Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Tematy ochrony artystów i wolności mediów na Radzie Ministrów Kultury i Mediów UE

#media #kultura #UE #RadaMinistrówKulturyiMediów #ochronaartystów #wolnośćmediów

W centrum uwagi posiedzenia Rady Ministrów Kultury i Mediów państw Unii Europejskiej, które miało miejsce pod przewodnictwem Szwecji w dniu 16.05.2023 r. w Brukseli, znalazły się przede wszystkim sprawy lepszej ochrony zagrożonych artystów i twórców medialnych, a także kwestia wzmocnienia wolności artystycznej i medialnej, istotna dla demokratycznego społeczeństwa.

Po zapoznaniu się z sytuacją dotyczącą zagrożonych i wypędzonych z ich krajów twórców kultury i mediów, ministrowie kultury zaproponowali szeroki pakiet środków, mający służyć lepszej ochronie osób dotkniętych tym zjawiskiem i poprawie ich położenia.

Niemiecka minister stanu ds. kultury Claudia Roth zwróciła uwagę na fakt, że polityka kulturalna państw UE szybko i zdecydowanie reaguje na aktualne wydarzenia na scenie politycznej, które z powodu  sprzecznej z prawem międzynarodowym agresji Rosji na Ukrainę nabrały szczególnego znaczenia. Ważne jest, by rozumieć − podkreśliła Roth − że wojna ta jest skierowana również przeciwko tożsamości kulturowej Ukrainy. Jej zdaniem wnioski z toczących się dyskusji uwidoczniły wyraźnie, że przy wszystkich formach wsparcia udzielanego Ukrainie wymiar kulturowy tej pomocy odgrywa bardzo istotną rolę, co ma ogromne znaczenie również dla dynamiki i siły oporu.

Podczas obrad ministrowie zajmowali się ponadto Europejskim Aktem Prawnym dotyczącym wolności mediów. Skoncentrowano uwagę przede wszystkim na wypracowanych podczas prezydencji szwedzkiej zmianach w projekcie Komisji Europejskiej. Przedmiotem wymiany poglądów była też m.in. dalsza poprawa funkcjonalności europejskiego rynku wewnętrznego w zakresie służb medialnych, jak również lepsza ochrona wolności mediów oraz wzmocnienie redakcyjnej niezależności w obszarze mediów w krajach UE.

Minister Roth podkreśliła ważną rolę tego aktu prawnego we wzmacnianiu wolności i różnorodności mediów w Europie i w efekcie także utwierdzaniu demokratycznych porządków społecznych w krajach europejskich. 

Roth zasygnalizowała przy okazji, że Niemcy dostrzegają wprawdzie jeszcze potrzebę dokonania pewnych zmian w tych ustaleniach, ale już teraz można stwierdzić wyraźną poprawę projektu także pod względem zgodności z zachowaniem wysokiego poziomu ochrony niemieckiego systemu medialnego, jak również kompetencji państw w zakresie prowadzenia polityki medialnej. Dlatego też − stwierdziła − będzie nadal kontynuowana konstruktywna praca nad tym dokumentem, wspólnie i w ścisłej współpracy w ramach Rady.

W ocenie Roth obrady Rady Ministrów Kultury i Mediów były bardzo owocne oraz przysłużyły się prowadzeniu skutecznych rozmów bilateralnych. (M. Wagińska-Marzec)

25 maja 2023

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/kultur-und-medienministerrat-der-eu-beraet-das-europaeische-medienfreiheitsgesetz-und-verabschiedet-schlussfolgerungen-zum-schutz-verfolgter-kuenstlerinnen-und-kuenstlern-2191078


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640