Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 104/2019

POLSKA WIĘKSZYM PARTNEREM HANDLOWYM DLA NIEMIEC NIŻ WIELKA BRYTANIA

#wymiana handlowa #gospodarka

Jak podaje niemiecki think tank Der Ost-Ausschuss- Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft, skupiający się na wschodniej części Europy, pomiędzy marcem a kwietniem tego roku niemiecka wymiana handlowa z Polską była wyższa niż z Wielką Brytanią. Za ten stan rzeczy odpowiada nie tylko szybki wzrost polskiej wymiany handlowej z Niemcami (o 6%), ale także znaczący spadek wymiany z Wielką Brytanią (-3.5%). Polska jest szóstym co do wielkości partnerem gospodarczym Niemiec. Przy obecnej tendencji rozwojowej w przeciągu kilku lat może stać się czwartym, wyprzedzając Wielką Brytanię (w ujęciu rocznym) oraz Włochy. W 2018 r. wymiana handlowa między Polską a Niemcami wyniosła 118 miliardów euro. (PSA)

https://www.oaoev.de/sites/default/files/page_files/Handelszahlen%20Jan-Mai%202019_PL-GB_0.pdf

 

REKOMENDACJE MIĘDZYNARODOWEGO FUNDUSZU WALUTOWEGO DLA NIEMIEC

#MFW #sytuacja gospodarcza #hamowanie gospodarki

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wydał coroczny dokument zawierający rekomendacje dla rządu Niemiec odnośnie do problemów oraz prowadzenia polityki gospodarczej pt. „GERMANY STAFF REPORT FOR THE 2019 ARTICLE IV CONSULTATION”.

Zarząd MFW chwali niemieckich decydentów za wypracowanie nadwyżki budżetowej, utrzymanie niskiej inflacji (1,6% w 2018 r.) oraz osiągnięcie rekordowo niskiego bezrobocia pomimo spowolnienia gospodarczego, które szczególnie dotyka kluczowych sektorów niemieckiego przemysłu (samochodowego i chemicznego). Zarząd zauważa także, że nadwyżka budżetowa w dużej części pochodzi z niewykorzystania dostępnych środków finansowych (underspending). MFW zwraca ponadto uwagę na fakt, iż wzrost gospodarczy Niemiec był w dużej mierze napędzany rozszerzeniem Unii Europejskiej na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dającym dostęp do rynków zbytu dla niemieckich produktów.

Jednocześnie największym zagrożeniem dla uzależnionej od eksportu gospodarki niemieckiej jest narastający protekcjonizm oraz zagrożenia dla wolnego handlu, takie jak: napięcia na linii USA-Chiny, Brexit oraz wzrost zadłużenia państw południa Europy (Włochy). Wzrost PKB Niemiec to głównie zasługa dużych korporacji posiadających coraz więcej oszczędności i kapitału. Prowadzi to do szybkiego rozwarstwienia majątkowego przy jednoczesnym kurczeniu się konsumpcji gospodarstw domowych. Oznacza to, że większość zysków ze wschodniego rozszerzenia UE pozostała w obrębie wielkich korporacji, nie mając przełożenia na statystyczne niemieckie gospodarstwo domowe, którego sytuacja materialna pogorszyła się na skutek spadku siły nabywczej.

Kolejnym zagrożeniem dla niemieckiej gospodarki jest niepewność wynikająca z transformacji energetycznej ‒ wzrost kosztów oraz braki w produkcji energii elektrycznej, która musi być nabywana z krajów ościennych (Francja, Szwajcaria), tworzą dodatkową presję na niemieckie firmy.

MFW sugeruje uwolnienie części zaoszczędzonych środków na wzrost płac oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla gospodarstw domowych, zwłaszcza dla klasy średniej i niższej. Sugerowane także są inwestycje w infrastrukturę oraz zawodową aktywizację kobiet i osób starszych. (PSA)

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/07/09/Germany-2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-47093

ZAPOMNIANE LUDOBÓJSTWO, ZAPOMNIANA ROCZNICA

#ludobójstwo Sinti i Romów #upamiętnienie #historia

Od 2015 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego obchodzony jest 2 sierpnia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. Dzień ten upamiętnia ostateczną likwidację tzw. obozu cygańskiego, znajdującego się w kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Przewieziono wówczas do komór gazowych i zamordowano ok. 4300 osób ‒ ostatnią grupę z ok. 21 tys. Sinti i Romów, którzy zmarli lub zostali zamordowani ogółem w tym obozie. Wg wyliczeń historyków przybliżona liczba ofiar eksterminacji Romów i Sinti wynosi ok. 500 tys. osób.

Główne uroczystości upamiętniające odbyły się w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Przypadająca w tym roku 75. rocznica mordu na tej grupie więźniów przeszła jednak bez większego echa w niemieckich mediach. Niemiecka historyczka dr Karola Fings, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu miasta Kolonia (NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln), od lat badająca problematykę prześladowań i eksterminacji Sinti i Romów, podkreśla w rozmowie z portalem Deutsche Welle, iż jest to powszechnie „negowane ludobójstwo”, a po wojnie nie zaistniały w RFN żadne procesy polityczne i społeczne, które mogłyby przywrócić pamięć o ofiarach.

Obszerną relację o uroczystościach zamieściła lokalna gazeta „Rhein-Neckar-Zeitung” z Heidelbergu. Nieprzypadkowo. To właśnie w Heidelbergu znajduje się Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów (Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma), które dokumentuje m.in. tragiczne losy tej grupy w okresie III Rzeszy. Również w tym mieście ma swoją siedzibę założona w 1982 r. Centralna Rada Niemieckich Sinti i Romów (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma). Natomiast w 2012 r., po wielu latach starań, odsłonięto w Berlinie pomnik upamiętniający pomordowanych Sinti i Romów. (BR)

https://zentralrat.sintiundroma.de/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-03_rnz_auschwitz_gedenkfeier_zum_75._jahrestag_der_aufloesung_des_zigeunerlagers.pdf

https://www.dw.com/pl/niemiecka-historyk-o-mordzie-na-sinti-i-romach-negowane-ludobójstwo/a-49871549

 

REFORMA INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU

#Slask #Opole #instytutslaski #polityka historyczna

1 sierpnia 2019 r. Państwowy Instytut Naukowy ‒ Instytut Śląski w Opolu został przekształcony w Instytut Śląski. Nowa instytucja podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i, jak podkreśla MKiDN, powołanie IŚ jest kolejnym etapem budowania polityki pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Instytucja ta, podobnie jak przekształcony niedawno na podobnych zasadach Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, będzie nie tylko kontynuowała prowadzone dotychczas badania historyczne, socjologiczne i językoznawcze, ale zajmie się też upowszechnianiem wiedzy o historii Śląska oraz działalnością edukacyjną. Tym samym Instytut Śląski w Opolu będzie nawiązywał do działalności stowarzyszenia naukowego Instytut Śląski, powołanego 15 grudnia 1933 r. w Katowicach.

Zmiana statusu wiąże się z poprawą sytuacji finansowej placówki. IŚ będzie prowadził prace w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, w której działa również Instytut Zachodni.

P.o. dyrektora Instytutu Śląskiego został dr Bartosz Kuświk, pełniący dotychczas obowiązki dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego ‒ Instytutu Śląskiego. (MD)

https://www.gov.pl/web/kultura/instytut-slaski-w-opolu-instytucja-kultury

http://instytutslaski.com/historia-pin-instytutu-slaskiego-w-opolu/

http://radio.opole.pl/101,271452,instytut-slaski-jednostka-kultury-to-ma-zapewnic


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640