Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Spotkanie ministrów kultury państw UE w Berlinie

#kultura #UE #Grütters #COVID-19

W Urzędzie Kanclerskim w Berlinie odbyło się robocze spotkanie ministrów kultury państw członkowskich UE (14.09.2020), zorganizowane z inicjatywy minister stanu ds. kultury Moniki Grütters. Tematem rozmów była kwestia złagodzenia skutków pandemii koronawirusa w sferze kultury oraz kroków, jakie należy podjąć dla wzmocnienia sektora kultury w obliczu pandemii, a także ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego w Europie.

Podczas spotkania ministrowie podzielili się doświadczeniami i zaprezentowali strategie narodowe dotyczące wznowienia działalności w sektorze kultury w czasie pandemii. Z kolei minister Grütters przedstawiła program realizowany w Niemczech pod nazwą: „Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR”, w ramach którego rząd przeznaczył na ratowanie kultury kwotę 1 mld euro.

W kulturze bije serce Europy” zwróciła uwagę minister Grütters podkreślając, iż pandemia stanowi dla niej największe wyzwanie ostatnich dziesiątek lat. Wszyscy uczestnicy byli przy tym zgodni, że sfera kultury i sektor przemysłów kreatywnych powinny być należycie uwzględnione w europejskich programach pomocowych na rzecz odbudowy różnych sfer życia. Grütters podkreśliła zarazem, iż potrzebne są stosowne regulacje dotyczące pandemii, aby kulturę w Europie „zachować przy życiu”. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że na pierwszym miejscu zawsze będzie ochrona zdrowia; jednak istnieje wiele przykładów w całej Europie, które pokazują, że możliwy jest powrót do uczestnictwa w kulturze również w czasach pandemii.

Przyjęte w trakcie spotkania założenia będą następnie pogłębiane przez specjalistów na forum unijnej grupy roboczej ds. kultury podczas prezydencji Niemiec w Radzie UE, jak również podczas posiedzenia ministrów kultury państw członkowskich UE w dniu 1 grudnia br.

Uczestnicy spotkania mieli później możność zwiedzenia Humboldt Forum i zapoznania się z jego całościową koncepcją oraz profilem kuratorskim muzeum, które przedstawił generalny intendent HF Hartmut Dorgeloh. M. Grütters wspomniała jednocześnie o toczącej się aktualnie debacie wokół spuścizny kolonialnej i obchodzenia się z dziełami sztuki pochodzącymi z kultur pozaeuropejskich z czasów kolonialnych. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/eu-kulturminister-treffen-sich-in-berlin-kulturstaatsministerin-gruetters-in-der-kultur-schlaegt-das-herz-europas--1786754

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/gruetters-eu-kulturminister-1786768


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640