Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 40/2018

  • NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW HAMUJE WZROST GOSPODARCZY NIEMIEC (PK)

#RFN #rynekpracy #InstytutNiemieckiejGospodarki #IW

W dniu 16.04.2018 r. w prasie niemieckiej upublicznione zostały fragmenty najnowszego raportu Instytutu Niemieckiej Gospodarki z Kolonii (IW) na temat sytuacji na niemieckim rynku pracy. Zdaniem ekspertów IW w Niemczech brakuje obecnie około 440 000 specjalistów. Z raportu wynika, że jeśli niemieckie firmy zdołałyby znaleźć wykwalifikowanych pracowników na wszystkie wakujące posady, wtedy efektywność gospodarcza (roczny przyrost PKB) Niemiec mogłaby się zwiększyć o około 0,9%, tj. o 30 mld euro.

Deficyt wykwalifikowanej siły roboczej jest jedną z przyczyn ograniczonych inwestycji w przemysł niemiecki. Obecnie w Niemczech jest około 2,5 mln zarejestrowanych bezrobotnych i około 800 000 ofert pracy, jednak znaczna część bezrobotnych nie ma odpowiednich kwalifikacji do objęcia wolnych posad. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach niemiecki rynek pracy będzie cierpiał na brak specjalistów, co oznacza konieczność większego uzależniania się niemieckiej gospodarki od wykwalifikowanej siły roboczej z zagranicy.

https://bit.ly/2qO3MzN

https://www.blick.ch/news/wirtschaft/wirtschaftswachstum-ausgebremst-deutschland-leidet-unter-fachkraeftemangel-id8256695.html

http://www.t-online.de/nachrichten/id_83589738/iw-studie-deutschland-braucht-mehr-auslaendische-fachkraefte.html

  • PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU WYPĘDZONYCH NOWYM PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU RFN DS. WYSIEDLONYCH I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH (SŻ)

#RFN #rząd #pełnomocnik #Fabritius #wypędzeni #Steinbach

Nowym pełnomocnikiem rządu RFN ds. wysiedlonych i mniejszości narodowych (także mniejszości niemieckiej za granicą) został Bernd Fabritius, od 2014 r. następca Eriki Steinbach jako przewodniczący Związku Wypędzonych.

Fabritius urodził się w 1965 r. w Rumunii, mieszka w RFN od 1987 r. Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, działaczem CSU, w latach 2013-2014 był posłem do Bundestagu.    Deklarował się jako zwolennik współpracy polsko-niemieckiej, lecz jednocześnie w zdecydowany sposób odrzucał możliwość ubiegania się przez Polskę reparacji od Niemiec z tytułu szkód z okresu II wojny światowej. Opowiadał się na rzecz współpracy polsko-niemieckiej, lecz ostro krytykował obóz rządzący w Polsce po 2015 r. Żyje w zalegalizowanym prawnie homoseksualnym związku partnerskim.

https://bit.ly/2K2VBIU

  • WYMIANA KLUCZOWYCH AMBASADORÓW NIEMIEC (TM)

#RFN #ambasadorzy #dyplomacja #USA #UE

Rząd RFN planuje wymianę kierownictwa kluczowych placówek dyplomatycznych. Ambasadorem RFN w Stanach Zjednoczonych zostanie po raz pierwszy kobieta dyplomatka Emily Haber, dotychczas pełniąca funkcję sekretarza stanu w federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zastąpi ona na stanowisku Petera Wittiga, który obejmie ambasadę Niemiec w Londynie.

