Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Wyzwania współczesnego świata

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2005

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 • Sebastian Wojciechowski, Problem głodu we współczesnym świecie
 • Jadwiga Kiwerska, USA - osamotnione supermocarstwo w świecie zagrożeń
 • Wiaczesław A. Pieriepiołkin, Specyfika przemian strukturalnych w gospodarce
 • Mieczysław Stolarczyk, Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku
 • Janusz Solak, Polityka bezpieczeństwa Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

 

MATERIAŁY

 • Przemysław Pluciński, Krytyka ładu kapitalistycznego w świetle pism Herberta Marcuse
 • Agata Kmiećkowiak, Asymilacja Polonii holenderskiej
 • Aleksander Kabsch, Niepełnosprawni w społeczeństwie

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Witold Stankowski, Wokół książki Tadeusza Wolszy "W cieniu Wronek, Jaworzna i Piechcina... 1945-1956. Życie codzienne w polskich więzieniach, obozach i ośrodkach pracy więźniów"

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Hans Martin Sieg, Weltmacht und Weltordung. Der Krieg im Irak, die amerikanische Sicherheitspolitik, Europa und Deutschland (omów. Krzysztof Malinowski)
 • Poland - A New Power in Transatlantic Security (omów. Krzysztof Malinowski)
 • Peter Bender, Ameryka. Nowy Rzym. Historia równoległa dwóch imperiów (omów. Rafał Matera)
 • Peter Schweizer, Wojna Reagana (omów. Paulina Matera)
 • Marek Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej (omów. Lech M. Nijakowski)
 • Jakub Polit, Chiny (omów. Piotr Mickiewicz)
 • Stanisław Naruszewicz, Katarzyna Czerewacz, Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności (omów. Przemysław Deszczyński)
 • Jadwiga Staniszkis, "Zwierzę niepolityczne", Jerzy Brzeziński, Piotr Chuchro (red.) (omów. Iwona Hofman)
 • Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, Piotr Marecki, Jan Sowa (red.) (omów. Jacek Szczerbak)
 • Piotr Bednarz, Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej (omów. Marek Andrzejewski)
 • Krzysztof Buchowski, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach (omów. Jakub Wajer)

 

NOTY

 • Andriej Graczow, Gorbaczow (omów. Marceli Kosman)
 • Janusz Solak, Rumunia - narodowe i ponadnarodowe aspekty integracji ze strukturami euroatlantyckimi (omów. Monika Widomska)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Jerzy Strzelczyk, Po krakowskim zjeździe historyków
 • Iwona Przybył, Paweł Śliwa, Polska w Europie: Uwarunkowania i perspektywy. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
 • Dyplom ministra spraw zagranicznych
 • Maria Tomczak, Sympozjum o wysiedleniach z Poznania i Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1941
 • Ryszarda Formuszewicz, Mała ojczyzna na Ziemiach Zachodnich: dziedzictwo kulturowe a tożsamość lokalna
 • Posiedzenie Rady Redakcyjnej "Przeglądu Zachodniego"

 

CONTENTS

 • Sebastian Wojciechowski, The Problem of Famine in Today's World
 • Jadwiga Kiwerska, USA - A Solitary Superpower in a World of Threats
 • Wiaczesław A. Pieriepiołkin, The Specificity of Structural Transformations in Economy
 • Mieczysław Stolarczyk, Controversies over Poland's Military Involvement in Iraq
 • Janusz Solak, The Defense Policy of the Dniestrian Moldovan Republic
 • Przemysław Pluciński, The Critique of Capitalism in Light of the Works of Herbert Marcuse
 • Agata Kmiećkowiak,The Assimilation of Poles in the Netherlands
 • Aleksander Kabsch, Disabled Persons in Society

 

INHALT

 • Sebastian Wojciechowski, Das Problem des Hungers in der Welt von heute
 • Jadwiga Kiwerska, Die USA - die vereinsamte Supermacht in der Welt der Bedrohung
 • Wiaczesław A. Pieriepiołkin, Die spezifischen Zuge des Strukturwandels in der Wirtschaft
 • Mieczysław Stolarczyk, Die Kontroversen űber die militarische Engagement Polens im Irak
 • Janusz Solak, Die Sicherheitspolitik der Transnistrischen Moldau-Republik
 • Przemysław Pluciński, TDie Kritik der kapitalistischen Ordnung im Lichte der Schriften Herbert Marcuses
 • Agata Kmiećkowiak,Die Assimilation der Polen in den Niederlanden
 • Aleksander Kabsch, Behinderte im gesellschaftlichen Leben

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640