Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 81/2019

  • PROPOZYCJE SPD DOTYCZĄCE MODERNIZACJI PAŃSTWA SOCJALNEGO

#SPD #systemspołeczny #emerytura #państwosocjalne

Po dwudniowej naradzie programowej SPD przestawiła w dniu 10.02.2019 r. swój program „Państwo socjalne 2025”, przewidujący m.in.: wprowadzenie emerytury podstawowej dla osób, które przez 35 lat dokonywały wpłat do kasy emerytalnej, podwyższenie płacy minimalnej do 12 euro za godzinę (dotychczas jest to 9,19 euro), ograniczenie sankcji dla bezrobotnych oraz przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu otrzymywania pomocy przez osoby bezrobotne, które przez długi czas wpłacały składki. Propozycje SPD budzą sprzeciw CDU/CSU i FDP, natomiast zostały pozytywnie odebrane przez Zielonych i Die Linke.

Według badania Infratest Dimap propozycje socjaldemokratów odpowiadają oczekiwaniom wyborców. Z wyjątkiem postulatu ograniczenia sankcji Hartz IV dla bezrobotnych do 25. roku życia (sprzeciw 62%), pozostałe cieszą się poparciem między 67% a 82% respondentów. Obecnie pozostaje kwestią otwartą, czy poparcie to przełoży się na lepsze wyniki sondażowe SPD. (MW)

https://bit.ly/2BABjnC

https://bit.ly/2SQSYBf

  • NIEMCY: NISKIE ZAUFANIE DO RZĄDU W KWESTII CYFRYZACJI

#Niemcy #cyfryzacja #sondaż #VodafoneInstitut

Niemcy sceptycznie postrzegają kompetencje rządu federalnego w zakresie cyfryzacji, jak wynika z badania zrealizowanego przez Vodafone Institut für Gesellschaft und Kommunikation. 44% ankietowanych uważa, że rząd przejawia wolę rozwinięcia cyfrowego potencjału RFN, jednak tylko 37% twierdzi, że władza posiada w tym zakresie potrzebne zdolności. Dla porównania, średnia ocena w Europie to odpowiednio 40% i 34%. Najbardziej negatywnie oceniają kompetencje swojego rządu na polu cyfryzacji Szwedzi (14%) i Bułgarzy (24%), najlepiej w Europie Hiszpanie (45%), zaś poza Europą: Hindusi (75%).

W ramach badania sprawdzono, jakie sektory powinny według Niemców mieć dla władz priorytetowy charakter: inwestycje w edukację (44%), inwestycje w cyfryzację i infrastrukturę (41%) oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (38%). Ponadto, ponad połowa (57%) ankietowanych w Niemczech zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że państwo powinno współpracować z gospodarką w zakresie cyfryzacji usług publicznych (dla porównania: Bułgaria ‒ 60%, Wielka Brytania ‒ 55%, Hiszpania ‒ 40%, Chiny ‒ 68%). Większość niemieckich respondentów (65%) obawia się, iż w procesie cyfryzacji dojdzie do koncentracji siły i wpływów w grupie kilku wielkich globalnych firm technologicznych (Bułgaria ‒ 66%, Wielka Brytania ‒ 57%, Hiszpania ‒ 52%, Chiny ‒62%). (TM)

http://docs.dpaq.de/14525-vodafone_institut_tech_divide_vfi.pdf

  • SZARA STREFA W NIEMCZECH CORAZ MNIEJSZA

#Niemcy #gospodarka #szarastrefa

Według danych instytutu IAW w Tybindze (Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung), zyski w sektorze pracy na czarno w 2019 r. w Niemczech wyniosą 319 mld euro, co odpowiada wartości 9,1% niemieckiego PKB. Byłby to kolejny rok ograniczania szarej strefy w RFN, co następuje ‒ zdaniem ekspertów ‒ przede wszystkim dzięki pozytywnemu rozwojowi rynku pracy.

Poniższy wykres przedstawia procentowy stosunek szarej strefy do PKB Niemiec od 2000 r. (TM)

  • POROZUMIENIE BERLIN–PARYŻ W SPRAWIE SPUŚCIZNY KOLONIALNEJ

#kultura #sztuka #kolonializm #dziedzictwo #Niemcy #Francja

Debaty wokół zwrotu spuścizny kolonialnej toczące się ostatnio we Francji i w Niemczech pokazują, jak bardzo podzielone są opinie na ten temat. Oba kraje postanowiły zatem połączyć wysiłki na rzecz dalszej strategii działania.

W dniu 8.02.2019 r. berlińska fundacja Stiftung Preußischer Kulturbesitz oraz Musée du quai Branly w Paryżu, jako aktorzy najbardziej zainteresowani przyjęciem wspólnej linii postępowania wobec dóbr kultury z czasów kolonialnych, zawarły między sobą porozumienie o współpracy w tym zakresie. W imieniu obu instytucji podpisali je: przewodniczący fundacji Hermann Parzinger oraz dyrektor Muzeum Stéphane Martin.

