Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Regulacje dotyczące handlu sztuką w projekcie Ustawy o podatkach za 2024 r.

#Niemcy #rządfederalny #projektUstawyopodatkach2024 #regulacje #handelsztuką #Roth #Lindner

Rząd federalny uchwalił (5 czerwca 2024 r.) przedłożony przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o podatkach za 2024 r. Ustawa ta, zawierająca regulacje dotyczące różnych aspektów prawa podatkowego, posiada także zapisy odnoszące się do handlu sztuką, które ocenia się jako „duże osiągnięcie”.

Chodzi zwłaszcza o regulacje w sprawie wysokości podatku z tytułu dostarczania i nabywania przedmiotów sztuki wewnątrz Wspólnoty. Zgodnie z Ustawą będzie odtąd znów obowiązywała (również w Niemczech) obniżona stawka podatku wynosząca 7% zamiast 19%. W ten sposób zostanie zrealizowany ujęty w Umowie koalicyjnej zapis o wspieraniu niezależnych miejsc kultury takich jak galerie sztuki.

Oceniając projekt, minister stanu ds. kultury Claudia Roth uznała, że obniżona stawka podatkowa jest ważnym sygnałem, który będzie miał wpływ na handel sztuką oraz kulturalne osiągnięcia i efektywność działania galerii sztuki. W ten sposób rząd wspiera wielorodność krajobrazu galerii w Niemczech i wzmacnia pozycję Niemiec jako miejsca handlu dziełami sztuki. Skierowała przy okazji słowa podziękowania pod adresem ministra finansów Christiana Lindnera, z którym uzgodniono wprowadzenie na powrót obniżonego opodatkowania obrotów handlowych (wielkości sprzedaży) w sferze handlu sztuką.

Ustawa podatkowa za 2024 r. stworzy (otwarte dzięki prawu UE) większe pole manewru względem wspierania handlu sztuką. Od 2014 r. obniżony podatek od sprzedaży istniał bowiem de facto tylko w odniesieniu do bezpośrednich sprzedaży dzieł sztuki przez artystów. Teraz zniesiony zostanie zatem powstały przez to brak równowagi dotyczący opodatkowania. Rynek sztuki w Niemczech zostanie dzięki temu generalnie wydatnie wzmocniony, również w kontekście międzynarodowym. (M. Wagińska-Marzec)

https://www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/05/2024-06-05-Jahressteuergesetz-2024.html?nn=051dfa44-ac5d-4307-99ae-7b606b6d3618

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2024/06/2024-06-05-jahressteuergesetz-2024.html

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/jahressteuergesetz-2024-2290652


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640