Zmiana nastąpi także na stanowisku stałego przedstawiciela RFN przy Unii Europejskiej. Zostanie nim dotychczasowy ambasador Niemiec w Chinach Michael Clauß. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę Reinharda Silberberga. Bliski kręgom CDU M. Clauß pracował wcześniej jako szef wydziału europejskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Na okres jego urzędowania przypadnie następna prezydencja Niemiec w Radzie UE (2020). Jego kandydatura oczekuje jeszcze na ostateczne potwierdzenie.

https://de.reuters.com/article/deutschland-botschafter-idDEKBN1HP17Y

  • OSTROŻNE POPARCIE DLA GLOBALIZACJI W NIEMCZECH (TM)

#globalizacja #sondaż #Niemcy #FundacjaBertelsmanna

Według sondażu zaprezentowanego przez Fundację Bertelsmanna Niemcy pozytywnie oceniają globalizację, jednak oczekują od państwa odpowiedniego zabezpieczenia przed jej negatywnymi skutkami.

Według 40% respondentów globalizacja ma pozytywny wpływ na świat; 31% uważa odwrotnie. Niemcy zdecydowanie doceniają jej aspekt handlowy – aż 70% respondentów oceniło pozytywnie globalną wymianę handlową. Jak pokazał sondaż, Niemcy wymagają jednak od państwa lepszej ochrony rodzimej gospodarki – 57% ankietowanych postuluje aktywniejsze działania rządu w tym zakresie, zaś 52% uważa, że dotychczasowa polityka nie jest wystarczająca, aby chronić obywatela przed negatywnymi skutkami globalizacji. Jak skomentował wiceprzewodniczący Fundacji Bertelsmanna: „Polityka i gospodarka nie powinna w reakcji na to zapotrzebowanie na ochronę obierać złej drogi protekcjonizmu”.

Sondaż dotyczył także popularności państw jako partnerów handlowych. W tej kategorii Niemcy zajęły drugie miejsce na świecie (72%) za Japonią (74%).

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2018/april/deutsche-wuenschen-sich-sicherheitsnetz-fuer-globalisierung-und-freihandel/

  • ZMARŁ ZASŁUŻONY DYREKTOR MUZEUM TOPOGRAPHIE DES TERRORS (MWM)

#Rürup #TopographieDesTerrors #muzeum #Berlin

W dniu 6 kwietnia br, zmarł w wieku 83 lat Reinhard Rürup, historyk specjalizujący się w czasach nowożytnych, uważany za wybitnego znawcę historii okresu narodowego socjalizmu w Niemczech. W świadomości opinii publicznej zaistniał przede wszystkim jako współtwórca i wieloletni dyrektor (1989–2004) muzeum Topographie des Terrors w Berlinie (w miejscu dawnej siedziby Gestapo, SS i SD), dokumentującego historię funkcjonowania nazistowskiego aparatu władzy.

Wniósł wielki wkład w rozwój kultury pamięci w Niemczech. Dla wielu aktorów sceny politycznej był refleksyjnym i krytycznym doradcą. Był ceniony jako godny zaufania naukowiec.

Reinhard Rürup (ur. 27.05.1934 r. w Rehme w Westfalii) studiował historię i germanistykę; uczęszczał też na wykłady z prawa i teologii we Freiburgu i Getyndze; w 1962 r. uzyskał stopień doktora; od 1967 r. był asystentem w Friedrich-Meinecke-Institut na Freie Universität (FU) w Berlinie; po habilitacji (1970) podjął drogę kariery naukowej; wkrótce został mianowany profesorem; w 1975 r. objął katedrę historii nowożytnej na Technische Universität (TU) w Berlinie, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1999 r. W latach 1999–2005 prowadził (wraz z Wolfgangiem Schiederem) program naukowy „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus”. Od 2002 r. był członkiem komisji (Limbach-Kommission) pełniącej funkcje doradcze w kwestiach dotyczących zwrotu dziel sztuki zrabowanych przez nazistów.

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/04/2018-04-09-bkm-kondolenz-reinhard-ruerup.html

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ausser-konkurrenz-zum-tod-von-reinhard-ruerup-15534187.html

https://www.tagesspiegel.de/kultur/zum-tod-des-historikers-reinhard-ruerup-topograph-des-terrors/21151478.html

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640