Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytut Zachodniego 109/2018

BUDŻET NIEMIEC W 2020 R.

#budżet #gospodarka #Olaf Scholz

 

Niemiecki minister finansów Olaf Scholz (SPD) ogłosił projekt budżetu na rok 2020. Przychody oraz wydatki federalne mają wynieść 359,9 mld euro. Jest to wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Podobnie jak w ostatnich latach (od 2014 r.), także tym razem budżet jest zbilansowany i bez deficytu. Aż 41% wszystkich wydatków stanowią programy socjalne (148,5 mld euro).

Minister Scholz odniósł się także do spowolnienia niemieckiej gospodarki ‒ to jeszcze nie kryzys. Twierdzi, że dzięki oszczędnej polityce fiskalnej Niemcy są gotowe do aktywnego przeciwdziałania w momencie kryzysu i globalnego załamania gospodarczego.

Sven-Christian Kindler z partii Zielonych apeluje, by przeznaczyć większe kwoty na inwestycje i zrezygnować z dogmatu tzw. czarnego zera, czyli budżetu bez deficytu. W budżecie na 2020 r. przewidziano 40 mld euro (około 11%) na inwestycje. Kindler twierdzi, że inwestycje podnoszą jakość życia, tworzą dobrobyt oraz stabilizują gospodarkę. Według Scholza do 2023 r., jeśli nie nastąpi załamanie, polityka „czarnego zera” zostanie utrzymana.

Pełny obraz niemieckiego budżetu będzie znany w listopadzie. (PSA)

https://www.tagesschau.de/inland/bundeshaushalt-2020-scholz-101.html

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundeshaushalt-2020-beschlossen-1640494

 

 

NOWA WYSTAWA W BERLINIE-PLÖTZENSEE

#historia #miejsca pamięci #II wojna światowa

W Miejscu Pamięci Berlin-Plötzensee (Gedenkstätte Plötzensee) otwarto 29.08.2019 r. nową stałą wystawę zatytułowaną: „Egzekucje w więzieniu Berlin-Plötzensee” („Hinrichtungen im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee”), przedstawiającą losy ofiar reżimu nazistowskiego.

W dawnym więzieniu Plötzensee zginęło w l. 1933-1945 ponad 2800 osób należących do ok. 20 narodowości; wśród nich znalazł się m.in. dr Stefan Piotrowski, zastępca Delegata Rządu na Ziemie Zachodnie, aresztowany 18.01.1941 r. w Poznaniu i stracony wraz z ośmioma innymi członkami konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego w dn. 20.03.1942 r. w Berlinie-Plötzensee. Dawne miejsce kaźni jest od 1952 r. Miejscem Pamięci o Ofiarach.

Nowa wystawa, odzwierciedlająca osobiste losy bojowników ruchu oporu, wzbogacone licznymi fotografiami i biografiami, uwidacznia zwłaszcza kontrast między „cyniczną biurokracją wymiaru sprawiedliwości państwa bezprawia” a „walką ofiar o godność i człowieczeństwo”. Ekspozycja przedstawia nie tylko historię tego miejsca, ale też rozwój sposobu upamiętniania ofiar narodowego socjalizmu.

Minister stanu ds. kultury Monika Grütters podkreśliła podczas otwarcia wystawy, iż jest to „miejsce, które głęboko porusza, miejsce okrucieństwa i wrogości wobec człowieka”; ekspozycja przypomina zarazem o tym, „jak cienka jest powłoka cywilizacji” (die Decke der Zivilisation).

