Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje

Serwis Instytutu Zachodniego 60/2018

  • PLAN DLA EUROPY NIEMIECKIEGO PRZEMYSŁU

#BDI #UE #strefaeuro #Niemcy

Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI), największa organizacja niemieckiego przemysłu, opublikował dokument, w którym przedstawił swoją wizję reform i priorytetów dla UE. Do głównych priorytetów zalicza wzmocnienie przemysłu i konkurencyjności. Jak wskazuje, podstawą sukcesu gospodarczego UE jest rynek wewnętrzny, dlatego konieczna jest likwidacja istniejących nadal przeszkód i ograniczeń, które hamują jego dalszy rozwój. Priorytetem musi być szybkie ukończenie wspólnego rynku dla usług, energii i rynku cyfrowego.

W kwestii reform strefy euro BDI proponuje utworzenie dla państw strefy euro instrumentu służącego stabilizacji, który miałby służyć ochronie przez szokami asymetrycznymi. Niemieccy przemysłowcy popierają także idee przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) w Europejski Fundusz Walutowy (EMF), a także szybkiego dokończenia unii bankowej.

Niemieccy przemysłowcy opowiadają się za zwiększeniem budżetu UE i zmianą priorytetów w wydatkowaniu środków. Domagają się m.in. realnych obniżek środków na polityką rolną i  znacznego zwiększenia środków na badania i rozwój nowych technologii oraz rozbudowę infrastruktury transportowej i energetycznej. BDI postuluje także zwiększenie wysiłków UE w obszarze cyfryzacji. Do priorytetowych obszarów BDI zalicza oprócz cyfryzacji również politykę podatkową i handlową, a także rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. (KJ)

https://bdi.eu/media/publikationen/#/publikation/news/eine-starke-und-souveraene-eu/

  • STRATEGIA HIGH-TECH 2025 RZĄDU NIEMIECKIEGO

#HTS2025 #hightech #strategia #RFN #Karliczek

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) opublikowało w dniu 5 września 2018 r. nową strategię: Hightech-Strategie 2025 (HTS 2025). Sformułowano w niej cele i wytyczne dla polityki badawczej i rozwojowej Niemiec na najbliższe lata. Strategia ma przygotować RFN na wyzwania związane z cyfryzacją i rozwojem nowych technologii.

Wśród głównych tematów strategii HTS znajdują się: zdrowie, ochrona środowiska, energetyka, zrównoważony rozwój, mobilność, bezpieczeństwo, gospodarka i praca 4.0. W ramach każdego pola tematycznego wytyczono konkretne „misje”, których realizacja zakłada ponadresortową współpracę w zakresie badań, innowacji i nowych technologii. Przykładowo, misja „zwalczanie raka” obejmuje wczesne rozpoznawanie choroby, lepsze jej zwalczanie i długoterminową ochronę; misja „neutralność przemysłu w zakresie gazów cieplarnianych” zakłada do 2050 r. zmniejszenie obciążenia C02 o 80-95% w porównaniu z rokiem 1990.

Zaplanowano też wspieranie nowoczesnej przedsiębiorczości i kultury innowacyjnej. Rządowej koordynacji działań mają służyć regularne spotkania sekretarzy stanu wszystkich zaangażowanych resortów. Ponadto zapowiedziano utworzenie Agencji Innowacji i Cyberbezpieczeństwa.

W 2018 r. rząd RFN przeznaczy na politykę badawczą i innowacyjną łącznie ponad 15 mld euro. Ma ona zapewniać dobrobyt, zrównoważony rozwój i podwyższać jakość  życia w Niemczech. Ważnym elementem strategii jest też edukacja i poszerzanie kwalifikacji – inicjatywy w tym zakresie mają przygotować społeczeństwo niemieckie na nadchodzące zmiany. (TM)

https://www.hightech-strategie.de/de/hightech-strategie-2025-1726.html

  • „ŚWIAT W NIEBEZPIECZEŃSTWIE: NIEMCY I EUROPA W NIEPEWNYCH CZASACH” – NOWA KSIĄŻKA W. ISCHINGERA

#Ischinger #Niemcy #zivilmacht #nowyładmiędzynarodowy #koniecamerykańskiegoprzywództwa

Wolfgang Ischinger, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były niemiecki ambasador w USA, opublikował w dniu 7 września 2018 r. książkę pt. „Welt in Gefahr: Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten” („Świat w niebezpieczeństwie: Niemcy i Europa w niepewnych czasach”).

Stwierdza w niej, że zmiany zachodzące na świecie, w tym: koniec amerykańskiego przywództwa w świecie zachodnim, rozbicie jedności Zachodu i podanie w wątpliwość transatlantyckiej współpracy (we wszystkich trzech głównych wymiarach: bezpieczeństwa, polityki i gospodarki), nowa rola Rosji i chińska ekspansja, składają się na epokowy zwrot, porównywalny z upadkiem Związku Radzieckiego. Zmiany te są znaczące, gdyż prowadzą do redukcji wzajemnego zaufania w międzynarodowych relacjach sojuszniczych oraz utraty symbolu, jakim dla świata zachodniego były Stany Zjednoczone.

Zmiany na arenie międzynarodowej oznaczają dla Niemiec utratę jednego z dwóch filarów niemieckiej powojennej polityki zagranicznej, bo związki transatlantyckie, wraz z europejskim projektem integracyjnym, definiowały globalną obecność Niemiec. RFN stoi więc przed trudnym wyzwaniem określenia wizji niemieckiej obecności na świecie, w tym sposobu zapewniania bezpieczeństwa państwa. Niemcy muszą podjąć rozważania o militaryzacji swojej obecności za granicą, tak by stać się wiarygodnym globalnym graczem i partnerem, za którego dyplomacją stoi realna siła.

