Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Numer 28/2018

 

  • WZROST LICZBY LUDNOŚCI RFN SPOWODOWANY NAPŁYWEM MIGRANTÓW (MT)

#Niemcy #populacja #demografia #imigracja

Zgodnie z ustaleniami Federalnego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2016 r. populacja Niemiec wzrosła do 82,5 mln osób (o 346 tys. osób więcej niż w roku poprzednim). Szacuje się, że w 2017 r. populacja zwiększyła się do 82,8 mln osób. Jednocześnie odnotowano utrzymujące się negatywne saldo demograficzne wśród Niemców – przez kolejny rok liczba zgonów przewyższa liczbę urodzin. W 2017 r. w RFN deficyt demograficzny pogłębił się i wyniósł ok. 150-190 tys.

Przyczyną wzrostu populacji był napływ migrantów w ostatnich latach. Odsetek cudzoziemców w Niemczech wzrósł z 10,5% w 2015 r. do 11,2% w roku następnym. W 2017 r. do Niemiec napłynęło z zagranicy co najmniej 450 tys. osób.

http://bit.ly/2E9nlsL

 

  • DEFICYT POLICJANTÓW NIEMIECKICH ZAJMUJĄCYCH SIĘ DEPORTACJĄ (MW)

#deportacje #policja #Niemcy #Afganistan

Niemiecka prasa informuje o brakach kadrowych wśród funkcjonariuszy zdolnych do przeprowadzenia deportacji osób, którym odmówiono prawa do azylu. Z 35 000 policjantów federalnych tylko 800 przeszło szkolenie specjalistyczne. Jest ono wymagane ze względu na ograniczone możliwości użycia środków przymusu, gdy osoba deportowana zacznie się bronić przed powrotem. Do udziału w wymagającej fizycznego i psychicznego przygotowania deportacji policjanci zgłaszają się dobrowolnie, nie otrzymując dodatków do wynagrodzenia. W związku z tym niepopularne są zwłaszcza dalekie loty, np. do Afganistanu. Na jednego odrzuconego azylanta przypada z reguły od 2 do 3, w wyjątkowych przypadkach do 6 funkcjonariuszy.

Według oficjalnych statystyk policja federalna nie nadąża z deportacją osób z odrzuconymi wnioskami o azyl. We wrześniu 2017 r. 67 000 osób nie posiadało prawa pobytu, a w całym 2016 r. jedynie 26 564 osób z tej grupy deportowano. Obok braków kadrowych powodem nieprzeprowadzonych deportacji jest opór deportowanych oraz odmowa ich transportu przez linie lotnicze.

Organizacje społeczne oraz politycy Związku 90/Zielonych i Die Linke protestują przeciwko deportacjom (szczególnie do Afganistanu) ze względów humanitarnych i bezpieczeństwa. Po zamachu bombowym na niemiecką ambasadę w Kabulu (31.05.2017) do Afganistanu deportowani są jedynie przestępcy, osoby stanowiące potencjalne zagrożenie terrorystyczne i osoby „konsekwentnie odmawiające współpracy przy ustaleniu tożsamości”.

https://www.welt.de/politik/deutschland/article172662379/Flug-nach-Afghanistan-Bundespolizei-beklagt-fehlendes-Personal-fuer-Abschiebungen.html

http://www.tagesspiegel.de/politik/abgelehnte-asylbewerber-chef-der-bundespolizei-moechte-mehr-abschieben/20684956.html

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.rueckfuehrung-von-afghanen-abschiebungen-stossen-oft-auf-erhebliche-hindernisse.a123d255-80a2-41d2-a698-063d0954bde4.html

 

  • OCHRONA DANYCH GŁÓWNYM WYZWANIEM W OBLICZU REWOLUCJI CYFROWEJ (TM)

#UE #Niemcy #ochronadanych #cyfryzacja #gospodarka4.0

W dniu 24 stycznia br. Komisja Europejska zaprezentowała wytyczne dotyczące realizacji unijnych regulacji o ochronie danych (ang. General Data Protection Regulation), które wejdą w życie w maju br. Wytyczne odnoszą się do sposobów dostosowania systemów prawnych państw członkowskich, z których większość nie jest w chwili obecnej przygotowana na przyjęcie nowych regulacji przewidujących m.in. sankcje dla niestosujących się do nich firm. KE uruchomiła także internetowe narzędzie mające ułatwić obywatelom i przedsiębiorstwom (szczególnie z sektora firm małych i średnich) zastosowanie regulacji.

