Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Wzrost wydatków na zbrojenia w ramach NATO

#NATO #wydatki #zbrojenia #Polska #Niemcy

Pomimo trwającej pandemii oraz zapowiedzi części polityków czy ekspertów, w 2021 r. zaplanowano wzrost wydatków na zbrojenia w wielu państwach członkowskich NATO. Do grupy tej zaliczyć należy na przykład: Węgry, które zapowiedziały zwiększenie przeznaczanych na ten cel środków aż o 34% (do poziomu 2,2 mld euro), Estonię deklarującą przekazanie do 2022 r. 2,4% PKB, Grecję zakładającą zwiększenie wydatków militarnych o 7,5%, podobnie Włochy ‒ o 12% (z 14 mld euro w 2020 r. do 15,3 mld euro), Francję ‒ o 4,5% (do 49,7 mld euro), Niemcy ‒ do 46,9 mld euro (wzrost o 1,3 mld euro) czy Wielką Brytanię ‒ o 10% (do kwoty ponad 50 mld euro). W przypadku Polski resort obrony w latach 2021-2023 ma otrzymać finansowanie w wysokości co najmniej 2,2% PKB. W kolejnych latach zapowiadany jest jednak dalszy wzrost, tak aby w 2030 r. osiągnąć pułap 2,5% PKB.

Działaniom poszczególnych państw członkowskich towarzyszy także zwiększenie w 2021 r. budżetu NATO. Na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w grudniu 2020 r. członkowie Paktu uzgodnili wysokość budżetu cywilnego na poziomie 258,9 mln euro, a na budżet wojskowy przeznaczyli 1,61 mld euro. W tym pierwszym przypadku oznacza to wzrost o 0,9%, a w drugim o 5%. W bieżącym roku 254,9 mln euro z budżetu wojskowego zostanie przekazane na finansowanie misji i operacji NATO, w tym: Resolute Support w Afganistanie, misji szkoleniowej w Iraku czy operacji pokojowej KFOR w Kosowie. (SW)

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_180185.htm


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640