Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Władze federalne rozszerzają politykę rekompensat cenowych za energię elektryczną dla branż energochłonnych (przemysłu, rolnictwa i leśnictwa)

#rekompensaty # energia elektryczna # Deutsche Emissionshandelsstelle # Umweltbundesamt

27.03.2024 r. rząd federalny zdecydował się na wdrożenie drugiej część tzw. pakietu cen energii elektrycznej ustalonego 9 listopada 2023 r., co umożliwiło Niemieckiemu Urzędowi ds. Handlu Emisjami (Deutsche Emissionshandelsstelle, DEHSt) przy Federalnej Agencji Środowiska (Umweltbundesamt) rozpoczęcie tegorocznej procedury składania wniosków (nabór potrwa do 30 czerwca) dla przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego oraz rolnictwa i leśnictwa. 

Należy podkreślić, że działania te w znacznym stopniu odciążą przemysł wytwórczy, w szczególności przemysł energochłonny. W obecnej sytuacji ok. 340 przedsiębiorstw energochłonnych (konkurujących na arenie międzynarodowej) korzysta z rekompensat za cenę energii elektrycznej. Rekompensaty te pośrednio odciążają niemiecki przemysł od ponoszenia coraz wyższych kosztów handlu emisjami CO₂, które powstają w trakcie produkcji energii elektrycznej. Nowe zasady związane z prawem do uzyskania rekompensaty ze strony władz federalnych wprowadzają dwa kluczowe ulepszenia: 1) zniesiony zostanie tzw. udział własny w wysokości 1 GWh w ramach rekompensaty za energię elektryczną, co pomoże w szczególności mniejszym przedsiębiorstwom, które nie otrzymały jeszcze żadnej rekompensaty za cenę energii elektrycznej; 2) przedłużono na pięć lat funkcjonowanie mechanizmu „pomocy uzupełniającej” (tzw. „uper cap”) w wyniku zniesienia kwoty bazowej.

Zasady przyjęte przez władze federalne mają zastosowanie do lat obrachunkowych 2023-2030 i zastępują one wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące finansowania. Nowe finansowanie nadal podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską odnośnie do kwestii pomocy publicznej. Ostateczna decyzja w sprawie wniosków może zatem zostać podjęta dopiero po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską nowych rozwiązań dotyczących finansowania. Obecnie trwa proces zatwierdzania w Komisji Europejskiej. (W. Ostant)

https://www.iwr.de/ticker/antraege-ab-april-2024-moeglich-strompreiskompensation-fu-r-energieintensive-industrie-wird-ausgeweitet-kleinere-unternehmen-profitieren-artikel6482

https://baeko-magazin.de/branche-aktuell/strompreiskompensation-ausgeweitet/

https://www.dehst.de/DE/Strompreiskompensation/strompreiskompensation_node.html


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640