Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 45/2018

  • WYNIKI BAROMETRU POLSKA–NIEMCY 2018 (MW)

#badania #barometr #Polska #Niemcy

Z badań Barometru Polska-Niemcy 2018 wynika między innymi, iż sympatia Polaków do Niemców jest wyższa (56%) niż odwrotnie (29%). Antypatia w Niemczech do wschodniego sąsiada jest wyższa (29%) niż antypatia Polaków do Niemców (11%). Bardziej zbliżonych odpowiedzi udzielili Polacy i Niemcy na pytanie, czego powinny dotyczyć współczesne stosunki bilateralne. 60% polskich i 70% niemieckich respondentów opowiedziało się za tym, aby relacje koncentrowały się na kwestiach teraźniejszych i przyszłości.

Współczesne stosunki między Polską a Niemcami są oceniane różnie. Za dobre uważa je 64% Polaków i 31% Niemców. W porównaniu z ostatni badaniem z 2013 r. zauważalny jest umiarkowany (o 8%) spadek pozytywnych ocen u Polaków i znaczący (o 39%) u Niemców.

Ankietowanych zapytano również o to, czy ofiary, które Polska poniosła w swej historii, zostały w wystarczający sposób uznane przez świat. Wśród Polaków 35% odpowiedziało pozytywnie, 50% negatywnie, zaś 15% nie miało zdania. W przypadku Niemców 53% respondentów uznało, że polskie ofiary upamiętniono w wystarczający sposób, 17% uważa, iż nie, a 30% nie ma zdania.

Badania Barometru Polska-Niemcy są przeprowadzane przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją K. Adenauera od 2000 r. W latach 2013 i 2016 partnerem była Fundacja Bertelsmanna, a w 2018 r. – Fundacja Koerbera.

https://www.koerber-stiftung.de/themen/der-wert-europas/beitraege-2018/deutsch-polnisches-barometer

  • AUTONOMICZNE POJAZDY –  NOWE POLE WSPÓŁPRACY NIEMIEC I CHIN? (TM)

#Niemcy #Chiny #Merkel #wizyta #cyfryzacja #autonomicznepojazdy

Na zakończenie ubiegłotygodniowej wizyty w Chinach (23-25.05.2018) kanclerz Angela Merkel odwiedziła Shenzen – centrum wysokich technologii i rozwoju, nazywane chińską Doliną Krzemową. Cyfryzacja stanowiła ważny punkt rozmów z chińskimi przywódcami oprócz bieżących tematów z agendy międzynarodowej i zagadnień bilateralnych.

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zadeklarowaną przez Merkel chęć podpisania Memorandum Porozumienia pomiędzy RFN a Chinami w zakresie technologii pojazdów autonomicznych, co ma dojść do skutku podczas niemiecko-chińskich konsultacji międzyrządowych, które odbędą się w lipcu br. w Berlinie. Rozmiar chińskiego rynku w tej branży stwarza możliwość dyktowania przez Pekin standardów technicznych, co mogłoby dotknąć także niemieckich firm z sektora motoryzacyjnego obecnych w Chinach. Merkel zwróciła także uwagę na znaczenie ochrony danych w tej gałęzi przemysłu (system autonomicznego prowadzenia wymaga dostępu do danych dot. ruchu ulicznego, a także zapisów z kamer w pojazdach). Niemcy i Chiny zajmują w kwestii polityki dostępu do danych rozbieżne stanowiska.Memorandum ma służyć uregulowaniu tych problemów i budowaniu ścisłej współpracy obydwu państw przy rozwijaniu technologii autonomicznych pojazdów.

Według prognoz, Chiny mogą stać się do 2030 r. największym na świecie rynkiem autonomicznych samochodów oraz towarzyszących im usług mobilnych.

https://bit.ly/2L5qHiI

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kanzlerin-merkel-besucht-china-deutsche-autos-sollen-auch-autonom-durch-china-fahren.10341d07-f3f3-4a1e-a34c-4919b787dd89.html

  • NIESZCZELNA GRANICA TURECKO-GRECKA. WZROST MIGRACJI DO GRECJI I HISZPANII (JDP)

#kryzysmigracyjny #UE #Turcja #Libia #Grecja #napływmigrantów

Od początku 2018 r., szczególnie zaś w ostatnich miesiącach, odnotowano znaczny wzrost migracji do Grecji i Hiszpanii.

