Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Serwis numer 31/2018

  • AKTUALNE ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA PRAWA W RFN (MB)

#Niemcy #sądy #wymiarsprawiedliwości #państwoprawa #Gnisa

Przewodniczący Związku Sędziów Niemieckich Jens Gnisa wskazał na istotne zagrożenia dla funkcjonowania państwa prawa w RFN („Die Welt” 12.02.2018).

Według J. Gnisy przejawem kryzysu państwa prawa jest umarzanie spraw o mniejszej szkodliwości społecznej, do których należą kradzieże w sklepach. Osoba podejrzana o popełnienie nawet kilku tego typu czynów może uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności karnoprawnej, co wyraźnie podnosi atrakcyjność takiej działalności przestępczej, zwłaszcza dla sprawców pochodzących z innych państw. Powodem umarzania postępowań jest przeciążenie organów wymiaru sprawiedliwości.

Kryzys widoczny jest również w przypadku ciężkich przestępstw. W 40 do 50 przypadków rocznie ze względu na opóźnienia w postępowaniu konieczne jest zwolnienie oskarżonego z aresztu, pomimo zagrożenia ucieczką albo ryzyka powtórnego popełnienia czynu zabronionego.

Ponadto zbyt wysoka jest liczba „rabatów” w zakresie wymierzania kar (udzielanych gdy postępowanie trwa zbyt długo ‒ ze szkodą dla życia oskarżonego). Złagodzenie kary stosowane jest wobec 30% spraw karno-gospodarczych.

Przeciążenie wymiaru sprawiedliwości jest spowodowane również skomplikowanymi przypadkami przestępczości międzynarodowej. Jako przykład J. Gnisa podał zgłaszanie się do organów ścigania osób twierdzących, iż dokonały morderstwa w Syrii lub Afganistanie. Prowadzenie postępowania karnego przeciwko nim ma stanowić ochronę przed deportacją.

Sytuacja nie jest identyczna w całej RFN, ponieważ wymiar sprawiedliwości leży w gestii krajów związkowych. Stosunkowo dobrze funkcjonuje wymiar sprawiedliwości np. w Bawarii, natomiast w Berlinie, kraju Saary czy w Badenii-Wirtembergii jest on znacznie przeciążony.

J. Gnisa z zadowoleniem przyjął zapisy umowy koalicyjnej, które przewidują stworzenie 2000 nowych stanowisk sędziowskich i prokuratorskich, a także zwiększenie liczby personelu pomocniczego.

https://www.welt.de/vermischtes/article173468845/Strafverfolgung-Wenn-nichts-geschieht-ist-der-deutsche-Rechtsstaat-in-Gefahr.html

  • DARMOWY TRANSPORT PUBLICZNY W NIEMCZECH POPRAWI JAKOŚĆ POWIETRZA? (TM)

#Niemcy #powietrze #KE #smog #zanieczyszczenie

Niemcy znajdują się wśród 8 państw członkowskich UE niespełniających unijnych norm czystości powietrza. W związku z upłynięciem terminu (30.01.2018) podjęcia działań w tym zakresie, rząd RFN wystosował list do komisarza UE ds. środowiska Karmenu Velli, w którym zapowiedziano m.in. wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej ‒ początkowo w pięciu „miastach modelowych”, a w dalszej perspektywie z poszerzeniem o kolejne regiony. Ograniczenie użytkowania samochodów prywatnych przez obywateli na rzecz komunikacji publicznej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Propozycja wzbudziła krytykę. Ekonomista Axel Ockenfels zauważył (FAZ 15.02.18), że darmowa komunikacja publiczna może spowodować efekt odwrotny do oczekiwanego ‒ większe obciążenie już zatłoczonych autobusów i pociągów sprawi, że więcej osób zrezygnuje z nich na rzecz samochodów. Przedstawiciele władz miast argumentowali, że projekt wymaga dopracowania przede wszystkim od strony finansowej ‒ zapewnienie odpowiedniej liczby pojazdów będzie bardzo kosztowne. Dyskusyjny jest także sposób wprowadzania darmowej komunikacji, który musi być uzgodniony z poszczególnymi miastami i gminami.