 

Z okazji przygotowania nowej wystawy przeprowadzono też daleko idące prace związane z reorganizacją terenu wokół budynku muzeum. Przedsięwzięcia te (o nakładach w wysokości łącznie 500 tys. euro) zostały sfinansowane w połowie z budżetu Pełnomocnika ds. Kultury i Mediów (BKM) oraz kraju związkowego Berlin. (MWM)

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/kulturstaatsministerin-gruetters-eroeffnet-neue-dauerausstellung-in-der-gedenkstaette-ploetzensee-gruetters-ein-ort-der-aufruettelt-und-bewegt--1664650

https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article226932189/Neue-Dauerausstellung-zu-Graeueltaten-in-Ploetzensee.html

https://www.orte-der-erinnerung.de/veranstaltung/eroeffnung-der-neuen-dauerausstellung-in-der-gedenkstaette-ploetzensee/

 

 

ENERGIA WIATROWA I PROBLEMY NIEMIECKIEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

#Energiewende #energia wiatrowa #sprzeciw społeczny #koszty transformacji

 

Na 12 września br. minister gospodarki RFN Peter Altmaier zaprosił przedstawicieli sektora przemysłu energii odnawialnej związanych z produkcją oraz budową turbin wiatrowych na tzw. szczyt kryzysowy, który ma stanowić element dialogu pomiędzy władzami państwowymi a sektorem prywatnym. W ramach przygotowanej agendy strony dialogu będą starały się rozwiązać dwa problemy związane z spadkiem dynamiki budowy nowych instalacji wiatrowych na lądzie.

Pierwszym problemem jest rosnący sprzeciw wobec planów budowy tego typu instalacji ze strony środowisk ekologicznych oraz mieszkańców. Główną przeszkodą dla branży są opóźnienia wywołane spowolnieniem procedur wydawania pozwoleń na budowę, które teoretyczne nie powinny trwać dłużej niż 300 dni. Spowodowane jest to m.in. coraz większą ekspansją tzw. farm wiatrowych na tereny zalesione. Dodatkową kwestią utrudniającą rozwój infrastruktury związanej z branżą wiatrową jest wciąż niezakończona budowa niezbędnych sieci przesyłowych o odpowiednim nadformatowaniu mocy, która ma wieloletnie opóźnienia i skuteczne blokuje możliwość przesyłu energii elektrycznej z północy na południe Niemiec (tj. od producentów do konsumentów energii).

Drugi problem to konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa niemieckiego wynikające bezpośrednio z mechanizmów dotyczących handlu emisjami na poziomie europejskim. Mechanizm ten zagwarantował, że odnawialne źródła energii są bardziej atrakcyjne inwestycyjnie, a wytwarzanie energii ze źródeł kopalnych staje się droższe. Rząd federalny zgodnie z pryncypiami przyjętymi w odniesieniu do Energiewende stworzył ramy gospodarki planowej, które zakładają, że do 2030 r. dokładnie 65% produkcji energii elektrycznej powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych (obecnie jest to 40%). Zdaniem ekspertów spowodowało to, że od 2000 r. niemiecka polityka klimatyczna kosztowała konsumentów i przedsiębiorstwa dodatkowe ok. 222 mld euro ze względu na różne bodźce mające zwiększyć dynamikę inwestycji w instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe.

Należy podkreślić, że niemiecka transformacja energetyczna stała się nie tyle projektem polityki klimatycznej, co niezwykle drogą polityką przemysłową. Zważywszy na przygotowania rządu RFN do otwarcia „nowego początku” w polityce klimatycznej poprzez wyznaczenie nowych cen za emisję CO2, niezbędna wydaje się pogłębiona refleksja nad kontynuacją doktryny opartej na planowanym szczegółowo rozwoju zielonej energii (WO).

https://www.nzz.ch/wirtschaft/die-windkraft-zeigt-das-malheur-der-deutschen-energiewende-ld.1506735

 

 

MEDIA JAKO POŚREDNIK MIĘDZY KULTURAMI

#media #dialog kulturowy #demokracja

W dn. 3.09.2019 r. w Akademii Muzeum Żydowskiego (Akademie des Jüdischen Museum) odbył się 2. Doroczny Zjazd Inicjatywy Integracji Kulturowej (Initiative kulturelle Integration) zorganizowany przez Niemiecką Radę Kultury (Deutscher Kulturrat). Inicjatywa powstała w 2016 r. i działa pod patronatem minister stanu ds. kultury.