Te same wyzwania stoją także przed Unią Europejską, która w obliczu zmian musi określić własną politykę globalną oraz wdrożyć skuteczne instrumenty zapewniania bezpieczeństwa państwom członkowskim oraz wzmacniania stabilności w obszarze bliskiej zagranicy Unii i w szerszym sąsiedztwie Europy. (JDP)

https://www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/details/welt-in-gefahr-9783430202497.html

  • OTWARCIE WYSTAWY „EIN WEITES FELD” NA LOTNISKU TEMPELHOF W BERLINIE

#WeitesFeld #Tempelhof #Berlin #wystawa

W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK), fundacja Stiftung Topographie des Terrors zorganizowała w Berlinie wystawęEIN WEITES FELD. Der Flughafen Tempelhof und seine Geschichte”, dokumentującą historię lotniska Tempelhof (1927-2008). Wystawa przedstawia rolę i znaczenie lotniska, zwłaszcza pod rządami nazistów, w okresie II wojny światowej, podczas blokady Berlina jako tzw. Most powietrzny, w okresie zimnej wojny i po upadku Muru Berlińskiego.

Po zamknięciu portu lotniczego Tempelhof w październiku 2008 r. obszar byłego lotniska został zamieniony na park miejski i służy mieszkańcom Berlina i turystom jako miejsce rekreacji.

Podczas otwarcia wystawy (4.09.2018) minister stanu ds. kultury Monika Grütters określiła dawne lotnisko Tempelhof „kluczowym miejscem europejskiej historii wolności”. Zwróciła uwagę, iż zgromadzone na wystawie eksponaty dokumentują ślady zarówno owocnego współżycia, jak i bolesnych konfliktów; dowodzą one zarazem, jak bardzo obywatele Europy są ze sobą związani ponad granicami narodowymi. Jak podkreśliła M. Grütters, wystawa uświadamia jednocześnie, że owo – przestrzennie i czasowo – ‘szerokie pole’ warto przemierzyć wspólnie i uczynić dostępnym nie tylko jako przestrzeń do wypoczynku, ale też jako miejsce pamięci.

Ekspozycja w Tempelhof obrazuje, jak wiele Niemcy zawdzięczają Aliantom, a zwłaszcza USA, przypomniała M. Grütters. Berlin Zachodni był przez nich zaopatrywany drogą powietrzną w żywność, opał i wszelkie artykuły potrzebne do życia podczas tzw. Blokady Berlina przez władze radzieckiej strefy okupacyjnej (1948 r.); odbyło się wówczas ok. 280 tys. lotów.

Wystawa „EIN WEITES FELD” jest jednym z 60 projektów w sferze kultury, wspieranych przez Urząd pełnomocnika ds. kultury i mediów (BKM) w ramach ERDK; na jej realizację BKM przeznaczył 242 tys. euro. (MWM)

https://bit.ly/2NGJl5v

https://bit.ly/2x9PWM7

http://berlin.miasta.org/art_lotnisko-tempelhof_27.html

  • DZIEŃ OTWARTYCH ZABYTKÓW W NIEMCZECH POD HASŁEM „ODKRYWAĆ TO, CO NAS ŁĄCZY”

#zabytki #kultura #ERDK #Niemcy #Grütters

W dn. 9 września 2018 r. miał miejsce 25. Dzień Otwartych Zabytków w Niemczech (Tag des offenen Denkmals); jego inauguracja odbyła się w Kolonii. Ponad 7,5 tys. zabytków, parków krajobrazowych i miejsc archeologicznych na terenie całych Niemiec otwarło swe podwoje dla zwiedzających. Tegoroczna, jubileuszowa edycja przebiegała pod hasłem „Odkrywać to, co nas łączy”, nawiązującym do hasła przewodniego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (ERDK).

Zabytki stanowią istotną część naszego unikatowego dziedzictwa kulturowego. One wpływają na naszą tożsamość – na poziomie lokalnym, regionalnym, a także ogólnokrajowym, w całych Niemczech”, podkreśliła Monika Grütters, minister stanu ds. kultury. Dlatego jest rzeczą ważną, aby – zwłaszcza w czasach daleko idących zmian ładu społeczno-politycznego chronić ów jednoczący fundament, jaki stanowi kultura. „Możemy, mimo wszelkich różnic, kształtować i rozbudowywać naszą przyszłość we wspólnej Europie”, mówiła M. Grütters.

Federacja angażuje się w wiele inicjatyw w ramach obchodów ERDK, wspierając utrzymanie znaczących z narodowego punktu widzenia zabytków we wszystkich regionach kraju. W okresie 2014-2018 dotacje finansowe Urzędu pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów (BKM) z programu „Bezcenne narodowe zabytki kultury”, a także innych programów służących ochronie zabytków kultury wyniosły 306 mln euro.

Działania w ramach Dnia Otwartych Zabytków koordynuje w skali kraju od 1993 r. Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz), we współpracy z instytucjami, miastami, stowarzyszeniami, prywatnymi właścicielami zabytków oraz inicjatywami obywatelskimi. (MWM)

https://bit.ly/2MuMdhl

https://bit.ly/2CXlqL4

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640