Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Nowe wydanie materiałów stanowiących wykładnię dla ochrony dóbr kultury

#Niemcy #kultura #ochrona #dobrakultury #Roth

W dniu 11 maja 2022 r. minister stanu ds. kultury Claudia Roth poinformowała, że wspólnie z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z ekspertami ds. administracji i praktykami przygotowano uaktualniony pakiet informacji dla prokuratury państwowej, organów ścigania, służb celnych oraz administracji w sektorze kultury. Ma on być dla nich pomocnym narzędziem w ich praktyce wykonawczej na polu ochrony dóbr kultury. Za punkt wyjścia posłużyły materiały opublikowane w 2010 r. i znowelizowane w 2016 r.

Obecna, zmodyfikowana wersja opracowania (licząca 107 stron) powstała dzięki pracy grupy roboczej, w skład której weszli przedstawiciele federacji i krajów związkowych. Grupa działała pod przewodnictwem Federalnego Urzędu Kryminalnego (Bundeskriminalamt), z którym współdziałały również Krajowe Urzędy Kryminalne Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Hesji, wnosząc swe doświadczenia z praktyki policyjnej.

Publikacja, wydana pod nazwą „Handreichung. Zur Einleitung und Durchführung nationaler Strafverfahren, internationaler Rechtshilfeverfahren und verwaltungsrechtlicher Rückgabeverfahren im Bereich des Kulturgutschutzes”, zawiera konkretne wskazówki do wprowadzania i realizowania postępowania karnego na szczeblu krajowym; może też służyć jako pomoc prawna w zakresie postępowania administracyjnego na płaszczyźnie międzynarodowej w odniesieniu do restytucji dóbr kultury; udziela też porad dotyczących możliwości stosowania dróg cywilno-prawnych; dostarcza ponadto wskazówek na temat pozyskiwania szczegółowych informacji w stosownych urzędach i organach władzy, kontaktów z odpowiednimi placówkami etc.

Roth zwróciła uwagę, że dla skutecznej ochrony dóbr kultury, zwłaszcza w przypadku praktyk związanych z ich restytucją, decydujące znaczenie ma ścisła współpraca pomiędzy odpowiednimi władzami dochodzeniowymi, wymiarem sprawiedliwości i organami administracji państwowej  w dziedzinie kultury. Ogromną rolę odgrywa w tym wypadku bezpośrednia wymiana informacji między nimi oraz ugruntowana znajomość odnośnych ram prawnych i zakresu kompetencji, aby móc włączyć zawczasu zwłaszcza zdecentralizowane jednostki prokuratury w tok działania.

Zaktualizowana wersja publikacji stanowić będzie daleko idącą pomoc w sensie usprawnienia dróg postępowania; będzie też bardziej przejrzysta dla konsumentów, jeśli chodzi o wykładnię obowiązujących przepisów prawa.

Publikacja ta będzie przydatna przede wszystkim w odniesieniu do nasilających się wniosków o zwrot dóbr kultury o kontekście kolonialnym do krajów ich pochodzenia, co dotyczy chociażby głośnej sprawy restytucji Brązów z Beninu o ich zwrot wystąpił rząd Nigerii wokół której toczą się obecnie negocjacje. (MWM)

13 maja 2022

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/aktualisierte-handreichung-zum-kulturgutschutz-fuer-polizeibehoerden-und-justiz-veroeffentlicht-kulturstaatsministerin-roth-weitere-staerkung-des-kulturgutschutzes-in-der-praxis--2038420

https://www.kulturgutschutz-deutschland.de/SharedDocs/Downloads/DE/PublikationenuMerkblaetter/HandreichungPolizeibeh%C3%B6rdenUndJustiz.html;jsessionid=7994EECF297473E40FBF7CEB1AEC690E.live791?nn=124576  


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640