Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 53/2018

  • „SOJUSZ MULTILATERALISTÓW” NIEMIEC I JAPONII (TM)

#Maas #Abe #multilateralizm #ONZ #USA #Trump #Japonia #UE

Niemcy i Japonia chcą wspólnie budować światową sieć państw angażujących się na rzecz multilateralizmu, wspólnych wartości ONZ, prawa międzynarodowego oraz wolnego handlu globalnego. Ścisłe partnerstwo obu państw w obliczu przemian na arenie globalnej potwierdzono podczas wizyty ministra spraw zagranicznych RFN Heiko Maasa w Japonii (24.07.2018) i jego spotkania z premierem Shinzo Abe.

Odpowiedzią na wyzwania dla światowego porządku, jakie stanowi polityka USA, Rosji i Chin, ma być globalny „sojusz multilateralistów”, czyli państw wyznających w polityce zagranicznej te same wartości, przejmujących wspólnie większą odpowiedzialność w organizacjach międzynarodowych. Niemcy i Japonię łączy wspólnota interesów wobec reformy systemu ONZ, działań rozbrojeniowych, kryzysów międzynarodowych (Syria, Afganistan), pomocy humanitarnej, polityki klimatycznej. Ponadto w sojuszu mogłyby znaleźć się np. Kanada i RPA.

Bezpośrednią odpowiedzią na działania USA w zakresie handlu międzynarodowego było wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu wobec działań protekcjonistycznych. Wyrazem wspólnoty interesów Unii Europejskiej i Japonii było podpisanie przez obie strony tydzień wcześniej największego w historii UE porozumienia o wolnym handlu (17.07.2018).

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/japan-node/maas-japan/2121364

  • NIEMCY PRACUJĄ NAD STRATEGIĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (TM)

#sztucznainteligencja #SI #technologia #Niemcy #strategia

Rząd RFN opublikował w dniu 18 lipca br. „Punkty odniesienia dla strategii sztucznej inteligencji”. Opracowany na szczeblu ministerialnym z udziałem ekspertów dokument zawiera opis sytuacji wyjściowej, definiuje pola działania i wyznacza cele rozwijania przez Niemcy technologii SI. Wśród planowanych inicjatyw są m. in.: utworzenie katedr realizujących badania nad SI, ulepszenie wyposażenia i podniesienie wynagrodzeń w celu zatrzymania utalentowanych naukowców w Niemczech i przyciągania ich z zagranicy, ułatwienie zakładania firm korzystających z SI, przyspieszenie przekładania osiągnięć naukowych na konkretne produkty i usługi. Mowa jest także o współpracy na poziomie europejskim, przede wszystkim z Francją (wcześniej oba państwa zapowiedziały utworzenie wspólnego centrum badań nad SI).

Opublikowane punkty odniesienia zostały przez komentatorów uznane za pozytywny sygnał oficjalnego zidentyfikowania przez rząd niemiecki tematu sztucznej inteligencji jako kluczowego dla przyszłego rozwoju państwa. Wobec dokumentu formułowano jednak zastrzeżenia dotyczące niewystarczającego skonkretyzowania inicjatyw, ich słabego wyważenia i nieuporządkowania.

Niemiecka strategia sztucznej inteligencji ma zostać opracowana do końca listopada br. i ma zostać opublikowana podczas Szczytu Cyfrowego 2018 w Norymberdze.

https://www.bmbf.de/files/180718%20Eckpunkte_KI-Strategie%20final%20Layout.pdf

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/kuenstliche-intelligenz-made-in-germany-kommentar-15706427.html

  • WSPIERANIE SZTUKI W DIALOGU INTERKULTUROWYM 2019 (MWM)

#NadreniaPółnocna #Westfalia #kultura #różnorodność #dotacje

Ministerstwo Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii (Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen) ogłosiło 20 lipca 2018 r., iż na wspieranie projektów w dziedzinie sztuki, służących rozwijaniu dialogu interkulturowego, przeznaczy w 2019 r. kwotę 622 tys. euro. Jest to suma nieco niższa od dotacji w roku bieżącym (ok. 700 tys. euro).

Program dotacyjny „Sztuki piękne w dialogu interkulturowym” został utworzony w 2013 r. celem wspierania różnorodności kulturowej regionu, bowiem jedna czwarta mieszkańców  Nadrenii Północnej-Westfalii to migranci. Chciano w ten sposób wykorzystać pozytywną rolę kultury i sztuki w procesie przemian społecznych i wzmocnić uczestnictwo w kulturze osób o korzeniach migracyjnych.

 „W Nadrenii Północnej-Westfalii żyją ludzie o różnym pochodzeniu i różnym zapleczu kulturowym. Poznanie tego, co obce i ułatwienie porozumienia, to cel udanego dialogu interkulturowego. Sztuka stwarza liczne możliwości, by wspierać współżycie ludzi w różnorodności” ‒ oświadczyła minister kultury i nauki kraju związkowego Isabel Pfeiffer-Poensgen.

O dotacje w ramach programu mogą się ubiegać zarówno komunalne, jak też nie finansowane ze środków publicznych instytucje kultury w Nadrenii Północnej-Westfalii, a także inne podmioty kultury oraz artyści, którzy w przyszłym roku zamierzają realizować projekty na terenie tego landu. Wnioski o dotacje można składać do 15 października 2018 r.

https://www.mkw.nrw/presse/pressemeldungen/details/kuenste-im-interkulturellen-dialog-foerderprogramm-wird-im-jahr-2019-fortgesetzt/

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/neues-forderprogramm-kunste-im-interkulturellen-dialog-2014

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/foerderprogramm-kuenste-im-interkulturellen-dialog-wird-2018-fortgesetzt

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640