Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Publikacje Instytutu Zachodniego

Współpraca niemiecko-francuska w zakresie badań nad proweniencją obiektów kultury

#Niemcy #Francja #kultura #proweniencja #badania

W dniu 22 stycznia br. w Paryżu miały miejsce uroczystości związane z obchodami 60. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego między Niemcami a Francją (22.01.1963). Wzięli w nich udział prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz parlamentarzyści z obu państw.

W ramach uroczystości niemiecka minister stanu ds. kultury Claudia Roth oraz minister kultury Francji Rima Abdul-Malak podjęły decyzję o zacieśnieniu współpracy we wspieraniu badań nad proweniencją dóbr kultury, zwłaszcza pochodzących z obszaru Afryki Subsaharyjskiej. Efektem porozumienia w tej sprawie było podpisanie (22.01) listu intencyjnego.

W związku z tym, że w niemieckich i francuskich zbiorach etnologicznych znajduje się wiele obiektów z tego obszaru, lecz niejasne są często okoliczności ich pozyskania, uzgodniono, że należy zintensyfikować badania nad proweniencją, żeby ustalić historię i sposób ich nabycia. Obie przedstawicielki resortów kultury uzgodniły zatem, że zostanie utworzony w tym celu specjalny Fundusz na rzecz Badań nad Proweniencją, z którego będą dotowane wspólne projekty badawcze dotyczące dóbr kultury z obszaru Afryki Subsaharyjskiej.

Z funduszu mają być finansowane wspólne projekty niemieckich i francuskich instytucji; zaplanowano trzyletnią fazę pilotażową. Program ma wystartować najpóźniej na początku 2024 r. i spełniać wzorcową funkcję na płaszczyźnie europejskiej.
(M. Wagińska-Marzec)

26 stycznia 2023

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundeskanzleramt/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/provenienzforschungsfonds-2159478

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/2159484/7a4023a4a409ec62cbdc92f7139df022/2023-01-20-bkm-erklaerung-provenienzforschung-data.pdf?download=1

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/973862/2159496/ee8ae13bbb93348f5ded4ba2fefc6f48/2023-01-20-bkm-declaration-fonds-de-recherche-de-provenance-data.pdf?download=1


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640