Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 112/2019

OBCHODY 29. ROCZNICY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC W CIENIU DEBATY O PODZIELONYM PAŃSTWIE

#Niemcy #zjednoczenie #DzieńJednościNiemiec #Merkel #Kilonia

W dniu 3 października br. Niemcy świętowali 29. rocznicę zjednoczenia. Oficjalne obchody Dnia Jedności Niemiec z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się w Kilonii. W oficjalnym przemówieniu kanclerz A. Merkel podkreśliła, że w ciągu 29 lat w Niemczech „osiągnięto niewiarygodnie dużo”. Jednak – dodała – według sondaży większość Niemców ze wschodu nadal czuje się obywatelami drugiej kategorii, a mniej niż połowa z nich jest zadowolona z demokracji. Kanclerz podkreśliła przy tym, że jedność nie jest zastana, ale jest nieustannym procesem, ciągłą misją, która trwa i dotyczy wszystkich Niemców, obojętnie w którym kraju związkowym mieszkają.

Obchody 29. rocznicy zjednoczenia Niemiec i zbliżające się uroczystości związane z 30. rocznicą upadku muru berlińskiego odbywają się w cieniu debaty o skutkach zjednoczenia Niemiec, zwłaszcza w wymiarze społecznym i politycznym. Nowy impuls do dyskusji przyniosły wyniki wrześniowych wyborów krajowych w Brandenburgii i Saksonii, które pokazały znaczne różnice w preferencjach wyborczych pomiędzy mieszkańcami Niemiec wschodnich i zachodnich. Również przytoczone przez A. Merkel wyniki badań sondażowych pokazują, że na obszarze byłej NRD nadal panuje duże niezadowolenie z efektów zjednoczenia, pomimo coraz lepszych wskaźników gospodarczych dla Niemiec wschodnich. Należy jednak zauważyć, że 3/4 Niemców jest zadowolonych z rozwoju sytuacji po zjednoczeniu, lecz wskaźnik zadowolenia jest o wiele wyższy na zachodzie kraju. (PK)

 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tag-der-einheit-warum-eine-neue-spaltung-droht-16412482.html 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/tag_der_deutschen_einheit/Tag-der-Deutschen-Einheit-Ost-West-Vergleich,ostwest110.html

 

GLOBALNE KONFLIKTY HANDLOWE WYZWANIEM DLA NIEMIECKIEJ GOSPODARKI

#DIHK #raport #gospodarka #Niemcy #handel #Außenwirtschaftsreport2019

Zgodnie z najnowszym raportem „Außenwirtschaftsreport 2019” opublikowanym przez Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (DIHK), nasilające się konflikty handlowe na świecie stwarzają bezprecedensowe wyzwanie finansowe i biurokratyczne dla niemieckiej gospodarki. Znacznie utrudnia to globalną działalność przedsiębiorstw z RFN. Jak podkreślił przewodniczący DIHK Eric Schweitzer, niemiecka gospodarka tylko nieznacznie przekroczy w bieżącym roku próg wzrostu eksportu. W porównaniu do również słabego 2018 r., wzrost eksportu niemieckiego będzie mniejszy o ponad 30 mld euro.

Szczególnie problematyczny jest konflikt handlowy USA-Chiny, w wyniku którego rośnie popyt na środki niwelujące coraz większe przeszkody celne. Jednym z nich są świadectwa pochodzenia, stanowiące dla przedsiębiorstwa wiarygodny dowód na lokalizację kluczowej wartości dodanej wytwarzanych dóbr lub usług. Firma może w ten sposób dowieść np. amerykańskim służbom celnym, że jej produkcja ma miejsce w Niemczech, a nie w Chinach. Działają więc jak „pigułki antycelne” i mogą chronić przed potencjalnymi sankcjami celnymi. Liczba wydanych w Niemczech świadectw pochodzenia wzrosła w 2018 r. do 1,43 mln.

Innym zagrożeniem, na które zwróciła uwagę DIHK, jest Brexit, po którym „mogą powstać stosunki celne UE z Wielką Brytanią przypominające te z Kambodżą czy Mongolią”.

DIHK proponuje w raporcie konkretne działania, do których należą przede wszystkim: wzmacnianie WTO oraz modernizacja i lepsze wykorzystywanie porozumień handlowych UE także dla średnich przedsiębiorstw. (TM)

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article201217120/DIHK-Nachfrage-nach-Anti-Zoll-Pillen-auf-Rekordhoehe.html

https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-10-01-auwireport

 

INFLACJA W NIEMCZECH PONIŻEJ OCZEKIWAŃ

#inflacja #Niemcy #gospodarka

Ceny konsumpcyjne w Niemczech rosły we wrześniu najwolniej od ponad półtora roku. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, stopa inflacji spadła z 1,4% w sierpniu do 1,2% we wrześniu. Jest to najniższy poziom od lutego 2018 r. Analitycy i ekonomiści byli zaskoczeni skalą spadku; jak wynika z badania agencji prasowej Reuters, spodziewano się spadku o 1,3%.

