Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

RFN a Europa i świat

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2008

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Zbigniew Mazur, "Nowy" patriotyzm niemiecki
 • Józef K. Pietrzak, Kryzys pracy. Poglądy socjologów niemieckich
 • Tomasz Budnikowski, Niemiecki rynek pracy. Symptomy poprawy
 • Włodzimierz Bialik, Wyprzedaż buntu. Literatura trywialna w Republice Federalnej Niemiec
 • Jadwiga Kiwerska, USA w polityce Niemiec
 • Adam Krzymowski, Amerykańska wizja roli Sojuszu Północnoatlantyckiego po upadku systemu blokowego
 • Bogdan Koszel, Polska i Niemcy a europejskie aspiracje Ukrainy
 • Henning Klodt, Skutki rozszerzeń Unii Europejskiej dla niemieckiego handlu zagranicznego
 • Ilona Romiszewska, Niemcy - Chiny. Pomiędzy rachunkiem ekonomicznym, kulturą a polityką

 

MATERIAŁY

 

 • Michał Bożek, Strategia polityczna CDU/CSU przed wyborami prezydenta federalnego w 1959 roku
 • Agnieszka Bielawska, Kościoły niemieckie wobec integracji Polski z Unią Europejską
 • Wojciech Sz. Kowalski, Giełdy Niemiec w gospodarce światowej

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Marceli Kosman, Od reformacji do wspó łczesności.W 80-lecie urodzin Profesora Janusza Tazbira
 • Aleksandra Kruk, 80-lecie Hansa-Dietricha Genschera
 • Jadwiga Kiwerska, "Menora Dialogu"

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej (omów. Roman Dziergwa)
 • Matthias Matussek, Wir Deutschen (omów. Izabela Janicka)
 • Christopher Clark, Preußen. Aufstieg und Niedergang 1600-1947 (omów. Izabela Janicka)
 • Peter Bender, Deutschlands Wiederkehr. Eine ungeteilte Nachkriegsgeschichte 1945-1990 (omów. Jerzy Pabian)
 • Katharina Kunter, Erfüllte Hoffnungen und zerbrochene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland im Spannungsfeld von Demokratie und Sozialismus (1980-1993) (omów. Olgierd Kiec)
 • Die Bundestagswahl 2005. Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse, Hrsg. von Frank Brettschneider, Oskar Niedermayer, Bernhard Weßels (omów. Piotr Kubiak)
 • Erhard Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec. Kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej (omów. Aleksandra Kruk)
 • Ulrike Zitzlsperger, ZeitGeschichten: Die Berliner Übergangsjahre. Zur Verortung der Stadt nach der Mauer (omów. Aleksandra Chylewska-Tölle)
 • Basil Kerski, Tomasz Kycia, Robert Żurek, "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza - kontekst - spuścizna (omów. Piotr Madajczyk)
 • Jiri Pesek, Nemecke dejiny optikou recensenta. Literatura o dejinach nemecky mluvici stredni Evropy 19. a 20. stoleti v recensich Jiriho Peska z let 1990-2002 (omów. Marceli Kosman)
 • Maria Wagińska-Marzec, Bayreuth - powikłana spuścizna. Spory wokół teatru Wagnera (omów. Daina Kolbuszewska)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Piotr Cichocki, Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Próba bilansu i porównania
 • Piotr Kalka, Dokąd zmierzają Niemcy? Reformy gospodarcze i społeczne

 


CONTENTS

 

 • Zbigniew Mazur, "New" German Patriotism
 • Józef K. Pietrzak, Work Crisis. The Views of German Sociologists
 • Tomasz Budnikowski, The German Work Market. Symptoms of Improvement
 • Włodzimierz Bialik, Selling out Rebellion. Trivial Literature in the Federal Republic of Germany
 • Jadwiga Kiwerska, USA in the Politics of Germany
 • Adam Krzymowski, American Vision of the Role of the North Atlantic Treaty after the Collapse of the Political Block System
 • Bogdan Koszel, Poland and Germany vis-ŕ-vis the European Aspirations of Ukraine
 • Henning Klodt, The Effects of Enlargement of the European Union for German Foreign Trade
 • Ilona Romiszewska, Germany - China. Between Economic Calculation, Culture and Politics
 • Michał Bożek, The Political Strategy of CDU/CSU towards Election of the Federal President in 1959
 • Agnieszka Bielawska, The German Churches towards Poland's Integration with the European Union
 • Wojciech Sz. Kowalski, The German Stock Markets in World Economy
 • Marceli Kosman, From Reformation to the Present. On the 80th Birthday of Professor Janusz Tazbir
 • Aleksandra Kruk, The 80th Anniversary of Hans-Dietrich Genscher
 • Jadwiga Kiwerska, "The Menora of Dialog"

 

INHALT

 

 • Zbigniew Mazur, Der "neue" deutsche Patriotismus
 • Józef K. Pietrzak, Beschäftigungskrise. Ansichten deutscher Soziologen
 • Tomasz Budnikowski, Der deutsche Arbeitsmarkt. Symptome einer Besserung
 • Włodzimierz Bialik, Der Ausverkauf der Empörung. Trivialliteratur in der Bundesrepublik Deutschland
 • Jadwiga Kiwerska, Die USA in der deutschen Politik
 • Adam Krzymowski, Die amerikanische Sicht der Aufgaben des Nordatlantischen Bündnisses nach dem Ende der Blockkonfrontation
 • Bogdan Koszel, Polen und Deutschland gegenüber den Europa-Aspirationen der Ukraine
 • Henning Klodt, Die Auswirkungen der EU-Erweiterungen auf den deutschen Außenhandel
 • Ilona Romiszewska, Deutschland - China. Zwischen ökonomischem Kalkül, Kultur und Politik
 • Michał Bożek, Die politische Strategie der CDU/CSU im Hinblick auf die Wahl des Bundespräsidenten im Jahre 1959
 • Agnieszka Bielawska, Die deutschen Kirchen und die EU-Integration Polens
 • Wojciech Sz. Kowalski, Die deutschen Börsen in der Weltwirtschaft
 • Marceli Kosman, Von der Reformation bis zur Gegenwart. Zum achtzigsten Geburtstag von Professor Janusz Tazbir
 • Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher 80 Jahre
 • Jadwiga Kiwerska, "Menora des Dialogs"

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640