Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 44/2018

  • EUROPA NIE DA SIĘ SZANTAŻOWAĆ – UNIJNA KOMISARZ
    MALMSTRÖM DLA „DER SPIEGEL”
    (JTK)

#USA #UE #cła #handel

W wywiadzie dla „Der Spiegel” europejska komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, odnosząc się do nadal wiszącej nad Unią Europejską groźby wprowadzenia przez administrację Trumpa wyższych ceł na stal – o 25% i aluminium – o 10% (1.06.2018 r. prawdopodobnie strona amerykańska podejmie w tej sprawie decyzję), zapowiedziała, że Europa nie będzie negocjować „z pistoletem przystawionym do skroni”. Dodała równocześnie, że Europa przedkłada kompromis nad agresję.

Nie zgodziła się z uwagą dziennikarzy, że Europa – ulegając szantażowi ze strony Trumpa – jest gotowa obniżyć cła na niektóre towary amerykańskie, jak np. samochody. Przekonywała, że Europa nie podda się szantażowi i będzie gotowa do ustępstw tylko wówczas, gdy uzyska pewność, że USA nie wprowadzą karnych ceł dla UE. 

Nie potrafiła jednak odpowiedzieć na pytanie, jaką decyzję podejmie amerykański partner. Nie pomogło nawet blisko 10 rozmów telefonicznych, jakie w ostatnich kilku tygodniach przeprowadziła z amerykańskim sekretarzem ds. handlu Wilburem Rossem (spotka się z nim także osobiście w najbliższych dniach w Paryżu). Zapadnie decyzja w jedną lub drugą stronę i będzie to wyłączna decyzja Trumpa – konkludowała swą wypowiedź europejska komisarz.   

http://www.spiegel.de/international/europe/eu-commissioner-cecilia-malmstroem-on-u-s-trade-war-a-1208532.html

  • W NIEMCZECH BRAKUJE PROFESORÓW I NAUCZYCIELI INFORMATYKI (TM)

#Niemcy #cyfryzacja #uczelnie #informatyka #kadry

W najnowszym raporcie niemieckiej organizacji Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft pt. „Ländercheck Informatik” dokonano oceny stanu niemieckich uczelni i kadr naukowych pod kątem cyfryzacji. Odnotowano korzystny dla Niemiec trend zwiększającej się liczby młodych osób podejmujących studia na kierunkach informatycznych. W ciągu 5 lat zwiększyła się ona o 20% i w semestrze zimowym 2016/17 wynosiła 33 400 osób.

W ocenie autorów raportu bilans generalny jest jednak negatywny. Znacznie wolniej wrasta liczba profesorów nauk informatycznych – w tym samym czasie o 8%. Odsetek profesorów informatyki w ogólnej kadrze profesorskiej w Niemczech nie zwiększył się i wynosi obecnie 5,7%, podobnie jak 5 lat temu. Biorąc zaś pod uwagę cały personel naukowy, liczba informatyków wręcz spadła – z 4% do 3,8% ogółu kadr. Dane różnią się w zależności od kraju związkowego – najlepsze wyniki odnotowano w Szlezwiku-Holsztynie, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Hesji, najsłabsze zaś w landach wschodnich (oprócz Bawarii i Saksonii).

Jak podkreślił zastępca Sekretarza Generalnego organizacji Stifterverband Volker Meyer-Guckel, „Wysiłki ostatnich 5 lat były zdecydowanie niewystarczające”. Niemcy potrzebują według niego poszerzenia kadr naukowych i oferty kształcenia. Aby RFN mogła zająć czołową pozycję w wyścigu technologicznym, niezbędne jest także znaczne zwiększenie liczby absolwentów kierunków informatycznych.

https://www.stifterverband.org/medien/laendercheck-informatik

  • PRIORYTETY NIEMIEC W POLITYCE KULTURALNEJ I MEDIALNEJ UE (MWM)

#Niemcy #UE #kultura #równośćpłci

Podczas debaty Rady Ministrów ds. Kultury i Mediów w Brukseli (23.05.2018) niemiecka minister Monika Grütters opowiedziała się za poprawkami (modyfikacjami) dotyczącymi kwestii „sprawiedliwości płci” jako tematu przyszłej polityki kulturalnej UE. Chodziło zarówno o kwestie równouprawnienia, jak też o artystyczną, kulturalną i medialną różnorodność, zyskiwanie perspektyw i potencjałów: „Jeśli wiek XXI – jak się to wciąż postuluje – ma być wiekiem kobiet, to w obszarze kultury i mediów jest jeszcze w dalszym ciągu wiele do zrobienia” – argumentowała. 