Główną przyczyną niskiej inflacji jest spadek cen energii. Cena ropy spadła w sierpniu na rynkach światowych, ponieważ pojawiły się obawy przed spowolnieniem w światowej gospodarce, co oznaczałoby obniżenie popytu na ropę. Za spadek inflacji odpowiadają także mniejsze koszty zużycia energii, które spadły we wrześniu o 1,1%. Mimo to żywność kosztuje o 1,3% więcej niż rok temu. Wzrosty cen można zaobserwować także w sektorze usług (o 1,8%) oraz na rynku czynszów (o 1,4 %). (PSA)

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/inflation-in-deutschland-auf-tiefstem-stand-seit-fast-zwei-jahren-16410720.html

 

MNIEJSZE ZAROBKI NAJWAŻNIEJSZYCH NIEMIECKICH MENADŻERÓW

#PwC #badanie #zarobki #Niemcy #Dax

W ubiegłym roku obniżyły się zarobki szefów 30 największych korporacji w Niemczech. Według badania przeprowadzonego przez audytorów PricewaterhouseCoopers (PwC), wynagrodzenia spadły o 2% w porównaniu do 2017 r. Pensje szefów Dax (giełdowy indeks największych firm w Niemczech) w 2018 r. wyniosły średnio około 6 mln euro rocznie.

Jednak tylko tzw. przyznane wynagrodzenia były niższe. Faktycznie wypłacone wynagrodzenia najważniejszych menedżerów w Niemczech wzrosły nawet o 11%. Podobna tendencja występuje wśród członków rad nadzorczych: łączne wynagrodzenia przewodniczących rad spadły od 2018 r., podczas gdy wynagrodzenia pozostałych członków rad wzrosły. Mediana wynagrodzeń szefa rady nadzorczej spółki Dax wyniosła 325 000 euro. (PSA)

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/studie-dax-konzernchefs-verdienen-weniger-16402135.html

ROLA TEATRU W CZASACH GLOBALIZACJI

#teatr #Niemcy #Grütters

Teatr miejski w przyszłości” ‒ tak brzmiało motto trzeciej „podróży teatralnej” minister stanu ds. kultury Moniki Grütters, która w drugiej połowie września 2019 r. odwiedziła sceny teatralne na północy Niemiec w: Bremie, Hanowerze i Rendsburgu (Szlezwik-Holsztyn). Podczas spotkań z intendentami, aktorami oraz realizatorami przedstawień teatralnych dyskutowano na temat pojmowania roli teatru w czasach obecnych i w przyszłości, a także tego, jaki wkład mogą wnieść do jego rozwoju władze federalne.

W gmachu teatru w Hanowerze przedmiotem dyskusji z twórcami była kwestia zmian, jakie są niezbędne, aby teatr mógł się dobrze rozwijać w czasach globalizacji i digitalizacji. M. Grütters zwróciła uwagę na znaczenie teatrów miejskich jako „miejsca społecznej autorefleksji i demokratycznej kultury sporu”, które oddziałują na społeczność danego miasta i przeciwdziałają „podziałom (…) społeczeństwa napędzanym przez nienawiść i nagonkę”.  

W centrum uwagi podczas spotkania w Schwanghalle w Bremie znalazł się temat równouprawnienia w teatrze i doceniania dokonań artystycznych obu płci; dotyczy to również pełnienia funkcji kierowniczych. Zdaniem M. Grütters brak równouprawnienia w teatrze odbija się negatywnie na różnorodności artystycznej.   

Podczas wizyty w Schleswig-Holsteinisches Landestheater w Rendsburgu rozmowy koncentrowały się wokół nowego rozpoznania krajobrazu teatralnego i różnorodności oferty kulturalnej w regionie. M. Grütters podkreśliła duże znaczenie krajowych scen teatralnych z uwagi na ich szeroki zasięg. Tymczasem teatry na obszarze wiejskim borykają się z problemem, jak przyciągnąć możliwie najwięcej widzów w przyszłości. M. Grütters zapewniła w tym względzie daleko idące wsparcie federacji.

W ramach pierwszej podróży teatralnej w 2015 r. M. Grütters odwiedziła teatry w Badenii-Wirtembergii i Nadrenii Północnej-Westfalii; drugą podróż w 2016 r. odbyła do Niemiec wschodnich, odwiedzając sceny teatralne w: Chemniz, Halle, Jenie i Senftenbergu, gdzie rozmawiano o bolączkach i wyzwaniach przed jakimi stoją te instytucje w tym regionie. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/stadttheater-auf-dem-weg-in-die-zukunft-1672642

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640