Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Mija 75 lat od wydania wyroków na zbrodniarzy III Rzeszy w Norymberdze

#IIwojnaświatowa #procesy #Norymberga #MiędzynarodowyTrybunałWojskowy

Przed 75 laty, 30.09 i 1.10.1946 r. Międzynarodowy Trybunał Wojenny (dalej jako MTW), powołany przez 4 zwycięskie mocarstwa do osądzenia czołowych funkcjonariuszy III Rzeszy, skazał 19 z nich za zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości.

Powołanie i działalność MTW postrzegane jest jako kamień milowy w rozwoju międzynarodowego prawa karnego. Rozwój tej dziedziny prawa był powolny, ale obecnie jednostka, niezależnie od pełnionej w państwie funkcji, może odpowiadać za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo oraz agresję przed działającym od 2002 r. Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

Sądownictwo zachodnioniemieckie w zakresie rozliczania zbrodni III Rzeszy nie oparło się jednak na zasadach norymberskich. A. Eichmüller podaje, iż w latach 1945-2019 za zbrodnie nazistowskie skazano 6676 osób, z czego 70% wyroków przypadło na okres 1945-1949, a więc okres podziału Niemiec na strefy okupacyjne przez USA, Francję, Wlk. Brytanię i ZSRR. Zbrodnie międzynarodowe zostały natomiast skodyfikowanie w prawie niemieckim dopiero w 2002 r. Według najnowszych badań, prowadzonych m.in. przez Ch. Safferlinga oraz M. Görtemakera, jedną z istotnych przesłanek braku rozliczenia zbrodniarzy nazistowskich w RFN była polityka kontynuacji personalnych z okresu III Rzeszy w zachodnioniemieckim wymiarze sprawiedliwości, w tym Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Federalnym Sądzie Najwyższym. (MB)

28 września 2021

https://museen.nuernberg.de/memorium-nuernberger-prozesse/

https://www.rosenburg.bmjv.de/WebS/RBP/DE/Home/home_node.html;jsessionid=00B1879F14C913F72F540CDAD06E2B74.1_cid289

https://elibrary.steiner-verlag.de/book/10.25162/9783515129848


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640