Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 79/2019

  • NIEMCY PRZYGOTOWUJĄ „NARODOWĄ STRATEGIĘ PRZEMYSŁOWĄ 2030”

#BMWI #Altmaier #przemysł #gospodarka #rozwój

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier zapowiedział przygotowanie „Narodowej strategii przemysłowej 2030”, której celem będzie wzmocnienie konkurencyjności niemieckiej gospodarki wobec rosnącej konkurencji na rynkach światowych. Strategia ma być odpowiedzią na agendę gospodarczo-polityczną Chin i USA.

W ramach strategii zidentyfikowanych zostanie 9 kluczowych obszarów, w których Niemcy chcą wzmocnić swoją przodującą pozycję gospodarczo-technologiczną w Europie: przemysł surowców podstawowych, chemia, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja samochodów, przemysł urządzeń optycznych i medycznych, tzw. sektor Green-Tec, produkcja uzbrojenia, przemysł lotniczy i kosmiczny, zakłady korzystające z nowoczesnych technik produkcji (np. druk 3-D).

Jak zapowiedział P. Altmaier, zadaniem państwa ma być wspieranie finansowe tych branż, w których Niemcy tracą w globalnej konkurencji, takich jak produkcja baterii i sztuczna inteligencja. Niemiecki minister gospodarki postuluje gotowość do aktywnego państwowego wsparcia w pojedynczych przypadkach; nie podziela poglądu, że polityka gospodarcza powinna być ograniczona tylko do tworzenia ogólnych warunków, czyli bez wyjątku odrzucać aktywną politykę przemysłową.

Jednym z założeń strategii jest zwiększenie udziału przemysłu w niemieckim PKB do 25%. Ekonomista i doradca rządowy Lars Feld skrytykował ten sposób myślenia jako przypominający „klasyczną arytmetykę planowania”.

Niemiecka strategia przemysłowa będzie wspierać konkretne przedsiębiorstwa, których długotrwały sukces leży w narodowym interesie, m.in. Siemens, producenci samochodów, BASF, Thyssen-Krup czy Deutsche Bank. (TM)

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/altmaier-feilt-an-nationaler-industriestrategie-2030-16018673.html

https://www.welt.de/wirtschaft/article188065997/Marktwirtschaft-Wirtschaftsminister-Altmaier-stellt-neue-Strategie-vor.html

https://www.welt.de/wirtschaft/article188074825/Industriestrategie-2030-Wirtschaftsweiser-wirft-Altmaier-Planwirtschaft-vor.html

  • RFN W RADZIE BEZPIECZEŃSTWA ONZ: ZMIANY KLIMATU ZAGROŻENIEM DLA ŚWIATOWEGO POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA

#klimat #operacjepokojowe #migracje #politykaklimatyczna #RFN #RadaBezpieczeństwa #ONZ

W dniu 25.01.2019 r. odbyła się otwarta debata w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dotycząca wpływu zmian klimatu na globalny pokój i bezpieczeństwo. Przyciągnęła ona uwagę społeczności międzynarodowej, a aktywny udział wzięło w niej ponad 80 przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych. Była to pierwsza z otwartych debat RB, w której Niemcy partycypowały po zajęciu niestałego miejsca w RB.

Wypowiedzi przedstawicieli państw dotyczyły bezpośrednich konsekwencji zmian klimatu, takich jak pustynnienie Afryki, podnoszenie się poziomu wód w oceanach, nagłe i niszczycielskie zjawiska naturalne oraz ich dalsze skutki w postaci już istniejących i prognozowanych masowych wysiedleń, ruchów migracyjnych oraz konkurencji i wojen o zasoby naturalne.

Dyskutowana była też propozycja rozszerzenia uprawnień RB o „klimatyczne operacje pokojowe”. Umożliwienie podejmowania takich operacji przez błękitne hełmy zasugerowała minister spraw zagranicznych Indonezji Retno Lestari Priansari Marsudi. Przemawiający po niej minister spraw zagranicznych RFN Heiko Maas podkreślił, że uwzględnianie związku między zmianami klimatu a bezpieczeństwem musi się stać rutyną dla społeczności międzynarodowej, szczególnie dla RB, i że wszystkie państwa muszą ciężej pracować, żeby przełożyć wiedzę dotyczącą zmian klimatu na rzeczywistą politykę.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom jest jednym z czterech priorytetów Niemiec w RB w kadencji 2019-2020. Niemcy są jednym z promotorów koncepcji uznania wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo i rozszerzenia uprawnień RB w tym zakresie, przy wykorzystaniu jej instrumentów (np. mechanizmu sankcji i operacji pokojowych). Wokół koncepcji integrują coraz więcej państw. Od 2018 r. działania Niemiec przyjęły zinstytucjonalizowaną formę Grupy Przyjaciół Klimatu i  Bezpieczeństwa (Group of Friends of Climate and Security), powołanej i współkierowanej przez RFN i Nauru, skupiającej już 44  państwa. (JD)

http://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/2019

  • DZIEŃ KOBIET BĘDZIE DNIEM WOLNYM OD PRACY W BERLINIE

#DzieńKobiet #8marca #Berlin #święto

W dniu 24.01.2019 r. berlińska Izba Posłów zatwierdziła, stosunkiem głosów 87 do 60, wprowadzenie w Berlinie nowego dnia wolnego od pracy ‒ Dnia Kobiet (8.03). Jest to pierwszy taki przypadek w Niemczech. Berlin należy do krajów związkowych o najmniejszej liczbie dni wolnych w roku; dotychczas było ich 9, dla porównania w Bawarii ‒ 13.

