Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 69/2018

  • REZYGNACJA HORSTA SEEHOFERA Z FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO CSU

#CSU #Seehofer #przewodniczący #kongrespartii

W dniu 16.11.2018 r. przewodniczący CSU i federalny minister spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Horst Seehofer wydał krótkie oświadczenie, w którym ogłosił swą decyzję o ustąpieniu ze stanowiska przewodniczącego partii. Jednocześnie zaprosił na wybory nowego przewodniczącego partii, które zostaną przeprowadzone podczas nadzwyczajnego kongresu CSU, zaplanowanego na 19.01.2019 r. Wśród potencjalnych kandydatów na stanowisko przewodniczącego CSU wymieniani są najczęściej dwaj politycy: premier Bawarii Markus Söder i eurodeputowany Manfred Weber, lider frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. H. Seehofer zamierza nadal kierować resortem spraw wewnętrznych w rządzie federalnym.

Część działaczy CSU czyniło H. Seehofera odpowiedzialnym za słaby wynik partii w październikowych wyborach do bawarskiego Landtagu. (PK)

https://www.csu.de/aktuell/meldungen/november-2018/erklaerung-des-csu-vorsitzenden-horst-seehofer/

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-11/csu-chef-horst-seehofer-will-parteivorsitz-am-19-januar-abgeben

  • JAKA KOALICJA W HESJI?

#Hesja #rządkrajowy #rozmowysondujące #SPD #Zieloni #FDP #CDU

W dniu 28.10.2018 r. przeprowadzono w Hesji wybory do Landtagu. Brak zdecydowanego zwycięzcy (najsilniejsze tutaj CDU oraz SPD poniosły w wyborach znaczne straty) i kilka możliwych rozwiązań koalicyjnych oraz przedłużający się termin ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów spowodowały opóźnienia podczas negocjacji koalicyjnych.

W oczekiwaniu na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów (nastąpiło 16.11) liderzy czołowych partii rozpoczęli wstępne rozmowy sondujące. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem była kontynuacja dotychczasowej koalicji CDU-Zieloni (minimalna większość 69 na 137 mandatów). Heska SPD zaproponowała konkurencyjne rozwiązanie, czyli powołanie koalicji „świateł ulicznych” (Ampelkoalition) SPD-Zieloni-FDP (69 na 137 mandatów). W ocenie lidera krajowej SPD Thorstena Schäfer-Gümbela wstępne rozmowy sondujące liderów trzech partii wypadły obiecująco, bardziej sceptyczny był Kai Klose z partii Zielonych. Należy przypomnieć, że jeszcze przed wyborami lider heskiej FDP René Rock zadeklarował, że jego partia nie wejdzie do koalicji, w której premierem będzie polityk partii Zielonych.

Według wstępnych wyników Zieloni pokonali SPD różnicą zaledwie 94 głosów, a obie partie uzyskały po 19,8% poparcia i 29 mandatów. Jednak wskutek nieprawidłowości we Frankfurcie błędnie wyliczono głosy obu partii. Na posiedzeniu komisji wyborczej (16.11) ogłoszono, że kolejność partii się nie zmieniła (SPD nadrobiła tylko 28 głosów do Zielonych). Tym samym kandydat Zielonych ma pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowiska premiera w koalicji „świateł ulicznych”, co oznacza, że najprawdopodobniej nie dojdzie ona do skutku (chyba że Zieloni zrezygnują z obsadzenia stanowiska premiera, albo FDP zmieni zdanie). (PK)

https://www.sueddeutsche.de/politik/landtagswahl-hessen-spd-ampel-1.4209432

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gruene-spd-und-fdp-in-hessen-sondieren-moeglichkeit-fuer-ampelkoalition-15893258.html

https://www.deutschlandfunk.de/landtagswahl-in-hessen-amtliches-endergebnis-koennte.1773.de.html?dram:article_id=433347

  • RZĄD NIEMIEC PUBLIKUJE STRATEGIĘ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

#SI #strategia #Niemcy #AI

Rząd RFN przedstawił w dniu 15.11 br. Strategię Sztucznej Inteligencji. Była ona przygotowywana zgodnie z opublikowanymi w lipcu br. wytycznymi oraz z uwzględnieniem wyników konsultacji eksperckich przeprowadzonych w ministerstwach pracujących nad strategią.

Strategia SI ma przyczynić się do stworzenia marki sztucznej inteligencji „made in Germany” ‒ nowoczesnej, bezpiecznej, bazującej na europejskim kanonie wartości. Ma to być reakcja RFN na przyspieszający globalny wyścig w zakresie SI, w którym zdecydowaną przewagę nad Europą osiągnęły Stany Zjednoczone i Chiny.

Według założeń Strategii, rząd RFN ma do 2025 r. przeznaczyć łącznie 3 mld euro na wdrażanie jej w życie. Rząd federalny liczy, że środki te zmobilizują inwestycje prywatne, które podwoją kwotę do ok. 6 mld euro. Oznacza to znaczne zwiększenie finansowania ‒ w uchwalonym niedawno budżecie na 2019 r. na SI przeznaczono ok. 60 mln euro.

Środki mają być przeznaczone przede wszystkim na badania nad technologią SI, a także na: poprawę transferu rezultatów badań do praktyki, budowę infrastruktury danych, zwiększenie dostępności kadr specjalistów i ekspertów w dziedzinie SI, zmiany strukturalne w przedsiębiorstwach i na rynku pracy, wspieranie małych i średnich firm, rozbudowę współpracy europejskiej i międzynarodowej (przede wszystkim z Francją). (TM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ki-als-markenzeichen-fuer-deutschland-1549732

  • NIELEGALNA DAROWIZNA DLA PARTII AfD?

