Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Niemcy i Polska w ONZ za zakończeniem okupacji izraelskiej i utworzeniem państwa Palestyna

#Gaza #Izrael #Palestyna #UNGA #ONZ #dwapaństwa

Zgromadzenie Ogólne ONZ (10.11.2023 r.) przyjęło rezolucję wzywającą do pilnego ustanowienia państwa Palestyna. Polska była jednym z jej sponsorów. Za przyjęciem rezolucji głosowały państwa europejskie, w tym Niemcy. Izrael i USA były przeciwko.

Rezolucja, przyjęta w komitecie trzecim, w kształcie zaproponowanym przez Egipt, potwierdzając prawo wszystkich państw do życia w pokoju w bezpiecznych i uznanych na arenie międzynarodowej granicach, potwierdza także prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, w tym prawo do utworzenia niepodległego państwa Palestyna, oraz wzywa wszystkie państwa, agencje i organizacje systemu NZ do wsparcia narodu palestyńskiego w szybkiej realizacji jego prawa do samostanowienia. We wprowadzeniu podkreśla się m.in. konieczność pilnego zakończenia izraelskiej okupacji, rozpoczętej w 1967 r., oraz poszanowania integralności, jedności i przyległości terytorialnej całego okupowanego terytorium palestyńskiego, w tym Wschodniej Jerozolimy, a także wzywa do podpisania porozumienia pokojowego.

Wprowadzająca rezolucję pod głosowanie − w imieniu Organizacji Współpracy Islamskiej − przedstawicielka Egiptu stwierdziła, że: „Rezolucja [przyjmowana corocznie] nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającej bezlitosnej i uporczywej ludobójczej agresji Izraela − mocarstwa okupacyjnego − w Gazie”. Przedstawicielka Palestyny, żądając zakończenia izraelskiej okupacji i potwierdzenia prawa Palestyńczyków do samostanowienia, w emocjonalnym wystąpieniu powiedziała: „Dotarliśmy do ostatniej granicy, dotarliśmy do ostatniego nieba − a wojna w Gazie jeszcze się nie skończyła”. „Nakba [katastrofa narodu palestyńskiego trwająca od 1948 r.] wydaje się nie mieć końca (…) trwa wszędzie, w Gazie, na Zachodnim Brzegu, łącznie ze Wschodnią Jerozolimą i dalej (…). W Gazie w ciągu zaledwie 30 dni wymazali nasze życie”.

Głosowania nad rezolucją, która mogła być przyjęta jednomyślnie, zażądał Izrael, którego przedstawicielka wskazała, że atak z 7 października br. nie był aktem oporu ani samostanowienia, ale „aktem okrucieństwa ludobójczej organizacji terrorystycznej, która otwarcie wzywa do zagłady narodu izraelskiego”.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 168 państw, przeciwko 5: Izrael, USA, Wyspy Marshalla, Mikronezja i Nauru, a 9 wstrzymało się od głosu: Demokratyczna Republika Konga, Gwatemala i Paragwaj oraz Kiribati, Palau, Papua-Nowa Gwinea, Togo, Tonga i Vanuatu.

Przedstawiciel Niemiec, wyrażając poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego, oświadczył, że jego państwo, choć głosowało za przyjęciem rezolucji, to „solidaryzuje się z Izraelem, który ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym” i potępia terrorystyczny atak Hamasu. (J. Dobosz-Dobrowolska)

17.11.2023

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N23/318/77/PDF/N2331877.pdf?OpenElement

https://media.un.org/en/asset/k11/k11ov0ef67 (od 1h42’)


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640