Problemy z jakością powietrza to kolejny przejaw kryzysu niemieckiego sektora motoryzacyjnego ‒ silniki diesla stanowią najpoważniejsze źródło zanieczyszczeń.

http://plus.faz.net/wirtschaft/2018-02-15/kostenfreier-nahverkehr-verbessert-die-luftqualitaet-nicht/115551.html

  • GŁÓWNY WYDAWCA „HANDELSBLATT” ODCHODZI (MW)

#Handelsblatt #Steingart #zmiana

W dniu 11 lutego br. nieoczekiwaną decyzję o odejściu ogłosił główny wydawca niemieckiego dziennika „Handelsblatt” Gabor Steingart, który przez 7 lat z powodzeniem unowocześniał gazetę. Właściciel gazety Dieter von Holtzbrinck uzasadnił tę decyzję odmiennymi ocenami w kwestiach prawa spółek handlowych. Wśród możliwych powodów odejścia G. Steingarta wymienia się domniemane straty (wynik finansowy grupy pozostaje znany tylko bardzo wąskiej grupie osób) lub różnice na tle osobistym.

Chociaż D. von Holtzbrinck jako właściciel wyjątkowo rzadko ingeruje w pracę bieżącą redakcji, to publicznie przeprosił Martina Schulza za niedawny komentarz G. Steingarta, w którym określił on na łamach gazety chęć przejęcia przez polityka SPD stanowiska ministra spraw zagranicznych od Sigmara Gabriela jako „perfekcyjny mord”.

„Handelsblatt” należy do spółki Dieter von Holtzbrinck Medien, w której posiadaniu  znajdują się także gazety: „Der Tagesspiegel” i „Wirtschaftswoche” oraz 50% udziałów „Die Zeit”.

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article173582174/Turbulenzen-Steingart-und-das-Handelsblatt-Ein-Erklaerungsversuch.html

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.gabor-steingart-verlaesst-das-handelsblatt-ein-dynamiker-muss-gehen.231d8b73-cc75-4934-ba78-1996c9b8a9f3.html

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/handelsblatt-herausgeber-gabor-steingart-vor-abloesung-a-1192516.html

  • FUNDACJA DIETERA SCHWARZA SPONSOREM NAUKI (MWM)

#Niemcy #TUM #DieterSchwarz #Fundacja #finansowanie

„Historyczna” umowa między Uniwersytetem Technicznym w Monachium (Technische Universität München, TUM) a fundacją Dietera Schwarza (7.02.2018) przewiduje finansowanie, począwszy od semestru zimowego 2018/2019, łącznie 20 etatów profesorskich w dziedzinie ekonomiki przedsiębiorstw o szacunkowej wartości ponad 100 mln euro. TUM jest tradycyjnie wspierany przez sektor gospodarki, co jest przykładem coraz częstszego wspomagania nauki i kultury przez środowiska gospodarcze czy handlowe.

Fundacja Dietera Schwarza jest fundacją pożytku publicznego (GmbH), powołaną w 1999 r. przez Dietera Schwarza, właściciela sieci dyskontów: Lidl oraz Kaufland (należących do macierzystej spółki Schwarz Beteiligungs GmbH). Siedziba fundacji mieści się w Neckarsulm, w pobliżu Heilbronn (Badenia-Wirtembergia). Fundacja wspiera różnego rodzaju formy kształcenia (od edukacji wczesnoszkolnej, po zawodową i indywidualną), nowe metody nauczania, jak również naukę i badania na uczelniach wyższych.

Dzięki bezprecedensowemu pod względem wysokości wsparciu ze strony fundacji Dietera Schwarza stanowiska profesorskie mają być finansowane długofalowo (do przejścia na emeryturę), początkowo przez okres 30 lat (współpraca ma być później kontynuowana); wsparcie obejmuje ponadto wyposażenie techniczne i infrastrukturę campusu edukacyjnego w Heilbronn. 13 profesorów zasili kadrę wykładowców nowej filii TUM w Heilbronn, zaś 7 profesorów wzmocni grono badaczy w TUM School of Management w Monachium, uczelni kształcącej przyszłe kadry kierownicze w zakresie zarządzania.

https://www.dieter-schwarz-stiftung.de/news.html

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stiftungs-professuren-ein-discounter-macht-hochschulgeschichte-1.3857836

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/technische-universitaet-tu-muenchen-bekommt-professuren-vom-discounter-1.3798531


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640