Wśród państw wykazujących gotowość w tym zakresie są m.in. Niemcy, gdzie temat danych jako kluczowego zasobu w erze gospodarki cyfrowej przyciąga coraz większą uwagę.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos kanclerz Angela Merkel (24.01.2018), definiując przejście do gospodarki cyfrowej jako jedno z najważniejszych wyzwań dla Niemiec w najbliższej przyszłości, zapowiedziała działania nowego rządu w tym kierunku. Także minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel, otwierając konferencję cyfrową DLD w Monachium (20.01.2018), podkreślił konieczność poprawy polityki europejskiej dotyczącej danych oraz utworzenia europejskiego wewnętrznego rynku cyfrowego. Jak zaznaczył, „ochrona danych jest wprawdzie ważna, jednak musi być dostosowana do wyzwań nowej globalnej gospodarki” – zbyt duża regulacja może hamować wzrost europejskich koncernów technologicznych.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_en.htm

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzkonferenz-dld/sigmar-gabriel-auf-dld-china-koennte-europa-technisch-abhaengen-15408740.html

 

  • OPODATKOWANIE MASZYN I TRANSFERU DANYCH ZAMIAST PRACY? (MW)

#gospodarka4.0 #cyfryzacja #podatki #przyszłośćpracy

W komentarzu dla „Süddeutsche Zeitung” (17.01.2018) Claus Hulverscheidt (dziennikarz, szef redakcji gospodarczej) zaproponował głębokie zmiany w systemie podatkowym. Wskazał na długoletni trend rosnących znacznie dochodów z kapitału w porównaniu z dochodami z pracy, potęgowany postępującą automatyzacją produkcji. W tym kontekście XIX-wieczny paradygmat opodatkowania głównie dochodów z pracy, zysków i obrotów nie tylko zagraża licznym miejscom pracy, ale również finansowaniu państwa. Przykładem może być trudno uchwytny dla fiskusa system, w ramach którego firmy internetowe oferują bezpłatne aplikacje, otrzymując w zamian – także bezpłatnie – dane użytkowników.

Rozwiązanie C. Hulverscheidt widzi w obniżeniu lub nawet całkowitym zwolnieniu z opodatkowania pracy, przy równoczesnym obciążeniu podatkowym użycia maszyn i transferu danych. Poza tym sugeruje opodatkowanie dróg transportu artykułów zakupionych przez Internet, aby wspierać handel lokalny, oraz dochodów kapitałowych. Pomogłoby to obniżyć koszty zatrudnienia dla przedsiębiorców, tym samym ratując liczne miejsca pracy. Reforma w tym kierunku jest konieczna ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, spadek liczby osób czynnych zawodowo oraz cyfryzację gospodarki.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/digitalisierung-besteuert-daten-und-maschinen-nicht-die-arbeit-1.3825843

 

  • LOGO DLA „SPÓJNOŚCI W RÓŻNORODNOŚCI” (MWM)

#Niemcy #imigracja #integracja #wielokulturowość

Wobec aktualnych wyzwań przed jakimi stanęły Niemcy w związku ze zmasowanym napływem migrantów, Initiative kulturelle Integration (powstała w grudniu 2016 r. z inicjatywy federalnych organów ministerialnych oraz Niemieckiej Rady Kultury) podjęła akcję mającą na celu znalezienie znaku, który byłby symbolem zasadniczej idei „integracji i spójności społecznej”.

Inicjatywa w swych działaniach chce pokazać, jaki wkład może wnieść kultura na rzecz integracji i pogłębienia więzi społecznych w multikulturowych Niemczech. Chodzi przy tym o integrację zarówno tych, którzy niedawno przybyli do Niemiec, jak i tych, którzy już w Niemczech mieszkają. 

Chcąc dać wyraźny sygnał, że Niemcy opowiadają się za „integracją, tolerancją i spójnością społeczeństwa”, Olaf Zimmermann, przewodniczący Deutscher Kulturrat, ogłosił konkurs (18.01.2018) na odpowiednio nośny znak dla wyrażenia spójności w różnorodności” („Zusammenhalt in Vielfalt”). Pomysły mogą nadsyłać szkoły, stowarzyszenia i inne podmioty, jak też osoby prywatne. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia br. Dla najbardziej kreatywnych przewidziano nagrodę pieniężną (w wysokości 1000 euro) wraz z zaproszeniem do Berlina na prezentację projektu.

Pomysłodawcy mają nadzieję, iż akcja spowoduje ożywienie pilnie potrzebnej debaty na temat przyszłości różnorodnego społeczeństwa niemieckiego.

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/01/2018-01-19-bkm-kulturelle-integration-logo.html

http://kulturelle-integration.de/artikel/gespraeche-zu-kultureller-integration/


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640