W tegorocznym zjeździe, którego motto brzmiało: „Integracja, demokracja i media”, uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli świata kultury i polityki, wspólnot religijnych, mediów, partnerów społecznościowych etc. Zasadniczym przedmiotem debaty była rola mediów jako pośrednika w procesie integracji międzykulturowej.

Minister stanu ds. kultury Monika Grütters zwróciła uwagę, iż skoro w mediach  społecznościowych szerzy się nagonkę, „chamskie zaczepki” i nienawiść, tym bardziej niezbędna jestwiarygodność i zaufanie” do tradycyjnych mediów. Media mogą bowiem wykreować zrozumienie dla obcych perspektyw i innych poglądów. Mogą też w dużej mierze przyczynić się do tego, by to, co jest nam obce, rozpoznać i ocenić.

Grütters zaapelowała do mediów, by tematów „nie wyostrzać i nie upraszczać w niestosowny sposób”; postrzega ona krytyczne dziennikarstwo bardziej jako „strażnika demokracji i pośrednika między kulturami”. Zwłaszcza w odniesieniu do tak kompleksowych tematów, jak globalizacja i digitalizacja, istnieje jej zdaniem ‒ pilna potrzeba wyważonego i zróżnicowanego przekazu informacji. (MWM)

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/medien-als-vermittler-der-kulturen-1666762

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/zweite-jahrestagung-der-initiative-kulturelle-integration-gruetters-kritischer-journalismus-ist-ein-waechter-der-demokratie-1666936

https://www.kulturelle-integration.de/termin/zweite-jahrestagung-der-initiative-kulturelle-integration/

 

 

EDYCJA ŹRÓDŁOWA DOKUMENTÓW EPISKOPATU POLSKI Z OKRESU SOBORU WATYKAŃSKIEGO II

# historia Kościoła #Sobór Watykański II

Opublikowany nakładem lubelskiego wydawnictwa Gaudium oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu tom pt. „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965” przygotowany do druku i opatrzony wstępem przez Michała Białkowskiego został zaprezentowany 11 września 2019 r. w Poznaniu. Pochodzące z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego dokumenty są nieocenionym źródłem do badań historii Kościoła, obejmującym przełomowe lata Soboru. Charakter tej publikacji czyni ją unikalną w skali nie tylko kraju, ale i międzynarodowej – dotychczasowe edycje źródłowe z okresu Vaticanum II zawierały raczej zapiski czy wspomnienia uczestników, tu natomiast mamy do czynienia z protokołami spotkań delegatów.

Tom jest ważnym źródłem do badań historii Kościoła powszechnego oraz Kościoła w Polsce, szczególnie jego relacji z państwem w okresie gomułkowskim. Podkreślić należy, że zebrane protokoły dotyczą m.in. kluczowego dla badaczy relacji międzynarodowych wątku kontaktów polskich biskupów przebywających w Rzymie z episkopatami zagranicznymi: przede wszystkim z Francji, Włoch, Niemiec oraz Austrii. Stały się one fundamentem dialogu, który doprowadził pod koniec 1965 r. do powstania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich zawierającego przełomowe słowa o wybaczeniu. Międzynarodowe kontakty w sferach eklezjalnych w czasie Soboru uwiarygodniły polskich biskupów jako reprezentantów Kościoła z krajów bloku wschodniego, poszerzyły możliwości dialogu, a także legły u genezy pontyfikatu wybranego kilkanaście lat później Jana Pawła II.

Opublikowany w tomie zasób źródłowy otwiera nowe możliwości w badaniach dotyczących historycznej roli Prymasa Stefana Wyszyńskiego, pracy polskich delegatów na Sobór Watykański II oraz dziejów Kościoła. Aktualny i pilny pozostaje przy tym postulat opracowania i udostępnienia dokumentacji oraz zapisków i pamiętników związanych z okresem Soboru pozostających w zasobach watykańskich, jak i polskich archiwów kościelnych. (NJ)

 

https://gaudium.pl/pl/p/PROTOKOLY-KONFERENCJI-POLSKICH-OJCOW-SOBOROWYCH/4590

https://ekai.pl/good_book/protokoly-konferencji-polskich-ojcow-soborowych/

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640