Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 7(130)/2020

PONOWNIE REKORDOWA NADWYŻKA W BILANSIE OBROTÓW BIEŻĄCYCH NIEMIEC

#gospodarka #handel #bilans #ifo #nadwyżka

Jak podaje instytut Ifo w Monachium, gospodarka niemiecka wypracowała w 2019 r., podobnie jak w poprzednich trzech latach z rzędu, największą na świecie nadwyżkę w bilansie obrotów bieżących, wynoszącą 262 mld euro (7,6% PKB). Drugim po Niemczech państwem jest Japonia ze znacznie mniejszą nadwyżką w wysokości 174 mld euro (3,8% PKB). Na trzecim miejscu plasują się Chiny z 164 mld euro nadwyżki (1,3% PKB). Największy deficyt w wysokości 439 mld euro (2,3% PKB) zanotowały Stany Zjednoczone.

Wysoka nadwyżka Niemiec jest efektem korzystnego bilansu wymiany towarów oraz rosnących dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych, na które przypadło aż 37% nadwyżki. Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącym majątku zagranicznym Niemiec. Nadwyżka w bilansie obrotów bieżących Niemiec jest przedmiotem krytyki nie tylko ze strony USA. Również w ramach monitorowania makroekonomicznej równowagi w ramach Europejskiego semestru zakłada się, że nadwyżka powyżej 6% PKB jest symptomem braku równowagi makroekonomicznej. (JS)

https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-02-grimme-leistungsbilanzueberschuss-2020-02-12-vorab.pdf

 

NIEMIECKI PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY WYŁĄCZONY Z PRZEPISÓW KLIMATYCZNYCH?

#Altmaier #KE #emisje #CO2 #GreenDeal #Giegold

Federalny minister gospodarki Peter Altmaier ostrzegł Komisję Europejską przed zaostrzeniem przepisów dotyczących emisji i wezwał do wyłączenia przemysłu motoryzacyjnego z Paktu Klimatycznego. Nowa KE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen (CDU) przedstawiła  w styczniu ambitną strategię ochrony klimatu. Częścią tego planu jest ponowne określenie limitów emisji CO2 dla samochodów, czyli uśrednionej wartości emisji dopuszczalnej dla nowo rejestrowanych pojazdów. W przypadku przekroczenia norm grożą wysokie kary. Debatując na temat spalin, władze w Brukseli zasugerowały przyspieszenie przeglądu dopuszczalnych wartości emisji CO2 przez pojazdy do 2021 r. (wcześniej planowano 2023 r.).

Altmaier nazwał limity emisji CO2 dla samochodów „ważnym problemem polityki przemysłowej” i dodał, że „ze względów planowania bezpieczeństwa nie powinniśmy wprowadzać żadnych dalszych zmian do 2030 r.” Jak stwierdził, ambitnie wyznaczone cele klimatyczne praktycznie wyczerpały wszelkie możliwości dalszego zaostrzania norm, a sam proces może zagrażać utrzymaniu atrakcyjności Europy jako miejsca inwestycji dla inwestorów z krajów trzecich.

Eurodeputowany Sven Giegold (Sojusz 90/Zieloni) skrytykował działania Altmaiera: „Niemiecki rząd próbuje osłabić europejską zieloną umowę przed jej faktycznym rozpoczęciem”. List ministra nazwał ukrytym lobbingiem na rzecz niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który podważa obowiązujące prawo UE. (PSA)

https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-02/green-deal-peter-altmaier-autoindustrie-abgasregeln-klimaschutz

 

MANDATARIUSZE W NIEMIECKICH GREMIACH

#radagminy #radapowiatu #radamiasta #gremia #mandaty

Prawie 170 tys. Niemców zasiada w 10 850 radach gminy, zaś niecałe 22 tys. posiada mandat w 401 radach powiatu i radach dużych miast. Członkowie tych gremiów funkcjonują na zasadzie urzędu honorowego, co oznacza, iż nie otrzymują za działalność wynagrodzenia, a jedynie zwrot poniesionych kosztów. Największa liczba członków zasiada w radach gminy w Bawarii (31 600), Nadrenii-Palatynacie (30 300) i Badenii-Wirtembergii (18 700). Wśród rad powiatu i rad dużych miast najwięcej mandatariuszy jest w Bawarii (5550), Nadrenii Północnej-Westfalii (3490) oraz Saksonii Dolnej (2330).

Ponadto liczba mandatariuszy w parlamentach krajów związkowych (Landtagach) wynosi 1866, liczba posłów Bundestagu ‒ 709, zaś liczba niemieckich europarlamentarzystów ‒ 96. (TM)

„Handelsblatt”, 11.02.2020, s. 24-25.

