Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis Instytutu Zachodniego 97/2019

POPULACJA WSCHODNICH NIEMIEC SPADŁA DO POZIOMU Z 1905 R.

#demografia #populacja #Niemcy #RFN #NRD

Na skutek kilku wielkich fal migracyjnych populacja wschodnich Niemiec liczy dziś o 15% mniej ludności, niż zamieszkiwało te obszary przed II wojną światową. Począwszy od 1949 r. (tj. od powstania RFN i NRD) oba państwa oddalały się od siebie demograficznie, upadek NRD nie zatrzymał tego procesu.

Dla porównania, zachodnie Niemcy liczą dzisiaj o 60% więcej ludności niż przed wojną. Za taki stan rzeczy odpowiadają migracje z lat 1949-1961 (przed powstaniem Muru Berlińskiego) oraz odpływ mieszkańców z byłej NRD po 1989 r. (MT)

https://www.ifo.de/node/43121

 

CYFRYZACJA W PAŃSTWACH UE INDEKS DESI

#DESI #Index #cyfryzacja #UE

Jak wskazuje opublikowany przez Komisję Europejską indeks DESI (Digital Economy and Society Index), cyfryzacja postępuje w Niemczech w średnim, a w Polsce w wolnym tempie na tle całej Unii Europejskiej.

Na podstawie sumy oceny wszystkich analizowanych przez KE wymiarów (połączenie/connectivity, kapitał ludzki, wykorzystanie Internetu, technologie cyfrowe oraz sektor publiczny), Niemcy odnotowały wynik 54,4%, zaś Polska 41,6%. W obu państwach za największą część wyniku odpowiadał czynnik łączności (connectivity) ‒ w Niemczech 15,8%, w Polsce 13%. W RFN istotna jest też rola kapitału ludzkiego (13,6%). W obu państwach najmniejsze znaczenie dla potencjału cyfrowego ma aspekt wdrażania technologii cyfrowej ‒ w Niemczech 8,38%, w Polsce 4,96%. (TM)

https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-composite#chart={%22indicator%22:%22desi_sliders%22,%22breakdown%22:{%22desi_1_conn%22:5,%22desi_2_hc%22:5,%22desi_3_ui%22:3,%22desi_4_idt%22:4,%22desi_5_dps%22:3},%22unit-measure%22:%22pc_desi_sliders%22,%22time-period%22:%222019%22}

 

 

JUBILEUSZ 25-LECIA ISTNIENIA FUNDACJI GENSHAGEN

#Genshagen #fundacja #jubileusz

W dniu 7 czerwca 2019 r. Fundacja Genshagen (Stiftung Genshagen) świętowała jubileusz 25-lecia swej działalności. Jest to ważne centrum edukacyjne, miejsce międzynarodowych interkulturowych spotkań młodzieży, forum dla otwartego, zaangażowanego dialogu między polityką a społeczeństwem państw Trójkąta Weimarskiego; miejsce organizowanych regularnie konferencji i warsztatów dotyczących wzajemnych relacji polsko-niemiecko-francuskich, a także rozwoju i przyszłości Europy. Poprzez liczne projekty z dziedziny kultury i sztuki oraz edukacji kulturalnej, fundacja wspiera wydatnie wymianę młodzieży.

O randze obchodów jubileuszu 25-lecia świadczy grono prominentnych gości, którzy wzięli w nim udział, m.in. prof. Rita Süssmuth (b. przewodnicząca Bundestagu), Dietmar Woidke (premier Brandenburgii), Monika Grütters (minister stanu ds. kultury), Frank Riester (minister kultury Francji), Szymon Szynkowski vel Sęk (wiceminister spraw zagranicznych Polski), Jean-Marc Ayrault (były premier i minister spraw zagranicznych Francji), Julia von Blumenthal (rektor Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą), Basil Kerski (dyrektor Europejskiego Centrum „Solidarności”, red. naczelny polsko-niemieckiego pisma „DIALOG”, przewodniczący Rady Doradczej Fundacji Genshagen) oraz wiele gości z Niemiec, Francji i Polski.

Przez minionych 25 lat Fundacja Genshagen sprawdziła się nie tylko jako miejscewartościowej wymiany myśli, ale też jako szkoła porozumienia” ‒ podkreśliła M. Grütters podczas uroczystości, czego najlepszym świadectwem jest fakt, iż z początkowo bilateralnego niemiecko-francuskiego partnerstwa rozwinęło się (niejako na przekór wszelkim różnicom w bieżącej polityce) partnerstwo trójstronne niemiecko-francusko-polskie. W ten sposób fundacja zyskała w Europie renomę jako „budowniczy mostów kulturowych”. Siedziba fundacji mieści się w okazałym pałacu z końca XIX w., z rozległym parkiem w Genshagen (Brandenburgia), niedaleko Berlina. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/schule-der-europaeischen-verstaendigung-1634546

http://www.stiftung-genshagen.de/programm/programm/989f7438a1f145c98a9b31721b1c5d0d?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1564.html

 

DOM HISTORII W BONN POD ZNAKIEM JUBILEUSZU 25-LECIA 

#HausderGeschichte #Bonn #jubileusz

Utworzony z inicjatywy kanclerza Helmuta Kohla w 1994 r. Dom Historii (Haus der Geschichte) w Bonn obchodził 25-lecie swego istnienia (14.06.2019). Muzeum to gromadzi zbiory dotyczące historii obu państw niemieckich po 1945 r., a także historii zjednoczonych Niemiec; wchodzi w skład Fundacji Muzeum Historii Republiki Federalnej Niemiec (Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland), do której należą ponadto: Zeitgeschichtliches Forum Leipzig w Lipsku, a także Tränenpalast i Museum in der Kulturbrauerei w Berlinie ‒ muzea eksponujące obiekty, dokumenty, filmy, wywiady ze świadkami czasu, obrazujące oddziaływanie podziału Niemiec na życie codzienne mieszkańców obu państw. Od 2007 r. przewodniczącym fundacji jest Hans Walter Hütter.

Stała wystawa w Haus der Geschichte, przedstawiająca różne wydarzenia z powojennej historii Niemiec, obejmuje ok. 7 tys. obiektów  eksponowanych na powierzchni ok. 4 tys. m2; ponadto do tej pory odbyło się ponad 140 wystaw czasowych; poza tym Dom Historii w Bonn organizuje też wykłady, odczyty, spotkania literackie, pokazy filmów oraz dyskusje publiczne związane z aktualną tematyką. 

Oprócz oficjalnych uroczystości z udziałem kanclerz Angeli Merkel i minister ds. kultury Moniki Grütters, świętowanie jubileuszu 25-lecia upłynęło pod znakiem przewodniej idei: „Pasja zbierania” („Sammelleidenschaft”). W programie obchodów znalazły się m.in. gry dziecięce, majsterkowanie, zwiedzanie z przewodnikiem stałej wystawy pt. „Nasza historia. Niemcy od 1945 roku?”, a także udział w grze: „Mój ulubiony obiekt” wystawy.

Haus der Geschichte jest finansowany z budżetu pełnomocnika RFN ds. kultury i mediów ; w 2019 r. dotacja wynosi 25,3 mln euro. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/ein-lebendiger-ort-deutscher-vergangenheit-1637110

https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/25-jahre-hdg/

http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/kultur-und-medien/bonn/Das-Haus-der-Geschichte-feiert-Geburtstag-article4125960.html

https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/veranstaltungen/25-jahre-haus-der-geschichte-2019-06-15/details/

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640