Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 76/2019

  • CZY DOJDZIE DO FUZJI SIEMENSA I ALSTOMU?

#Francja #rynekUE #konkurencja #przemysł

Do 18 lutego 2019 r. Komisja Europejska zdecyduje, czy możliwe będzie połączenie produkujących pociągi niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu. Przeciwnicy fuzji powołują się na art. 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu UE zakazujące porozumień między przedsiębiorstwami i takich przypadków koncentracji, które ograniczałyby konkurencję na rynku wewnętrznym UE. Zastrzeżenia do planowanego połączenia zgłosiły m.in. urzędy antymonopolowe z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii i Holandii. Wątpliwości wzmacnia fakt publikacji najpierw we Francji, a później i w Niemczech opinii, że wobec dobrych wyników Alstomu zablokowanie jego fuzji (a właściwie przejęcia ze względu na utratę pakietu większościowego w nowym koncernie), „nie byłoby katastrofą” dla tej firmy („Les Échos” 4.01.2019, FAZ 6.01.2019).

Zdaniem zwolenników połączenie Simensa i Alstomu pozwoliłoby natomiast na powstanie przedsiębiorstwa, które mogłoby próbować zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest działalność chińskiego koncernu CRRC. W tym duchu wypowiedział się także francuski minister gospodarki Bruno Le Maire (6.01.2019) w wywiadzie dla radia Europe 1. Stwierdził on, że zablokowanie przez KE fuzji Alstomu i Siemensa byłoby „ekonomicznym błędem” i „polityczną pomyłką”. (JK)

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0600450976963-le-mariage-siemens-alstom-menace-de-sortie-de-route-a-bruxelles-2233893.php

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/bahnfusion-von-siemens-und-alstom-steht-auf-der-kippe-15975215.html

https://www.europe1.fr/politique/fusion-alstom-siemens-mise-a-mal-bruno-le-maire-critique-durement-la-commission-europeenne-3833348

  • SĘDZIA FEDERALNEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO RFN POSTULUJE UTWORZENIE EUROPEJSKIEGO SĄDU DS. POMOCNICZOŚCI

#PetterMüller #NJWaktuell #Subsidiaritätsgericht

W wywiadzie dla niemieckiego czasopisma prawniczego „Neue Juristische Wochenschrift” sędzia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (FTK) Peter Müller (w latach 1999-2011 premier kraju związkowego Saary, od  grudnia 2011 r. w FTK) postuluje stworzenie „Europejskiego sądu ds. pomocniczości” (niem. Europäisches Subsidiaritätsgericht), gdyż obecnie kontrola przestrzegania przez UE zasady subsydiarności jest fikcją.

Instytucje UE łącznie z Trybunałem Sprawiedliwości UE nie przestrzegają tej zasady, a jej kontrola dokonywana przez parlamenty krajowe, wobec ilości prawodawstwa UE, jest nieefektywna. Sąd taki mógłby zostać utworzony z sędziów krajowych sądów konstytucyjnych i działałby, zdaniem sędziego R. Müllera, na rzecz idei integracji europejskiej. Obecnie bowiem „zalew” prawodawstwa unijnego skutkuje wzrastającym sceptycyzmem społeczeństw europejskich wobec UE. (MB)

https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/bundesverfassungsrichter-mueller-plaediert-fuer-europaeisches-subsidiaritaetsgericht

  • CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY KONKURENCJĄ DLA NIEMIECKICH LOTNISK?

#CPK #Berlin #Tegel #Schönefeld #BER #Czaja

Sekretarz generalny berlińskiej FDP Sebastian Czaja ostrzegł władze Berlina przed konkurencją ze strony planowanego polskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem polityka, polski hub komunikacyjny mógłby przejąć podróżnych z berlińskiej aglomeracji kosztem portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem ze względu na bliższe położenie.

Czaja zaproponował Senatowi Berlina zainwestowanie w rozwój berlińskiego lotniska Tegel niezależnie od budowy nowego portu lotniczego BER. Miałoby to na celu odciążenie portu lotniczego Schönefeld, aby ten mógł skupić się na obsłudze długodystansowych połączeń międzykontynentalnych. Obecnie Berlin ma jedynie sześć takich połączeń (dla porównania: Londyn 155, Paryż 137). (MT)

https://www.bz-berlin.de/berlin/umland/polen-bauen-mega-airport-fdp-warnt-vor-kuenftiger-ber-konkurrenz

  • DOTACJE DLA PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ROZRACHUNKU Z HISTORIĄ W RFN

#BKM #budżet #projekty #historia #kultura

Niemiecka minister stanu ds. kultury Monika Grütters ogłosiła przydział środków finansowych z budżetu Urzędu Pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów (BKM) dla projektów dotyczących zagadnień związanych z rozliczaniem się z przeszłością (zarówno okresu narodowego socjalizmu, jak też byłej NRD). Finansowanie projektów pochodzi w połowie ze środków federacji, a w połowie z budżetu krajów związkowych.