 

SZEŚĆ LAT NA CZELE KONFERENCJI BISKUPÓW NIEMIECKICH REZYGNACJA KARD. REINHARDA MARXA

#biskup #Marx #KonferencjaBiskupówNiemieckich #DBK

Decyzja kard. Reinharda Marxa o odstąpieniu od ubiegania się o ponowny wybór na przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich (DBK), ogłoszona 11 lutego br., na trzy tygodnie przed zaplanowaną w Moguncji wiosenną sesją plenarną DBK, jest bezprecedensowa i niespodziewana, choć sam kardynał nie krył takiej ewentualności. Pochodzący z Westfalii Reinhard Marx (ur. 1953) ‒ doktor teologii zajmujący się nauką społeczną, biskup pomocniczy Paderborn (1996), ordynariusz w Trewirze (2001), delegat DBK w ComECE (2006), a w latach 2012-2018 jej przewodniczący, metropolita Monachium i Freising (2007), kardynał (2010) ‒ należy od 2014 r. do Rady Kardynałów, sześcioosobowego grona najściślejszych współpracowników papieża Franciszka.

Decyzja monachijskiego hierarchy, zakomunikowana pisemnie członkom DBK, uzasadniona została potrzebą częstszego dokonywania zmian pokoleniowych na czele niemieckiego episkopatu, choć kard. Marx deklaruje pełne zaangażowanie w jego dalsze prace. Chce jednak bardziej poświęcić się własnej diecezji, wskazując zapoczątkowane niedawno zmiany nakierowane na odnowę i wzmocnienie Kościoła. Nie sposób jednak pominąć zbieżności decyzji z zapoczątkowaną przez Kościół katolicki w RFN w grudniu 2019 r. tzw. Drogą Synodalną. Zaplanowana na dwa lata oraz cztery zgromadzenia planarne dyskusja hierarchii, wiernych i ekspertów ma przebiegać przede wszystkim na poziomie diecezjalnym i służyć odnowie Kościoła dotkniętego kryzysem oraz skandalami, podjąć kwestie zaangażowania laikatu oraz miejsca kobiet. Kard. R. Marx ocenia pozytywnie rozpoczętą Drogę Synodalną i zdecydowanie podkreśla łączność Kościoła w Niemczech z papieżem i Kościołem powszechnym. Opinie na temat podjętych przez niemieckich katolików kroków są jednak podzielone, także wśród miejscowych biskupów. Można więc oczekiwać, że wybór nowego przewodniczącego DBK będzie istotnym elementem i wskazówką w toczącej się w Niemczech debacie o Kościele we współczesnym społeczeństwie. (NJ)

https://dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/fruehjahrs-vollversammlung-der-deutschen-bischofskonferenz-wahl-des-vorsitzenden/detail/

https://ekai.pl/kard-marx-w-sprawie-drogi-synodalnej-nie-chcemy-wynajdowac-kosciola-na-nowo/

 

FEDERACJA WSPIERA PROJEKTY W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY

#kultura #projekty #Grütters #finansowanie

W 2020 r. federacja, wzorem lat ubiegłych, wesprze finansowo modelowe projekty instytucji kulturalnych, służące upowszechnianiu kultury, integracji i rozwojowi różnorodności. Ma to na celu umożliwienie jak największej liczbie osób uczestniczenia w życiu kulturalnym (niezależnie od płci, wieku, pochodzenia, religii i sytuacji społecznej). W opinii minister stanu ds. kultury Moniki Grütters, jest to bowiem podstawowa przesłanka do współkształtowania życia we wspólnocie, gdyż kultura i sztuka wzmacniają otwartość na świat i spoistość w „pluralistycznym społeczeństwie”. Należy więc sprawić, by oferty kulturalno-edukacyjne były dostępne dla wszystkich.

Program ten ma na celu wspieranie instytucji kulturalnych również w zakresie poszukiwania nowych dróg upowszechniania kultury, gdyż jako miejsca spotkań są one szczególnie predysponowane do tego, by docierać do osób, które dotąd w niewielkim stopniu bądź w ogóle nie korzystały z ofert kulturalnych.

Minister Grütters ogłosiła, że wsparcie finansowe federacji otrzymają:

  • instytucja doskonalenia zawodowego w Nadrenii Północnej-Westfalii: Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V., na projekt:Raus mit der Sprache”. Jest to przedsięwzięcie mające na celu trwałe wspieranie dialogu interkulturowego; w ramach projektu współpracują takie instytucje, jak: Deutscher Museumsbund, LAG Arbeit und Leben NRW e.V. oraz Deutscher Volkshochschulverband. Wysokość dotacji wynosi: do 256 tys. euro.
  • Teatr w Düsseldorfie na „Festival Theater der Welt”. Po raz pierwszy w tym festiwalu przewidziany jest odrębny program dotyczący upowszechniania kultury, który będzie otwarty na nowe kręgi publiczności; ma też służyć podnoszeniu kwalifikacji grup celowych, które były dotąd niedostatecznie reprezentowane w kulturze. Kwota dotacji: do 200 tys. euro;
  • Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg (KOG), na projekt edukacyjnyDer andere Blick”, którego celem jest poszerzenie perspektywy spojrzenia dzieci i ich rodzin o korzeniach migracyjnych na działalność muzeów sztuki i włączenie ich na trwałe w ich pracę. Wysokość wsparcia: do 99 tys. euro. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/bund-foerdert-projekte-zur-kulturellen-vermittlung-kulturstaatsministerin-gruetters-kultureinrichtungen-staerken-weltoffenheit-und-zusammenhalt--1719580


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640