Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

mgr Małgorzata Bukiel

mgr Małgorzata Bukiel

analityk, historyczka, obszar badawczy:Ziemie Zachodnie i Północne Zespół: Zespół: Stosunki polsko-niemieckie

 bukiel@iz.poznan.pl

 

https://orcid.org/0000-0002-0627-1843

https://poznan-pl.academia.edu/Ma%C5%82gorzataD%C4%85browska

absolwentka Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmująca się  badaniem Ziemi Lubuskiej, historią historiografii, pograniczem polsko-niemieckim oraz szeroko pojętą propagandą Ziem Odzyskanych.

Pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej „Dyskurs(y) o Ziemi Lubuskiej w polskim pisarstwie historycznym 1945-1999”.

 

Publikacje

Artykuły w czasopismach

  • Rola Instytutu Zachodniego w konstruowaniu i dekonstruowaniu Ziemi Lubuskiej jako nowego regionu 1945-1948, “Przegląd Zachodni” nr 3/2019, s. 19-36.
  • Problem Nowej Marchii w historiografii polskiej 1945-1970, „Rocznik Chojeński”, tom IX, Chojna 2017, s. 173-200.
  • Przyszłość historii regionalnej to współpraca, w: „Przegląd Uniwersytecki” 7-9 (260-262)/2014, s. 58-60.
  • Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim  (II połowa XVIII wieku), „Rocznik Chojeński”, tom III, Chojna 2011, s. 91 – 100.

Rozdziały w pracach zbiorowych

  • (współautorzy: A. Fröjmark, A. Brædder, G.Janauskas) Margaret, Jadwiga, and Unions, w: Baltic Sea History. New perspectives on the history of the Baltic Sea Region. A Sourcebook, red. A. Fröjmark, J.Hackmann, J. Laidla, Ch. Pletzing, Lübeck/Oeversee, 2019. http://bsh.oncampus.de/loop/Margaret,_Jadwiga,_and_Unions
  • (współautorka: A.Sørensen) May 1945: Liberation or Occupation?, w: Baltic Sea History. New perspectives on the history of the Baltic Sea Region. A Sourcebook, red. A. Fröjmark, J. Hackmann, J. Laidla, Ch. Pletzing, Lübeck/Oeversee, 2019. http://bsh.oncampus.de/loop/May_1945:_Liberation_or_Occupation%3F
  • (przedruk) Nowa Ameryka nad Wartą. Kolonizacja Łęgu Krzeszyckiego w okresie fryderycjańskim (II połowa XVIII wieku), w: Z dziejów gminy Krzeszyce, red. Z. Masternak, Krzeszyce 2018, s.13-25.
  • Das neue Amerika an Warthe. Kolonisierung vom krieschischen Bruch in der Zeit vom Friedrich der Großen (zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts),w: Aus der Geschichte der Gemeinde Krzeszyce, red. Z. Masternak, Krzeszyce 2018, s. 13-20.
  • (współautor J. Hackmann) Kulice na mapie intelektualnej pogranicza polsko-niemieckiego. Tradycja, dorobek i perspektywy, w: Regionalne towarzystwa historyczne w Polsce w epoce globalizacji, red. P. Migdalski, W. Iwańczak, seria: Terra Incognita, t. 13, 2018.
  • Ziemie Zachodnie na powojennych plakatach propagandowych, w: Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcja – realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2013, s. 548 – 562.
Biuletyny Instytutu Zachodniego

Numer wewnętrzny: 325


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640