Zmiany w przepływach migracyjnych wydają się efektem trzech procesów. Zmiany w ruchu migracyjnym do Grecji mogą świadczyć o znaczącym spadku efektywności współpracy z Turcją, co skutkuje pogorszeniem sytuacji humanitarnej migrantów przebywających w tym państwie oraz osłabieniem skuteczności kontroli na turecko-greckiej granicy. Zwiększenie migracji do Hiszpanii jest oczekiwanym od 2016 r. przekierunkowaniem ruchu migracyjnego z blokowanych tras na wschodzie (Turcja-Grecja) i na środku Morza Śródziemnego (Libia-Włochy). Spadek migracji do Włoch może być natomiast efektem prowadzonych od 2017 r. działań UE i państw Afryki Północnej (głównie Libii oraz Czadu i Nigru) w blokowaniu wewnątrzafrykańskich tras migracyjnych do Libii (i dalej do Włoch).

W kwietniu i maju 2018 r. znacząco i nieproporcjonalnie do pozostałych szlaków tranzytowych nasilił się napływ migrantów do Grecji. Mimo generalnie zmniejszonego napływu migrantów do Europy od początku 2018 r. (28 368 osób w dniach 1.01.-23.05.2018 r. w stosunku 60 518 w analogicznym okresie 2017 r.), do Grecji w 2018 r. przybyło o 66 % więcej osób niż w analogicznym okresie 2017 r. (10 641 w 2018 r. w stos. do 6395 w 2017 r.).

Między 1.04 a 23.05 z Turcji do Grecji przedostało się 5311 migrantów, co oznacza, że w stosunku do I kwartału br. (5330)wzrost wyniósł niemal 100%. W tym samym czasie do Włoch przybyło 4521 osób (w stos. do 6296 w I kw.), a do Hiszpanii 1872 ( w stos. do 5000 w I kw.). Tylko w maju (1- 22.05) do Grecji przedostało się 2360 osób, do Hiszpanii 2245, a do Włoch 1341.

Oprócz skokowego zwiększenia migracji do Grecji od 2017 r.sukcesywnie i znacząco nasila się napływ migrantów do Hiszpanii. Był on o 206% większy między 1.01. a 23.05.2018 r. niż w analogicznym okresie 2017 r. (6872 w 2018 r. w stos. do 3326 w 2017 r.).

Napływ migrantów do Grecji i Hiszpanii był w maju 2018 r. 3,4 razy większy niż na najpopularniejszym dotychczas (od połowy 2016 r. do marca 2018 r.) szlaku do Włoch. Z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać utrzymania tego trendu aż do jesieni 2018 r.

https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-28368-2018-deaths-reach-636

  • KONTROWERSJE WOKÓŁ DEPORTACJI NIEMIECKIEGO ZBRODNIARZA WOJENNEGO (BR)

#Palij #USA #deportacja #zbrodniarz

Rząd w Berlinie odmówił przyjęcia do Niemiec Jakiva (Jakoba) Palija, niemieckiego zbrodniarza wojennego.

Urodzony w 1923 r. Palij był obywatelem polskim narodowości ukraińskiej. Podczas wojny wstąpił do SS i przebywał w obozie szkoleniowym SS w Trawnikach, w którym przygotowywano funkcjonariuszy do pełnienia służby wartowniczej w obozach koncentracyjnych i zagłady. Istnieje przypuszczenie, iż Palij był strażnikiem w Treblince. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1957 r. otrzymał obywatelsko amerykańskie. W 2003 r., gdy jego przeszłość wyszła na jaw, został go pozbawiony. Od tego czasu Amerykanie bezskutecznie próbują deportować Palija do Niemiec, Polski lub Ukrainy.

W 2015 r. prokuratura w Würzburgu prowadziła dochodzenie ws. Palija. Sprawą zainteresowała się również Centrala ds. wyjaśniania zbrodni narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu. Z braku wystarczających dowodów oba postępowania zostały jednak zawieszone. Tymczasem Amerykanie ponawiają, szczególnie wobec RFN, naciski na przyjęcie Palija i postawienie go przed sądem.

Mało prawdopodobne jest jednak, aby deportacja Palija doszła do skutku. Od 2005 r. amerykański Departament Sprawiedliwości nakazał wydalić 11 byłych zbrodniarzy nazistowskich. Jak dotychczas udało się deportować tylko jedną osobę – Johna Demjaniuka.

Palij widnieje na liście poszukiwanych zbrodniarzy wojennych, opublikowanej w 2016 r. przez Centrum im. Szymona Wiesenthala.

https://www.bild.de/politik/ausland/nazi-schergen/streit-zwischen-usa-und-deutschland-um-kz-aufseher-55771936.bild.html

https://www.washingtonpost.com/national/nazi-guard-94-is-the-last-remaining-war-collaborator-ordered-out-of-the-united-states-authorities-want-him-gone-before-he-dies/2017/12/16/296321ba-de8e-11e7-bbd0-9dfb2e37492a_story.html?noredirect=on&utm_term=.fb26d50b9a3d

https://www.nytimes.com/2017/11/29/opinion/nazi-collaborator-queens.html

http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=9356941&ct=14848993#.V1kyQU1JmbM


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640