Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 41/2018

  • JĘZYK ANGIELSKI JAKO LINGUA FRANCA W UNII EUROPEJSKIEJ? (JTK)

#Francja #ambasador #Costa #językurzędowy #UE

Ambasador Francji akredytowany przy UE Philippe Léglise-Costa w dniu 25 kwietnia 2018 r. opuścił spotkanie dyplomatów unijnych, gdy usłyszał propozycję Council Secretariat, aby prace grupy roboczej, dyskutującej na temat przyszłego budżetu unijnego, były prowadzone w języku angielskim.

Francuski dyplomata w ten sposób wyraził swój protest przeciwko wspomnianej propozycji oraz poparcie dla wielojęzyczności w UE, a poniekąd także dla utrzymania rangi języka francuskiego, który coraz silniej jest wypierany w instytucjach unijnych przez angielski. Léglise-Costa uznał propozycję za nieodpowiednią dla prac grupy, która będzie dyskutowała o miliardach euro. Jego zdaniem w tak ważnej sprawie każdy powinien mieć prawo wypowiedzieć się w swoim ojczystym języku, który byłby przetłumaczony.

https://www.politico.eu/article/english-only-try-au-revoir-french-ambassador-tells-council-philippe-leglise-costa/

  • KONFERENCJA HUMANITARNA ONZ-UE: ZA MAŁO PIENIĘDZY NA POMOC SYRYJCZYKOM (JDP)

#wojna #Syria #migracje #cywile #pomoc #humanitarna

W 2018 r. zadeklarowano środki zabezpieczające zaledwie ¼ podstawowych potrzeb ofiar wojny syryjskiej. Donatorzy przekazali 2,3 mld USD z potrzebnych 9,1 mld USD. Pomoc jest za mała z humanitarnego (biologiczne przetrwanie ludności) i politycznego (powstrzymanie migracji i ekstremizmów) punktu widzenia. 70% osób pozostałych w Syrii stale doświadcza braku żywności i lekarstw.

Konferencja ONZ i UE w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii (24-25.04.2018) zgromadziła 85 przedstawicieli organizacji i rządów w randze ministrów oraz pracowników ponad 200 organizacji działających w Syrii. Donatorzy zadeklarowali przekazanie kolejnych 4,4 mld USD na „krytyczną pomoc” w Syrii w 2018 r. i 3,4 mld w kolejnych latach. Zaapelowali też do stron konfliktu o wypełnianie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ (nr 2401/2018 i 2254/2015) dotyczących: zawieszenia broni i otwarcia dostępu humanitarnego do ludności oraz rozwiązania konfliktu na drodze wewnątrzsyryjskich negocjacji.

Według stanu na 26 kwietnia 2018 r. największymi donatorami dla Syrii w 2018 r. byli: UE z 36,3% wolumenu pomocy, RFN (11,3%), Wielka Brytania (10,7%) i USA (7%).

https://news.un.org/en/story/2018/04/1008232

https://news.un.org/en/story/2018/04/1008172

  • PARTNERSTWO NIEMIEC Z MEKSYKIEM: TARGI HANNOVER MESSE 2018 I POROZUMIENIE HANDLOWE (TM)

#Niemcy #Meksyk #HannoverMesse #handel #UE #porozumienie

Otwierając targi Hannover Messe 2018, kanclerz Angela Merkel nawiązała do zawartego 21 kwietnia 2018 r. porozumienia w sprawie umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Meksykiem, które uznała za dobrą wiadomość dla wszystkich stron. Zapisy umowy przewidują zniesienie opłat celnych w dwustronnym handlu, na czym skorzystają firmy przede wszystkim z sektorów rolniczego i produkcji żywności. Ponadto zapowiedziano uproszczenie procedur kontrolnych w meksykańskich urzędach celnych, wspólną walkę z korupcją, wzajemny dostęp do rządowych zamówień publicznych.

Meksyk to najważniejszy partner handlowy Niemiec w Ameryce Południowej. W tym roku jest to także kraj partnerski targów Hannover Messe (23–27.04.2018), największych targów przemysłowych na świecie. Weźmie w nich udział 5 tys. wystawców z 75 państw (w tym 160 z Meksyku). Jak podkreśliła kanclerz Angela Merkel, Meksyk jest ważnym rynkiem dla niemieckiej gospodarki (przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego, ale także farmaceutycznego, chemicznego oraz dla transportu i logistyki) dzięki dobrej infrastrukturze, dużemu rynkowi wewnętrznemu i silnemu zaangażowaniu w gospodarkę globalną.

