasza Krzemin´skiego "Polityk dwóch epok Wiktor Kulerski"

 

 

OCENY I OMÓWIENA

 • Hubert Orłowski (red.), Moje Niemcy – moi Niemcy. Odpominania polskie (omów. Henryk Olszewski)
 • Norbert Honsza, W blasku epok. Literatura niemiecka od średniowiecza do współczesności (omów. Marek Jaroszewski)
 • Anna Stolarczyk-Gembiak, Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk im Dritten Reich (omów. Maciej Walkowiak)
 • Günter Grass, Die Box. Dunkelkammergeschichten (omów. Agata Kochanowska)
 • Gottfried Schramm, Polska w dziejach Europy Środkowej. Studia (omów. Marceli Kosman)
 • Joanna Szymoniczek, Eugeniusz Cezary Król (red.), Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie (omów. Łukasz Jastrząb)
 • Robert Skobelski, PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty (omów. Bogdan Koszel)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Joanna Dobrowolska-Polak, Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka
 • Hubert Owczarek, Poznań. Miasto utracone, miasto odzyskane
 • Martyna Tomiczek, "Miękka siła" w stosunkach międzynarodowych
 • Ryszarda Formuszewicz, Podręcznik do historii. Projekt polsko-niemiecki – Zalecenia
 • Krzysztof Malinowski, Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – gospodarka – kultura
 • Marta Götz, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni.

 

INSTYTUT ZACHODNI WE WSPOMNIENIACH

 • Władysław Markiewicz, Moja służba w Instytucie Zachodnim (1962-1973)

 

CONTENTS

 • Jerzy Strzelczyk, Gerard Labuda (1916-2010)
 • Zbigniew Mazur, Neue Wache – German Memory
 • Anna Wolff-Powe˛ska, The Attitude of the German Democratic Republic toward its Nazi Past
 • Bartosz Korzeniewski, 8/9 May 1945 in the Memory of Germans and Poles
 • Marceli Kosman, The Battle of Grunwald – Six Centuries of National Memory
 • Andrzej Kwilecki, On the Warsaw Uprising
 • Sylwia Czubaj-Kuźmin, Collective Memory as a Prop of Lemko Identity
 • Dagmara Margiela, Filip Pazderski, Łukasz Rogowski, Processes of Negotiation and Change of Social Memory on Cultural Borderland on the Example of the  Village of Purda
 • Beata Halicka, The Second World War in the Memory of Europeans – Intergenerational Transmission
 • Zbigniew Mazur, A Topography of Terror
 • Amelia Korzeniewska, Edith Stein in the Memory of Germans, Jews and Poles
 • Piotr Grzelczak, The Poznan´ June 1956 in the Historical Policy of PZPR (Polish United Workers’ Party) in the Years 1980-1989
 • Eliza Kania, Russian Media on the Catastrophe of Smolensk in the Context of the 70th Anniversary of the Katyń

 

INHALT

 • Krisen, Konflikte
 • Jerzy Strzelczyk, Gerard Labuda (1916-2010)
 • Zbigniew Mazur, Neue Wache – Erinnerung in Deutschland
 • Anna Wolff-Powęska, Die Deutsche Demokratische Republik und die Nazi-Vergangenheit
 • Bartosz Korzeniewski, Erinnerung an den 8./9. Mai 1945 bei den Deutschen und bei den Polen
 • Marceli Kosman, Die Schlacht bei Grunwald (Tannenberg) – nationale Erinnerung in sechs Jahrhunderten
 • Andrzej Kwilecki, Der Warschauer Aufstand
 • Sylwia Czubaj-Kuźmin, Die kollektive Erinnerung – ein Eckpfeiler der Identität der Łemken
 • Dagmara Margiela, Filip Pazderski, Łukasz Rogowski, Verhandlungsprozesse und Gedächtniswandlungen im kulturellen Grenzgebiet am Beispiel von Purda
 • Beata Halicka, Der Zweite Weltkrieg in der Erinnerung der Europäer. Die Überlieferung von Generationen
 • Zbigniew Mazur, Die Topographie des Terrors
 • Amelia Korzeniewska, Edith Stein in der Erinnerung der Deutschen, der Juden und der Polen
 • Piotr Grzelczak, Der Posener Juni 1956 in der Geschichtspolitik der PVAP in den Jahren 1980-1989
 • Eliza Kania, Die russischen Medien und die Flugzeug-Katastrophe von Smolensk im Kontext des 70. Jahrestages des Verbrechens von Katyń

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640