Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Co dalej z nowym paktem migracyjnym?

#migracje #nowypakt #prezydencjaportugalska #ue

W dniach 7-8 czerwca 2021 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ‒ ostatnie tego typu posiedzenie organizowane podczas prezydencji portugalskiej. Jednym z dyskutowanych tematów był nowy pakt migracyjny, zaproponowany przez Komisję Europejską (KE) we wrześniu ubiegłego roku. W obradach uczestniczyli także dyrektor Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz zastępca Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców.

W konkluzjach ze spotkania zwrócono uwagę na postępy w negocjacjach nad różnymi elementami paktu. Jeśli chodzi o zewnętrzny aspekt unijnej polityki migracyjnej, odnotowano m.in. duże poparcie państw członkowskich dla zacieśniania współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów oraz zawierania z nimi stosownych umów. KE poinformowała obecnych na spotkaniu ministrów o postępach prac nad systemami Entry/Exit (EES) i europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). Oba systemy, których wdrożenie planowane jest na 2022 r., mają znacząco pomóc w zarządzaniu migracjami na zewnętrznych granicach UE.

Jeśli chodzi o wewnętrzne aspekty polityki migracyjnej, to dyskusje od początku były o wiele trudniejsze. W konkluzjach z posiedzenia Rady postęp w tym obszarze określono następująco: „Kontynuowano prace na poziomie eksperckim (…), a państwa członkowskie potwierdziły swoje ogólne zobowiązanie do wzajemnego wspierania się i solidarności w przypadku wystąpienia presji migracyjnej na jedno z państw członkowskich”.

 Zarówno państwa członkowskie, jak i KE podkreśliły gotowość podjęcia intensywnych prac nad przyjęciem regulacji dotyczącej wzmocnienia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Prezydencja portugalska potraktowała to jako jeden ze swoich sukcesów. Państwa grupy Med 5 (Cypr, Grecja, Hiszpania, Włochy i Malta) blokowały dotychczas tę propozycję, nie tyle ze względów merytorycznych, co raczej nie zgadzając się na negocjowanie osobno poszczególnych elementów paktu migracyjnego. Państwa te opowiadają się za typowym „package approach”, tzn. negocjowaniem i przyjmowaniem całego paktu naraz, ale ich ustępstwo w tej jednej sprawie zostało odczytane jako polityczny znak dobrej woli.

Jako swój sukces prezydencja portugalska potraktowała także niedawne przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany zasad przyznawania europejskiej Niebieskiej Karty. Eduardo Cabrita, portugalski minister spraw wewnętrznych, zaznaczył po spotkaniu, że wprawdzie nie udało się osiągnąć porozumienia co do całego paktu migracyjnego, ale odnotowano postępy w wielu obszarach, zwłaszcza na poziomie technicznym. Dodał, że zważywszy na kompleksowość całego paktu propozycji legislacyjnych oraz duże różnice opinii wśród państw członkowskich, jest to duże osiągnięcie. (AK)

10 czerwca 2021

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2021/06/07-08/

https://www.2021portugal.eu/en/news/portuguese-presidency-highlights-advances-in-the-external-dimension-of-migration/

https://www.macaubusiness.com/eu-presidency-internal-affairs-ministry-highlights-progress-on-migration/

https://www.politico.eu/article/mediterranean-countries-green-light-deal-eu-asylum-agency/


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640