Dotacje otrzymały trzy projekty: 1) nowa koncepcja stałej wystawy Centrum Dokumentacyjno-Informacyjnego w Torgau (Stiftung Sächsische Gedenkstätte); 2) stworzenie wystawy objazdowej na temat: „Das Reichskriegsgericht ‒ Justitz im Einsatz zur Kriegssischerung und zur Bekämpfung des europäischen Widerstandes 1939-1945” (Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt); 3) nowa koncepcja i realizacja stałej wystawy w Miejscu Pamięci Bautzner Straße w Dreźnie (stowarzyszenie „Erkenntniss e.V.”)

Podczas ogłaszania werdyktu M. Grütters zapewniła, iż rozliczanie się z przeszłością nazistowską będzie również w przyszłości miało duże znaczenie w niemieckiej polityce pamięci: „Jesteśmy i będziemy to winni ofiarom” ‒ mówiła. Dlatego też federacja wspiera finansowo różnorodne projekty, które przyszłym pokoleniom uświadamiają rozwój procesów, które prowadzą do antysemityzmu, antycygańskości, rasizmu, przemocy i ucisku. Jest to ważne zwłaszcza w czasach, gdy w przestrzeni publicznej coraz bardziej narasta wrogość wobec obcych i dyskryminacja aż po antysemicką nagonkę. Za równie istotne uznała przepracowanie historii NRD, ponieważ: „Bezprawie jest i pozostanie ważną sprawą w polityce pamięci federacji” ‒ podkreśliła.

Projekty, które otrzymały dotacje, wyróżniają się tym, iż bazując na naukowo wypracowanych koncepcjach i innowacyjnych przesłankach rozwijają nowe formy żywego i przekonującego przekazu, aby w ten sposób zainteresować problematyką rozrachunku z przeszłością możliwie szerokie kręgi publiczności. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/kulturstaatsministerin-gruetters-foerdert-weitere-projekte-zur-historischen-aufarbeitung-1560138

  • OTWARCIE JAMES-SIMON-GALERIE NA WYSPIE MUZEÓW W BERLINIE

#James-Simon-Galerie #MuseumsInsel #Berlin #Grütters

W dniu 13.12.2018 r. miało miejsce oficjalne otwarcie budynku James-Simon-Galerie w Berlinie, ukończonego po pięciu latach budowy. Jest to urzeczywistnienie wizji, która powstała de facto przed 200 laty, podczas tworzenia Starego Muzeum. Nowoczesny budynek jest dziełem brytyjskiego architekta Davida Chipperfielda. Jego budowa kosztowała 134 mln euro. Oprócz funduszy państwowych w kosztach partycypowało także wielu prywatnych sponsorów i kolekcjonerów sztuki. 

W nazwie nowej budowli upamiętniono wybitnego, wielce zasłużonego dla zbiorów berlińskich mecenasa sztuki pochodzenia żydowskiego, Jamesa Simona (1851-1932), któremu zawdzięczają one ponad 10 tys. obiektów, w tym m.in. słynne popiersie Nefretete. Budynek ma być zatem „wyrazem wdzięczności Berlina dla tego wspaniałego mecenasa”, a zarazem „apelem o to, aby stawić czoło antysemityzmowi czy to w parlamencie, czy na scenie koncertowej, czy na podwórku szkolnym, czy też na Facebooku” ‒ mówiła minister stanu ds. kultury Monika Grütters podczas uroczystości przekazywania kluczy fundacji Stiftung Prreußischer Kulturbesitz.

Dostępna dla publiczności od lata 2019 r. James-Simon-Galerie będzie spełniać funkcję centralnego budynku wejściowego do pięciu gmachów muzealnych na berlińskiej Wyspie Muzeów, objętej patronatem UNESCO. W galerii będą się mieściły: garderoba, kawiarnia, sklep z pamiątkami, jak również sala audytoryjna na ok. 300 miejsc. Budynek ma też do dyspozycji ok. 700-metrową przestrzeń wystawową oraz miejsce na stałą ekspozycję przybliżającą historię Wyspy Muzeów, a także wyznaczone miejsce na organizowanie spektakli. Budynek dysponuje ponadto podziemnym przejściem („archeologiczną promenadą”), którym zwiedzający będą mogli się przemieszczać do wszystkich pięciu gmachów na Wyspie.

Klasycystyczny budynek położony w pobliżu Pergamonu stał się „wizytówką” Berlina ‒ „jasny i  transparentny, otwarty i zapraszający”. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/kroenender-architektonischer-abschluss-1560454

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/rede-von-kulturstaatsministerin-monika-gruetters-beim-festakt-zur-schluesseluebergabe-fuer-die-james-simon-galerie-1562278

https://www.museumsinsel-berlin.de/en/buildings/james-simon-galerie/


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640