#AfD #finansowanie #Weidel

Prokuratura w Konstancji wszczęła wstępne postępowanie sprawdzające w związku z zarzutami o przyjęcie darowizny przez partię AfD. Zarzuty dotyczą okręgu Jezioro Bodeńskie, dla którego w 2017 r. AfD przyjęła darowizny o wartości ponad 130 000 euro przeznaczone na kampanię wyborczą współprzewodniczącej frakcji AfD w Bundestagu Alice Weidel.

Podzielone na 18 transz środki zostały przelane z konta szwajcarskiego przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Według przewodniczącego rady nadzorczej tej firmy przelewy zostały dokonane dla bliżej niezdefiniowanego partnera handlowego. Mimo iż wspomniane środki zostały przez AfD zwrócone w kwietniu br., prokuratura bada, czy nie miała miejsca próba ukrycia prawdziwego darczyńcy.

Ponadto w dniu 14.11.2018 r. AfD poinformowała o zwrocie innej darowizny w wysokości 150 000 euro, którą partia otrzymała z Belgii 13 lutego br. Według prawa niemieckiego wszystkie darowizny powyżej 50 000 euro muszą być ujawniane i niezwłocznie zgłaszane administracji Bundestagu. Darowizny dla partii politycznych z krajów nienależących do UE są nielegalne i należy je zwrócić lub przekazać administracji Bundestagu. Choć politycy AfD starają się ograniczyć odpowiedzialność do skarbnika partii w okręgu Jezioro Bodeńskie, A. Weidel znalazła się pod presją. W przypadku wykrycia przez prokuraturę nieprawidłowości, partii grożą dotkliwe kary finansowe. (MW)

https://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-afd-grossspender-bleibt-anonym-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181113-99-789435

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/schweizer-zuwendung-dubiose-afd-spende-ruft-staatsanwaltschaft-auf-den-plan/23629568.html?ticket=ST-500050-aorjWZmyt4gl0WdzX4Ip-ap1

https://www.afd.de/parteispende-dr-alice-weidel-handelte-in-jeder-hinsicht-korrekt/

  • PROJEKT FRANCUSKO-NIEMIECKIEGO ZGROMADZENIA PARLAMENTARNEGO

#Niemcy #Francja #parlament #zgromadzenie #projekt

Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schäuble i przewodniczący francuskiego Zgromadzenia Narodowego Richard Ferrand zaprezentowali w Paryżu projekt utworzenia składającego się z posłów obu tych izb Zgromadzenia Parlamentarnego (14.11.2018). Projekt ma być przyjęty w Niemczech i Francji do 22.01.2019 r., czyli rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego w 1963 r., i stać się integralnym elementem nowego traktatu między tymi państwami, nad którym jeszcze trwają prace.

Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne składałoby się ze 100 deputowanych: po 50 z niemieckiej i francuskiej izby niższej. Sesje zgromadzenia miałyby charakter publiczny i odbywałyby się przynajmniej 2 razy w roku, na przemian we Francji i w Niemczech (pierwsza mogłaby mieć miejsce już w pierwszej połowie 2019 r.). Zgromadzenie nie podejmowałoby wiążących decyzji, wypełniałoby jednak cel promowania debaty między francuskimi i niemieckimi posłami oraz przyjmowania przez nich wspólnych deklaracji czy propozycji zmian do wprowadzenia w obu państwach. (JK)

https://bit.ly/2OMfXXW

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/gt_franco_allemand/Accord-parlementaire-20181106.pdf

  • ŚCIEŻKA ROWEROWA PRODUKUJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

#ochronaśrodowiska #energiaalternatywna #ministerstwośrodowiska

W dniu 12 listopada br. uruchomiono w mieście Erftstadt pod Kolonią pierwszą w Niemczech ścieżkę rowerową wytwarzającą energię elektryczną. Jej otwarcia dokonała Svenja Schulze, która kieruje pracami Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Jądrowych (BMU).

Ścieżka rowerowa liczy 90 m długości oraz 2,5 m szerokości. Jej powierzchnia (w sumie ponad 200 m2) wyłożona jest 150 specjalnymi gumowymi panelami fotowoltaicznymi, które przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną. Według wyliczeń ministerstwa będą one produkować rocznie 12 megawatogodzin energii elektrycznej. Pozyskana w ten sposób energia służyć będzie do oświetlenia ścieżki oraz do samoczynnego podgrzewania zimą, co ma chronić ją przed oblodzeniem i zaśnieżeniem, podnosząc tym samym bezpieczeństwo rowerzystów. Ponadto wytwarzana energia trafi do normalnej sieci przesyłowej i zaopatrywać będzie pobliskie budynki mieszkalne.

Budowa tej nowoczesnej ścieżki rowerowej wsparta została przez BMU kwotą ponad 700 tys. euro, wydzieloną w ramach specjalnego programu ochrony środowiska poprzez rozwój sieci dróg rowerowych. Projektant ścieżki Donald Müller-Judex zamierza rozwijać tę technologię. Ministerstwo ogłosiło z kolei kolejną edycję wspomnianego programu, zachęcają gminy do wnioskowania o środki finansowe. (BR)

https://www.bmu.de/pressemitteilung/svenja-schulze-eroeffnet-den-ersten-solarradweg-deutschlands/

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/erftstadt-bei-koeln-deutschlands-erster-solar-radweg-oeffnet-a-1237681.html


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640