Propozycja uznania Dnia Kobiet za dzień wolny od pracy wyszła ze strony partii Die Linke oraz SPD, później poparła ją także partia Zielonych (w Berlinie rządzi koalicja tych trzech partii). Wśród propozycji nowego święta padały także inne daty: Święto Reformacji 31.10, dzień upadku muru berlińskiego 9.11, upamiętnienie rewolucji marcowej 1848 r. w dniu 18.03 oraz dzień wyzwolenia 8.05. Partia CDU proponowała ustanowienie zmiennego co roku święta, aby umożliwić upamiętnianie różnych ważnych wydarzeń w ich okrągłe rocznice. (TM)

https://www.berlin.de/special/familien/5597854-2864562-frauentag-8-maerz-neuer-feiertag.html

  • UPAMIĘTNIENIE OFIAR NARODOWEGO SOCJALIZMU

#Holocaust #DzieńPamięci #Grütters #Bundestag

Dzień 27 stycznia, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau w 1945 r., jest obchodzony w Niemczech od 1996 r. jako Dzień Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. Został wprowadzony z inicjatywy ówczesnego prezydenta RFN Romana Herzoga. Na świecie funkcjonuje od 2005 r. jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Podczas uroczystości w dn. 27.01.2019 r. minister stanu ds. kultury Monika Grütters zwróciła uwagę, iż wspomnienie zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez narodowych socjalistów nakłada na rząd federalny niekończącą się odpowiedzialność za to, aby każdemu człowiekowi zapewnić zagwarantowaną w Ustawie Zasadniczej nienaruszalność jego godności. Pamięć o przemocy w czasach panowania narodowego socjalizmu stawia nam boleśnie przed oczyma, mówiła, do czego prowadzi nienawiść, wykluczenie i dyskryminacja, antysemityzm i antycygańskość. Ważną rolę spełniają Miejsca Pamięci i Centra Dokumentacyjne, które unaoczniają przyczyny i skutki terroru nazistowskiego i wskazują na ich znaczenie dla współczesności. Dlatego też Urząd pełnomocnika rządu RFN ds. kultury i mediów (BKM) wspiera ich działalność pedagogiczną.

  1. Grütters przypomniała też, że coraz mniej jest świadków tamtych czasów i dlatego jest rzeczą ważną, aby zachować ich relacje i straszliwe doświadczenia i udostępnić je możliwie wielu ludziom.

Bundestag uczcił pamięć o ofiarach Holocaustu w dniu 31.01.2019 r. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble (CDU) wezwał stanowczo do tego, by nie pozwolić zapomnieć o zbrodniach nazistów i zdecydowanie przeciwstawić się w życiu codziennym przejawom antysemityzmu, rasizmu i wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Osobiste wątki zawierało nagrodzone owacjami na stojąco wystąpienie historyka prof. Saula Friedländera, który wyraził nadzieję, że Niemcy posiadają moralną wytrwałość, by w dalszym ciągu „walczyć o tolerancję i inkluzję, człowieczeństwo i wolność, innymi słowy o prawdziwą demokrację”. (MWM)

https://bit.ly/2UscbpU

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/gedenkstunde-im-bundestag-zum-holocaust-gedenktag-100.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/holocaust-gedenktag-die-rede-von-saul-friedlaender-im-wortlaut-a-1250917.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/holocaust-gedenken-im-bundestag-die-rede-von-saul-friedlaender-im-wortlaut/23932838.html

  • „ZUKUNST!” ‒ CYKL DYSKUSJI O KULTURZE I MEDIACH

#ZUKUNST #sztuka #debata #Niemcy #Grütters

Z inicjatywy minister stanu ds. kultury Moniki Grütters, w dniu 25.01.2019 r. rozpoczął się w Dreźnie cykl dyskusji pt. „ZUKUNST! Perspektiven für Kultur und Medien”, z udziałem przedstawicieli świata polityki, kultury, sztuki, a także społeczeństwa. Podczas czterech spotkań dyskusyjnych obejmujących różne pola tematyczne, debatowano na temat wyzwań w sferze kultury i mediów oraz perspektyw ich rozwoju. Chodziło też o wypracowanie zaleceń dla polityki kulturalnej.

Podczas inauguracyjnego spotkania w gmachu Albertinum, drezdeńskiego muzeum Państwowych Zbiorów Sztuki, którego temat  brzmiał „Kunst und Freiheit” (Sztuka i wolność), M. Grütters mówiła: „Wolność sztuki jest wtedy, kiedy nie musi ona ani [nikomu] służyć, ani się podobać, kiedy nie musi się uginać przed logiką rynku, ani też być na służbie spraw politycznych, jakiegoś światopoglądu bądź ideologii”. Sztuka jest wolna wtedy, gdy „artyści nie muszą się podobać, gdy irytują i prowokują, gdy wolno im wyrażać sprzeciw i zwątpienie, wówczas ożywiają demokratyczny dyskurs i są w stanie uchronić społeczeństwo przed niebezpiecznym letargiem, a naszą demokrację przed nowymi totalitarnymi przypływami”.

Tematem innych spotkań były ponadto: „Sztuka i digitalizacja”,Sztuka i rynek”, „Sztuka i polityka”. W dyskusjach zwracano uwagę m.in. na coraz większe znaczenie aspektów gospodarczych w sferze kultury. (MWM)

https://bit.ly/2HIA1MQ

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/quo-vadis-kultur--1573576

https://bit.ly/2D2gUrp


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640