Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Obrady Komitetu Wojskowego NATO w Brukseli

#NATO #KomitetWojskowy

W dniu 18-19 stycznia odbyło się w Brukseli pierwsze w 2023 r. posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO. Uroczystej inauguracji dokonał przewodniczący Komitetu admirał Rob Bauer oraz zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoană. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim szefowie sztabów państw członkowskich Sojuszu i ich odpowiednicy z Finlandii oraz Szwecji.

Komitet Wojskowy omówił wzmocnienie polityki obronnej oraz odstraszania Sojuszu poprzez zwiększenie gotowości, rozwijanie zdolności i jeszcze ściślejsze powiązanie planowania wojskowego państw członkowskich NATO. Uczestnicy spotkania przyjrzeli się  sytuacji wojskowej na Ukrainie oraz w jej geopolitycznym sąsiedztwie. Podczas odrębnych sesji z udziałem Partnerów Operacyjnych NATO (Armenia, Austria, Australia, Finlandia, Irlandia, Mołdawia, Szwecja, Szwajcaria i Ukraina) przeanalizowano ponadto funkcjonowanie misji NATO w Iraku oraz misji w  Kosowie.

Określono także trzy główne obszary dalszej współpracy, do których zaliczono: większe inwestycje w obronę, zwiększenie produkcji broni i amunicji oraz dostosowanie Sojuszu do wyzwań występujących w erze cyfrowej.

Komitet Wojskowy NATO jest najważniejszym organem militarnym Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie sztabów generalnych lub obrony państw członkowskich. Zadaniem Komitetu jest między innymi wypracowywanie wojskowych zaleceń i opinii do decyzji podejmowanych na szczeblu politycznym przez Radę Północnoatlantycką. Komitet Wojskowy spotyka się dwa razy w roku w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. (S. Wojciechowski)

20 stycznia 2023

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_210397.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_210707.htm


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640