Podczas spotkania H. Parzinger stwierdził, iż sytuacja obu krajów jest porównywalna i podkreślił: „Nie chodzi o to, kto będzie szybszy w przeprowadzeniu restytucji”, ale aby „wybrać właściwą drogę postępowania”; chodzi o „wymianę perspektyw i doświadczeń”. „Naturalnie każdy kraj może sam decydować” ‒ stwierdził, ale „byłoby jednak lepiej wypracować wspólne pozycje, które będą uwzględniały doświadczenia ekspertów muzealnych”.

Dyrektor S. Martin opowiadał się również za „wspólną polityką na płaszczyźnie muzealnej”, przy czym powinno się, poprzez kooperację w ramach krajów, „wyjść poza kwestię kultury pamięci”. Obaj sygnatariusze porozumienia wskazywali na potrzebę intensywnej współpracy z krajami pochodzenia; opowiadali się też za wspólną polityką instytucji kultury w tym względzie. Jednocześnie przypisywali dużą rolę muzeom europejskim w kształtowaniu sposobu postrzegania niezachodnich kultur. Wielką szansę przewiduje w tym względzie H. Parzinger dla Humboldt Forum, które powinno, jego zdaniem, w swej ekspozycji zareagować na aktualność kwestii historii niemieckiego kolonializmu. (MWM)

https://www.deutschlandfunk.de/kontroverse-um-kolonialkunst-berliner-und-pariser-museen.2849.de.html?drn:news_id=974308

https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/museen-in-paris-und-berlin-wollen-kooperieren-29446574.html

https://www.t-online.de/nachrichten/id_85219172/kolonialkunst-zusammenarbeit-von-museen-in-paris-und-berlin.html   

https://www.sueddeutsche.de/news/kultur/kunst---paris-kolonialkunst-zusammenarbeit-von-museen-in-paris-und-berlin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190208-99-898649

  • WSPARCIE DLA BADAŃ PROWENIENCJI W KONTEKŚCIE KOLONIALNYM

#kultura #sztuka #proweniencja #kolonializm #Grütters

Niemieckie Centrum Zaginionych Dóbr Kultury (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste), które dotąd zajmowało się przede wszystkim wspieraniem projektów dotyczących dóbr kultury zrabowanych w okresie narodowego socjalizmu, otrzymało nowe zadanie i od 2019 r. będzie wspierać również projekty w zakresie badań nad proweniencją i badań podstawowych zbiorów mających kontekst kolonialny. Na wspieranie tej nowej gałęzi działalności Centrum będzie miało do dyspozycji 1,9 mln euro z budżetu Pełnomocnika rządu federalnego ds. kultury i mediów (BKM).

Do oceny wniosków została powołana specjalna 8-osobowa Rada Doradcza, której członkowie zostali mianowani przez minister stanu ds. kultury Monikę Grütters. W skład Rady weszli przedstawiciele nauki z różnych uniwersytetów w Niemczech i za granicą, a także fundacji kultury: prof. Monica Juneja (Universität Heidelberg), prof. Wiebke Ahrndt (Übersee-Museum Hamburg), prof. Ulrike Lindner (Universität zu Köln), dr Barbara Plankensteiner (Museum am Rothenbaum), prof. Antoinette Dominicé (Ludwig-Maximilian-Universität München), prof. Albert Gouaffo (Université de Dschang, Kamerun), prof. Bénédicte Savoy (Technische Universität Berlin), dr Stephenie Tasch (Kulturstiftung der Länder).  

Jak podkreśliła M. Grütters, „Przez wiele dziesiątek lat historia kolonializmu była w Niemczech białą plamą w kulturze pamięci”. W jej przekonaniu nowo utworzona Rada Doradcza wniesie międzynarodową perspektywę, dzięki czemu publiczne muzea i kolekcje, biblioteki, archiwa, jak również instytucje badawcze w całych Niemczech otrzymają wydatne wsparcie w realizowaniu kompleksowego zadania, jakim jest wyjaśnienie pochodzenia ich dzieł w kontekście kolonialnym. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/aufarbeitung-der-kolonialgeschichte-das-deutsche-zentrum-kulturgutverluste-startet-neuen-foerderzweig-1576842

www.kulturgutverluste.de

https://www.landespressedienst.de/aufarbeitung-der-kolonialgeschichte-das-deutsche-zentrum-kulturgutverluste-startet-neuen-foerderzweig/

https://www.epd.de/landesdienst/landesdienst-ost/schwerpunktartikel/zentrum-kulturgutverluste-fördert-aufarbeitung-der-


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640