Podczas targów prezentowane będą nowoczesne rozwiązania technologiczne, inteligentne fabryki, usprawnienia procesów logistycznych, a także przyjazne środowisku systemy energetyczne (np. auta elektryczne). W 2017 r. krajem partnerskim targów była Polska.

https://bit.ly/2HXyvVY

https://bit.ly/2JzaS33

  • „NIEMCY NIE POWINNY TRAKTOWAĆ WSCHODNICH SĄSIADÓW PROTEKCJONALNIE” – KOMENTARZ W PRASIE NIEMIECKIEJ (MB)

#Aly #historyk #artykuł #Niemcy #Czechy #EŚW

Niemiecki historyk Götz Aly, zajmujący się dziejami najnowszymi, w tym III Rzeszą, autor szeroko dyskutowanej również w Polsce książki Państwo Hitlera, opublikował w „Berliner Zeitung” (23.04.2018) warty uwagi tekst odnoszący się do relacji RFN z sąsiadami z Europy Środkowo–Wschodniej. G. Aly zauważa, iż niemiecka krytyka w stosunku do Polski lub Czech w kwestii nieprzyjmowania imigrantów z państw afrykańskich czy stanu demokracji, a także wiązanie obu zagadnień z wielkością środków unijnych dla państw Europy Środkowo-Wschodniej to argumentacja karania, która powinna zostać zakończona.

Autor namawia niemieckich czytelników do podróżowania za wschodnią granicę po to, by zrozumieć swoich sąsiadów. Przytacza przykład własnych odwiedzin w czeskim mieście Žatec. Kiedyś kwitnące barokowe miasteczko, słynne z produkcji chmielu, którym handlowali głównie Żydzi, nigdy nie podniosło się z klęski, jaka rozpoczęła się dla niego w 1938 r. od wypędzenia jego żydowskich mieszkańców. G. Aly stwierdza, iż Niemcy są odpowiedzialne nie tylko za okres 1938-1945, ale także za wymianę ludności w latach 1945-1947 i za 40 lat fatalnej polityki gospodarczej komunistów. Obecnie Žatec nie jest w stanie przyjąć żadnych imigrantów, bo jego mieszkańcy sami z trudem się utrzymują. G. Aly namawia także polityków niemieckich, polskich i czeskich na spotkanie w sprawie odbudowy regionów zniszczonych przez politykę przemocy w XX w.

https://www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/kommentar-deutschland-darf-seine-oestlichen-nachbarn-nicht-herablassend-behandeln--30060760

  • PAMIĘĆ O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ ‒ 73. ROCZNICA WYZWOLENIA OBOZU W SACHSENHAUSEN (MWM)

#Sachsenhausen #obóz #rocznica #Niemcy #pamięć #holocaust

W dniu 22 kwietnia 2018 r. na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (Brandenburgia) miała miejsce uroczystość z okazji 73. rocznicy wyzwolenia obozu. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata polityki, miejsc pamięci, stowarzyszeń ofiar oraz osoby, które przetrwały obóz.

Minister stanu RFN ds. kultury Monika Grütters wypowiedziała podczas uroczystości znamienne słowa: „Niemcy nigdy więcej nie mogą być krajem, w którym nienawiść i nagonka wobec mniejszości napotyka milczącą większość ‒ nie może to mieć miejsca ani na boiskach szkolnych, ani w miejscach publicznych, ani na demonstracjach, ani w meczetach czy w szeregach partii”. Zwróciła uwagę, iż przepracowanie Holokaustu jest konieczne. Zapewniła, iż rządowi zależy na tym, aby nielicznych, żyjących jeszcze świadków owego „niepojętego załamania cywilizacji” nie pozostawiać samym sobie z ich wspomnieniami. Pamięć na temat tych wydarzeń powinna przetrwać wśród młodych ludzi i w następnych pokoleniach.

Jak podkreśliła M. Grütters, Niemcy ponoszą odpowiedzialność za przypominanie o tym, jakich niezmierzonych cierpień przysporzyła wywodząca się z Niemiec ideologia całej Europie: „Jesteśmy to winni tym, którzy wówczas doznali cierpień, a także wszystkim tym, którzy obecnie są narażeni na przemoc i wykluczenie, antysemityzm, rasizm, homofobię bądź wrogość wobec Romów”.

Zwróciła przy tym uwagę, iż empatii, poczucia odpowiedzialności i odwagi cywilnej nie da się nakazać dekretem, ale podtrzymywanie pamięci może uświadomić skutki ideologii totalitarnych i uwrażliwić na ich niedoceniane pierwsze symptomy, takie jak: brutalizacja języka, szerzenie błędnych informacji będących pożywką dla uprzedzeń czy też milczenie z obojętności bądź tchórzostwa.

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/04/2018-04-20-bkm-kz-sachsenhausen-vorab.html?nn=402566

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Rede/2018/04/2018-24-04-bkm-Sachsenhausen.html?nn=402566

 

FOT: euractiv.fr


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640