Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Porozumienie dotyczące wdrażania Funduszu Energetycznego na rzecz Kultury w Niemczech

#Niemcy #kultura #fundusz #energia #kryzys

W dniu 15 marca 2023 r. podjęto zasadnicze decyzje względem wdrażania Federalnego Funduszu Energetycznego na rzecz Kultury (Kulturfonds Energie des Bundes). Podczas 9. Konferencji Ministrów Kultury oraz 18. obrad na szczycie dotyczących spraw polityki kulturalnej ministrowie kultury poszczególnych krajów związkowych wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia administracyjnego między federacją a poszczególnymi krajami, niezbędnego do realizacji Funduszu; zastrzeżono jednocześnie możliwość podjęcia jeszcze konsultacji wewnętrznych w ramach rządów danego kraju.

Ponadto Nadrenia Północna-Westfalia zaoferuje centralną „gorącą linię” (Hotline), finansowaną przez wszystkie kraje, która będzie służyła wnioskodawcom pomocą i informacjami. Obsługą Funduszu pod względem technicznym (przyjmowanie wniosków i wypłata środków) zajmie się Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg, które udostępni w tym celu wszystkim krajom specjalną internetową platformę (WWW.kulturfonds-energie.de).

Pomysł utworzenia Federalnego Funduszu Energetycznego na rzecz Kultury (FFEK) powstał w związku ze skutkami kryzysu energetycznego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę i jego oddziaływaniem również w obszarze kultury. Jego koncepcja została wypracowana z inicjatywy minister stanu ds. kultury Claudii Roth, wspólnie z Federalnym Ministerstwem Finansów oraz krajami związkowymi. W dniu 25.01 br. projekt FFEK został przyjęty przez komisję budżetową Bundestagu. Na pierwszą transzę Funduszu przewidziano 375 mln euro.

Fundusz ma zniwelować obciążenia finansowe, na jakie narażone są instytucje kultury oraz organizatorzy imprez kulturalnych (mimo ulg podatkowych i energooszczędnego gospodarowania energią); ma pomóc instytucjom w pokryciu kosztów wzrostu cen energii i zmniejszyć ich wydatki na ten cel. Pozwoli im to na przetrwanie trudnego okresu i zachowanie tym samym wielorodnej i bogatej oferty kulturalnej w skali kraju.

Dzięki FFEK sektor kultury uzyska w latach 2023-2024 wsparcie finansowe w wysokości do ok. 1 mld euro. Pod względem administracyjnym realizacja Funduszu będzie się odbywała poprzez Ministerstwa Kultury na szczeblu krajowym.

Minister Roth stwierdziła, iż jest to bardzo pomyślna wiadomość dla sektora kultury w Niemczech w kontekście skutków pandemii i podwyżek cen energii. Jej zdaniem tylko dzięki rozległym programom pomocowym realizowanym na płaszczyźnie federalnej i krajowej udało się nie dopuścić do zmniejszenia ofert kulturalnych. Falko Mohrs, minister nauki i kultury Dolnej Saksonii, przewodniczący Konferencji Ministrów Kultury, wyraził zadowolenie z uzgodnień na płaszczyźnie federalnej, które umożliwią zawieranie porozumień administracyjnych pomiędzy rządem a poszczególnymi krajami, co otworzy też drogę do wdrażania FFEK.

Fundusz jest przewidziany na okres od 1.01.2023 r. do 30.04.2024 r. i ma służyć pokryciu nadwyżki kosztów za pobór prądu i gazu. Wnioski o dofinansowanie mogą składać publiczne i prywatne instytucje kultury, o ile udostępniają powszechnie dostępne oferty kulturalne. Wsparcie finansowe mogą też uzyskać organizatorzy imprez i wydarzeń kulturalnych, jeśli odbywają się one w pomieszczeniach zamkniętych za pośrednictwem sprzedaży biletów. (M. Wagińska-Marzec)

17 marca 2023

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-und-laender-machen-weg-frei-fuer-die-umsetzung-des-kulturfonds-energie-des-bundes-2171294

https://www.kulturfonds-energie.de/index.html     

https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2023/02/heizkosten-kultur-foerdergeld-bund.html


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640