O Instytucie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 19 kwietnia 2018 roku funkcję Inspektora Danych Osobowych w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, objął kierownik pionu wsparcia dr Radosław Grodzki

email: grodzki@iz.poznan.pl

tel: 724 626 235 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640