Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 118/2019

NOWE KIEROWNICTWO FRAKCJI DIE LINKE W BUNDESTAGU

#DieLinke #frakcja #AmiraAli #Bartsch #wybory

W dniu 12. listopada br. frakcja Die Linke w Bundestagu wybrała nowych przewodniczących. Dietmar Bartsch został współprzewodniczącym z wynikiem 63,7% głosów, przy braku kontrkandydata. Świadczy to o spadku poparcia w porównaniu z 2017 r., gdy osiągnął 80% wynik. O drugie stanowisko współprzewodniczącego frakcji ubiegały się Caren Lay i Amira Mohamed Ali. W drugiej turze udało się A. Ali zdobyć 52,2% głosów. Tym samym zastąpi ona Sahrę Wagenknecht, która była współprzewodniczącą klubu od 2015 r. i nie ubiegała się o reelekcję, argumentując to kwestiami zdrowotnymi. Nie oznacza to wycofania się liderki lewego skrzydła w Die Linke z aktywnej polityki. Nowa współprzewodnicząca A. Ali jest posłanką dopiero od 2017 r. i również reprezentuje lewe skrzydło partii.

Klęska popieranej przez kierownictwo partii C. Lay oznacza kontynuację sporu między kierownictwem partii a jej reprezentacją w Bundestagu. Przedmiotem sporu jest strategia partii. Przewodniczący Katja Kipping i Bernd Riexinger orientują się bardziej na wyborcę wielkomiejskiego i starają się konkurować z Zielonymi; S. Wagenknecht i D. Bartsch ostrzegają przed zaniedbywaniem tradycyjnego elektoratu socjalnego (m.in. osób korzystających z zasiłków społecznych). Na to nakładają się osobiste animozje między kierownictwem frakcji i partii. Słaby wynik D. Bartscha, a także odejście kontrowersyjnej S. Wagenknecht oraz przypisywany A. Ali bardziej koncyliacyjny charakter mogą doprowadzić do pewnego wyciszenia sporu wokół kursu partii, choć nie do jego rozwiązania.

Warto dodać, że wszystkie stanowiska kierownicze w Die Linke są obsadzane przez dwie osoby. Zwraca się też uwagę na zachowanie parytetu oraz utrzymanie równej reprezentacji dwóch głównych nurtów; wszystko to ma służyć spójności wewnętrznej. Wybory na przewodniczących frakcji odbywają się co 2 lata. (MW)

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/wagenknecht-nachfolge-die-linke-linksfraktion-bundestag

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/linken-amira-mohamed-ali-ist-erste-muslima-an-der-spitze-16482035.html

https://taz.de/Fraktionsvorsitzende-der-Linken/!5641680/

 

EUROPEJSKI BANK KLIMATYCZNY

#EuropejskiBankInwestycyjny #EBI #BankKlimatyczny #energetyka

Unia Europejska przyspiesza proces przekształcenia Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Bank Klimatyczny. Po długich negocjacjach państwa członkowskie i Komisja Europejska postanowiły zakończyć finansowanie projektów z udziałem paliw kopalnych wraz z końcem 2021 r. Zmiana obejmuje także gaz ziemny. Węgry, Polska i Rumunia głosowały przeciwko reorientacji polityki energetycznej.

Prezes EBI Werner Hoyer nazwał zmianę „skokiem kwantowym”. EBI będzie realizować najbardziej ambitną politykę ochrony klimatu ze wszystkich publicznych banków rozwoju na świecie. W latach 2021–2030 bank chce zapewnić 1 bln euro na promocję ochrony klimatu, przyczyniając się tym samym do zwiększenia udziału energii odnawialnej do 32% w 2030 r.

W Niemczech, w ramach rządu federalnego Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki do niedawna spierały się o reorientację polityki energetycznej EBI. Podczas gdy minister finansów Olaf Scholz (SPD) i inni ministrowie SPD również wezwali do wcześniejszego zakończenia finansowania projektów gazowych, minister gospodarki Peter Altmaier (CDU) blokował te inicjatywy.

Jest jednak jeden kompromis w sprawie wycofywania się z projektów gazowych. EBI będzie nadal wspierać projekty dotyczące gazu niskoemisyjnego. Limit ma wynosić 250 gramów CO2 na kilowatogodzinę (obecnie 550). Według EBI finansowanie czystego gazu ziemnego jest zatem wykluczone. W najlepszym przypadku projekty takie mogłyby skorzystać z finansowania po dodaniu biogazu lub innego gazu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, np. tzw. czystego wodoru. (PSA)

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/klima-energie-und-umwelt/die-eib-stellt-1-billion-euro-fuer-den-klimaschutz-bereit-16487100.html

 

NIEMCY PODTRZYMUJĄ ZAANGAŻOWAINE W PROGRAM G20 COMPACT WITH AFRICA

#G20 #CompactwithAfrica #Niemcy #Afryka #Scholz

W dniu 19 listopada br. odbędzie się w Berlinie trzecia konferencja dotycząca programu G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Merkel i przedstawicieli państw europejskich oraz afrykańskich. Program został zainicjowany podczas szczytu G20 w Hamburgu, wieńczącego prezydencję Niemiec w tej organizacji w 2017 r.

Celem inicjatywy Compact with Africa jest poprawa warunków w państwach afrykańskich dla rozwoju start-upów i prywatnych inwestycji oraz pobudzanie w ten sposób wzrostu gospodarczego. Wspierane są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto w ramach programu zaplanowano szkolenia zawodowe dla młodzieży w regionach wiejskich oraz poszerzanie możliwości edukacyjnych dla kobiet.

Założeniem programu była zmiana dotychczasowego podejścia do pomocy Afryce. Nacisk został położony na współpracę i aktywny udział w programie państw afrykańskich, które opierając się na lokalnej perspektywie mają samodzielnie decydować o podejmowanych reformach, np. w zakresie administracji podatkowej, zarządzania długiem publicznym czy zwalczania korupcji. Państwa członkowskie G20 i organizacje międzynarodowe oferują wsparcie w implementacji tych decyzji. Dotychczas do programu dołączyło 12 państw afrykańskich, m.in. Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia, Maroko, Ghana czy Senegal.

Organizacja kolejnej konferencji Compact with Africa przez Niemcy świadczy o podtrzymaniu zaangażowania w program. Minister finansów Olaf Scholz zapowiedział przeznaczenie nowych środków finansowych z budżetu federalnego na wspieranie inwestycji i firm w państwach partnerskich Niemiec w ramach programu: Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie i Tunezji. (TM)

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/world/G7-G20/2017-03-30-g20-compact-with-africa.html

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/konferenz-zum-g20-compact-with-africa-im-bundeskanzleramt-1692098

 

TESLA PLANUJE BUDOWĘ FABRYKI W NIEMCZECH

Amerykański producent samochodów elektrycznych planuje budowę fabryki (tzw. ‘gigafactory’) w pobliżu Berlina. Byłaby to piąta fabryka Tesli na świecie: oprócz trzech w Stanach Zjednoczonych, niedawno uruchomiono także zakład w Szanghaju. Globalna produkcja Tesli stale wzrasta = w 2018 r. koncern wyprodukował łącznie 244 920 pojazdów, zaś do września 2019 r. już 255 561.

Tesla chce produkować w Niemczech baterie i samochody. Planowana fabryka ma zapewnić ok. 10 tys. miejsc pracy. Jako termin ukończenia budowy podaje się wstępnie koniec 2021 r. (TM)

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640