Kolejnym, ważnym punktem było uwzględnienie spraw polityki kulturalnej we wszystkich przedsięwzięciach legislacyjnych UE. M. Grütters domagała się zwłaszcza silniejszego udziału polityków ds. kultury w rozważaniach dotyczących reformy podatku VAT oraz przygotowywanych regulacjach związanych z importem dóbr kultury z krajów Trzeciego Świata na rynek wewnętrzny UE. Z zadowoleniem przyjęła osiągnięte przez Parlament Europejski i Komisję porozumienie w sprawie wytycznych dotyczących audiowizualnych służb medialnych.

Zasugerowała ponadto, iż w przyszłości również w zakresie mediów społecznościowych powinno się przyjąć pewne dyrektywy. M. Grütters podkreśliła w szczególności sukcesy osiągnięte dzięki temu w branży filmowej; wytyczne zapewniają bowiem finansowanie narodowych systemów wspierania produkcji filmowej.

https://bit.ly/2s7mHr3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215%2805%29&from=DE

https://www.kunstkultur.bka.gv.at/eu-arbeitsplan-fur-kultur

  • REFLEKSJA FRANKA-WALTERA STEINMEIERA W HOMILII PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI (NJ)

#religia #demokracja #Steinmeier #Gądecki

Prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier, będąc jeszcze szefem niemieckiej dyplomacji, wygłosił w Tunisie przemówienie do społeczności uniwersytetu El-Manar (24.01.2015). Podjął w nim m.in. temat miejsca islamu w Europie oraz relacji religii i demokracji, dopełniając je osobistą („odkładając na bok kapelusz ministra spraw zagranicznych”) refleksją o integralności postawy chrześcijanina i czynnego polityka.

Nieczęste we współczesnym dyskursie publicznym stwierdzenia przypomniał 13 maja 2018 r. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii zatytułowanej „Demokracja” wygłoszonej w Krakowie z okazji uroczystości patrona Polski św. Stanisława: „Ja osobiście – mówi prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier – wierzę, że religia nie tylko toleruje codzienność demokracji, lecz – jeśli jest dobrze rozumiana – może wspierać demokrację! Państwo bowiem żyje dzięki założeniom, których samo nie jest w stanie stworzyć. Demokracja potrzebuje etycznego podłoża – a religia może mu w tym pomóc. (...) Bo i ja sam żyję moją wiarą. Jestem chrześcijaninem aktywnym w Kościele protestanckim. I naturalnie moje bycie chrześcijaninem wiąże się z moim działaniem w społeczeństwie. Nie zostawiam mojej religii w garderobie, gdy idę rano do biura”.

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2010-2015/2015/01/12-2-bmaa-uni-tunis.html

http://episkopat.pl/homilia-demokracja-uroczystosc-sw-stanislawa-biskupa-i-meczennika-glownego-patrona-polski-krakow-skalka-13-05-2018/

  • NIEMIECKA KSIĄŻKA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ MIESZKAŃCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ (AS)

#NiemcyoPolsce #ZiemieZachodnie #ZiemiaLubuska #tożsamośćregionalna

Nakładem niemieckiego wydawnictwa naukowego V&R w Göttingen ukazała się rozprawa doktorska Kerstin Hinrichsen pt. „Die Erfindung der Ziemia Lubuska. Konstruktion und Aneignung einer polnischen Region 1945-1975ˮ („Wymysł Ziemia Lubuska. Konstrukcja i przyswojenie polskiego regionu 1945-1975”).

Autorka na podstawie różnorodnych źródeł analizuje w sześciu rozdziałach proces kształtowania się tożsamości regionalnej mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Ukazane zostały uwarunkowania historyczne oraz proces tworzenia się nowego regionu w strukturach państwa polskiego. Autorka zwraca uwagę na procesy osadnicze  po 1945 r., kwestie polskiej legitymizacji wobec Ziem Zachodnich oraz tworzenie się środowiska kulturalnego i naukowego na tym obszarze.

Praca dotyczy analizy przemian do czasu reformy administracyjnej z 1975 r.  Jednak w ostatnim rozdziale pomieszczone są uwagi na temat obecnej specyfiki tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Jest to pierwsza tego typu monografia niemieckiego badacza, która dotyczy konkretnego regionu Ziem Zachodnich.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640