Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Niemcy a kultura i historia Europy Środkowo-Wschodniej ‒ portal „Copernico”

#Niemcy #EuropaŚrodkowo-Wschodnia #EŚW #kultura #historia #Copernico

Instytut Herdera do Badań Historycznych nad Europą Środkowo-Wschodnią (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung) z siedzibą w Marburgu, uruchomił w dn. 12 listopada 2021 r. specjalny portal online „Copernico” (WWW.copernico.eu/de), w j. niemieckim i angielskim, który ma na celu wspólne prezentowanie programów dotyczących zachowania, badania i upowszechniania kultury i historii Niemców w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rząd federalny wsparł stworzenie portalu „Copernico” kwotą 1,4 mln euro, wyasygnowaną z budżetu pełnomocnika federalnego ds. kultury i mediów (BKM). Projekt jest przewidziany do końca grudnia 2022 r.

Kierownictwo projektu spoczęło w rękach prof. Petera Haslingera i Barbary Fichtl; koordynatorką projektu została dr Antje Johanning-Radžienė. Portal jest przygotowywany przez 9-osobowy zespół fachowców. Ma on służyć wielowymiarowemu transferowi ugruntowanej wiedzy, opartej na przesłankach naukowych, i przedstawiać w sposób przystępny aktualne wyniki badań w tym zakresie. Jednocześnie ma też podnieść stopień zauważalności partnerów na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej, a poprzez swe instrumentarium badawcze ma stanowić zarazem wartość dodaną dla społeczności naukowej.

Portal będzie prowadzony początkowo w dwóch formułach: jedna to moduł kwerend, który będzie zawierał ustrukturyzowane, opisane i udostępnione za pomocą wyszukiwarki projekty, zasoby zbiorów, wystawy, serie czasopism, zasoby dostępne internetowo bądź programy dotacyjne podmiotów powiązanych siecią oraz uczestniczących w nich partnerów.

Równolegle funkcjonować będzie drugi moduł zawierający swego rodzaju magazyn tematyczny, w którym znajdą się artykuły dotyczące wybranych zagadnień; będzie on oferował zarówno treści o charakterze wprowadzającym dla osób zainteresowanych ogólnie daną problematyką, jak też formaty pogłębione tematycznie dla fachowców. Planuje się także m.in. prezentowanie galerii obrazów i wystaw online, moduły zawierające mapy, jak również treści upowszechniane poprzez formaty multimedialne, artykuły biograficzne, komentarze do źródeł, prezentacje obiektów muzealnych, wywiady z ekspertami. W przyszłości mają zostać zintegrowane w taki sposób również inne instytucje zajmujące się badaniami nad Europą Wschodnią, w kraju i za granicą.

Minister stanu ds. kultury Monika Grutters zwróciła uwagę, że kultura i historia Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej pokazuje, iż była ona przez wieki kształtowana przez współżycie ze sobą różnych ludów i narodów. Jest zatem sprawą ważną, by podtrzymywać pamięć o tym zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, ażeby wykorzystać tę wiedzę do rozwijania wymiany kulturalnej oraz w działaniach na rzecz wzajemnego zrozumienia i porozumienia między ludźmi mieszkającymi w Europie. Nowy portal internetowy „Copernico” oferuje aktualny dostęp do informacji na ten temat. Pomaga też w uzyskaniu większej widoczności i transparentności, jeśli chodzi o różnorodność i wielowątkowość niemieckiego dziedzictwa kulturowego w krajach Europy Wschodniej.

Rząd federalny dofinansowuje liczne instytucje i projekty, które służą utrzymaniu i badaniu niemieckiego dziedzictwa kulturowego w regionach zamieszkałych kiedyś przez ludność niemiecką na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, np. w Czechach, na Morawach, na terenie dawnych Prus Wschodnich, na Śląsku czy w Siedmiogrodzie. (MWM)

19 listopada 2021

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/onlineportal-copernico-gestartet-kulturstaatsministerin-gruetters-deutsches-kulturerbe-im-oestlichen-europa-sichtbar-machen--1980774

https://www.herder-institut.de/projekte/copernico-onlineportal/

https://www.herder-institut.de/en/event/portal-online-copernico-history-and-cultural-heritage-in-eastern-europe-makes-reseach-visible/


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640