Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Serwis Instytutu Zachodniego

NIEMIECCY EKSPERCI SCEPTYCZNI WOBEC PRZEKSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO MECHANIZMIU STABILNOŚCI W EUROPEJSKI FUNDUSZ WALUTOWY (KJ)

#Niemcy #UE #EMS #EFW

W dniu 9 listopada br. upubliczniony został list rady doradców federalnego ministerstwa gospodarki Niemiec. Przestrzegają oni rząd RFN przed propozycjami dotyczącymi przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w Europejski Fundusz Walutowy (EFW).

Zwracają oni uwagę, że kompetencje takiej instytucji nie byłyby jasno ograniczone. Ich zdaniem istnieje ryzyko, że pod pozorem zwalczania skutków asymetrycznych szoków makroekonomicznych lub przejściowych problemów finansowych państw członkowskich można będzie usprawiedliwiać każde zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze z EFW. Ograniczeniem byłaby wyłącznie wysokość przydziałów środków finansowych ze strony państw członkowskich. W ocenie autorów listu prowadziłoby to do konfliktów wśród państw UE w sytuacji, gdy poziom zasobów finansowych EFW byłyby niewystarczający.

Doradcy zalecają, aby nie ufać naiwnie koncepcji „asymetrycznych szoków makroekonomicznych”, która odgrywa istotną rolę w obecnych dyskusjach na temat unii fiskalnej. Podkreślają oni, że z prowadzonych obserwacji wynika, iż kryzysy zadłużeniowe państw powodowane są w pierwszej kolejności przez zbyt wysoki poziom zadłużenia państwowego i prywatnego, a nie przez nieprzewidywalne szoki makroekonomiczne o charakterze zewnętrznym. 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Wissenschaftlicher-Beirat/brief-zypries-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=6


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640